Za dwa lata rozbudowa węzłów na A4 pod Wrocławiem
W latach 2020 - 2021 rozbudowane będą węzły na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Prace obejmą łącznice węzła Brzezimierz i Wrocław Wschód. Zdjęcia: GDDKIA

Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód w ciągu autostrady A4 została skierowana do realizacji na lata 2020 – 2021. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i poprawić płynność ruchu na dolnośląskim odcinku A4-ki i na połączeniach z siecią dróg lokalnych.

Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści.

Realizacja zadania została przewidziana w latach 2020 - 2021.

Rozbudowa łącznic węzłów na autostradzie A4 koło Wrocławia jest jednym z 19 zadań skierowanych do realizacji przez ministra infrastruktury. Ich łączny koszt to niemal 330 mln zł. Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej. Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Oprócz tego zadania w woj. dolnośląskim zlecono również inwestycje:

Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie

Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK 3 i DK36 (w km 16+794). Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach (aneks)

Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609). Realizacja w 2019 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: