Wiosną rozpocznie się przebudowa DW203 i budowa obwodnicy Dobrej w ciągu DW144
Ruszają pierwsze inwestycje drogowe w ramach nowej perspektywy: przebudowa DW203 i budowa obwodnicy Dobrej w ciągu DW144. Zdjęcia: ZZDW

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył oferty złożone w dwóch przetargach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo i budowę obwodnicy Dobrej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144. Obie inwestycje będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W przetargu na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 startowało 9 firm. Ceny wahały się od blisko 31,4 mln zł do prawie 40 mln zł. Zachodniopomorski ZDW zarezerwował na tę inwestycję 48,6 mln zł. Wszystkie firmy zaproponowały taki sam okres gwarancji na wykonane prace - 7 lat.

Przypomnijmy, że przebudowa trzeciego odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 jest kontynuacją przebudów prowadzonych w latach 2010-2014. Pierwszy 10-kilometrowy odcinek, zakończono w 2012 roku. Na trasie przebudowano 10 skrzyżowań i dwa mosty na rzekach Uniesta i Polnica. Powstało też ponad 10 km ciągów pieszych i rowerowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 39,5 mln złotych.

Drugi 11,5 - kilometrowy odcinek drogi nr 203 Iwięcino-Dąbki został zakończony w 2014 roku. Zgodnie z projektem, na trasie zbudowano blisko 14 km ścieżek rowerowych, jedno rondo oraz trzy mosty na rzekach Nowy Rów, Bagiennica i kanale w Bukowie Morskim. Na kanale Bielkowo powstał natomiast nowy przepust. Wartość robót budowlanych wyniosła blisko 40 mln zł. Oba projekty były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Planowana przebudowa trzeciego 8,5-kilometrowego odcinka drogi nr 203 z Dąbek do Darłowa, będzie obejmowała wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie jezdni, budowę 4 nowych mostów wraz z mostami tymczasowymi, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Dąbki, Bobolin i Żukowo oraz ścieżki rowerowej na całym przebudowywanym odcinku. Warto dodać, że droga jest latem mocno obciążona ruchem rowerowym, gdyż prowadzi tędy m.in. Rowerowy Szlak Cystersów.

Roboty budowlane obejmą też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów. W ramach inwestycji zostanie przebudowane przejście przez największą w gminie Darłowo miejscowość wypoczynkową - Dąbki.

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa czerwca 2017 roku.

W drugim przetargu na budowę obejścia Dobrej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 startowało 11 firm. Tu ceny wahały się od ponad 6,4 mln zł do ponad 8,3 mln zł, przy zakładanym przez ZZDW budżecie w wysokości blisko 12,2 mln zł. Oferenci proponowali też różne okresy gwarancji.

Roboty budowlane będą prowadzone łącznie na odcinku 1,26 km. Nowa droga połączy drogi nr 144 i 146 poza miejscowością.

Obwodnica Dobrej powstanie w ciągu DW144

Nowa droga poprowadzona zostanie częściowo po istniejącej drodze gruntowej, która kiedyś stanowiła nasyp kolejowy. Powstanie tu jednojezdniowa droga klasy technicznej G o szerokości 7 m. Przy jezdni będzie znajdował się 2,5 metrowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Na całym odcinku powstanie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zgodnie z ogłoszonym przetargiem roboty budowlane powinny zakończyć się do 31.10.2016.

- Po otwarciu ofert, trwa ich sprawdzanie pod kątem formalno-prawnym. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi pod koniec stycznia – informuje Zachodniopomorski ZDW.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: