• Facebook - conadrogach
Wrocław: W tym roku przetarg na projektuj i buduj dla Alei Wielkiej Wyspy
Aleja Wielkiej Wyspy połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza i będzie częścią obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia. Jej realizacja szacowana była na ok. 350 mln zł, jednakże obecne wyliczenia wskazują, że koszt inwestycji można zredukować do kwoty nieco powyżej 200 mln zł. Zdjęcia: www.wroclaw.pl

Plany zakładają, że z początkiem 2021 r. będzie można już jeździć we Wrocławiu nowym 3,5-kilometrowym odcinkiem Alei Wielkiej Wyspy. Trasa połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza i będzie pełnić rolę wschodniej obwodnicy śródmiejskiej. Jak informują władze Wrocławia przetarg będzie ogłoszony jeszcze w tym roku a jej realizacja w trybie zaprojektuj i zbuduj szacowana jest na około 200 mln zł.

Aleja Wielkiej Wyspy połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. Jej realizacja wraz z wykupem gruntu szacowana była na ok. 350 mln zł, jednakże obecna sytuacja na rynku robót budowlanych, w tym rozstrzygnięte przetargi w zakresie dróg, wskazują, że koszt inwestycji można zredukować do kwoty nieco powyżej 200 mln zł.

- Po decyzji o braku dofinansowania miasto analizowało różne warianty realizacji, zarówno w trybie tradycyjnym, jak i w partnerstwie publiczno-prywatnym. Biorąc pod uwagę obecny rynek, przeszacowanie AWW przez Wrocławskie Inwestycje oraz wewnętrzne analizy pionu finansowego zdecydowano, że Aleja Wielkiej Wyspy będzie realizowana w trybie tradycyjnym w przetargu nieograniczonym z cesją na 10 lat - informuje wrocławski magistrat.  W jego opinii tryb tradycyjny „zaprojektuj i buduj” daje możliwość szybszej realizacji ze względu na krótszą procedurę przetargową. Zakłada się:

  • Ogłoszenie przetargu – II kw. 2017 r.
  • Opracowanie dokumentacji – IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
  • Realizacja – IV kw. 2018 r. – I kw. 2021 r.

Tym samym przewiduje się, że z początkiem 2021 r. będzie można już jeździć nowym 3,5-kilometrowym odcinkiem drogi.

W ramach Alei Wielkiej Wyspy powstaną:

  • jednojezdniowe połączenie ul. Krakowskiej z ul. Mickiewicza o dł. ok. 3,5 km
  • most nad Odrą i most nad Oławą
  • estakady nad terenami zalewowymi
  • dwupoziomowe skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Międzyrzecką
  • jednopoziomowe skrzyżowania z ul. Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza
  • ekrany przyrodnicze, przejścia dla zwierząt i przepusty
  • sieci uzbrojenia terenu

 

Historia przygotowań Alei Wielkiej Wyspy

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 r. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony 30 stycznia 2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31 lipca 2013 r. Zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 r. SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie stowarzyszenia wniosły skargi na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA 22 września 2014 r. utrzymało w mocy decyzję SKO. I tym razem stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego sadu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 r. – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 r.

W kwietniu 2016 r. Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. miasto otrzymało informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową.

W programie POIiŚ 2014-202, w ramach którego został złożony wniosek, znajduje się zapis: „Budowa obwodnic i dróg wylotowych z miast, w tym dróg krajowych w miastach na prawach powiatu”. Oznacza to, że drogi krajowe są jedynie elementem większego zbioru dotyczącego budowy obwodnic i dróg wylotowych. Zatem zawężenie dróg, które mogły uzyskać wsparcie w ramach POIiŚ do dróg krajowych, jest niezgodne z zapisami Programu Operacyjnego zaakceptowanego przez KE. Na tym bazowano, składając wniosek do tego programu. W budżecie unijnym nie ma innego programu, w ramach którego można by się starać o dofinansowanie tak ważnej dla Wrocławia inwestycji.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: