• Facebook - conadrogach
Zielone światło dla kolejnych odcinków S7, S16 i rozbudowy dróg krajowych
Prace przygotowawcze do budowy dróg ekspresowych S7 Płońsk - Warszawa, S16 Olsztyn - Ełk mogą ruszać dzięki zapewnieniu środków na ich realizację. Zdjęcia: GDDKIA

16 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 99 mln zł zatwierdził do realizacji minister infrastruktury. Są to zarówno prace przygotowawcze do budowy dróg ekspresowych (S7 Płońsk - Warszawa, S16 Olsztyn - Ełk) jak i zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych, dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zadania realizowane będą w 7 województwach. Oto lista zatwierdzonych inwestycji drogowych:

Województwo mazowieckie

 • Budowa drogi S7 Płońsk - Warszawa etap I proces przygotowawczy (aneks) - celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj, a także wykonanie badań i opracowań geologicznych oraz badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2019 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK7 w miejscowości Pamiątka - w ramach zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Realizacja robót: 2017 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK19 w miejscowości Mszanna w ramach PBDK – PLMN - w ramach zadania powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o długości 381 m. Realizacja robót: 2017 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK92 w miejscowościach Lisice, Paprotnia, Seroki Wieś - w ramach zadania powstaną 3 odcinki chodnika o długości 264 m. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo warmińsko– mazurskie

 • Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) etap I proces przygotowawczy (aneks) - celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania, płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie aktualizacji STEŚ z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj. Inwestycja obejmie też badania geologiczne i archeologiczne. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2020 r.

 • Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny - w ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 53 o długości 5,4 km m.in. poprzez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, korektę szerokości jezdni do 7 m, przebudowę skrzyżowań, kolizji, przebudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę istniejących przepustów, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych i ciągu pieszo–rowerowego oraz wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD i oświetlenia drogowego. Realizacja robót: lata 2018-2019.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. warmińsko-mazurskim na DK51 na odc. Łojdy - Markiny oraz na DK nr 57 na odc. Wozławki - Troszkowo ramach PBDK – PLMN (aneks) - zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 6 zatok autobusowych i chodników z peronami zatok. Realizacja robót: lata 2017-2018.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK16 w m. Grzegorze i Prawdziska, DK58 w m. Kaliszki i DK57 w m. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – PLMN (aneks) - zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę chodników o łącznej długości ok. 1,2 km, budowę 10 zatok autobusowych, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w m. Grzegorze oraz Kaliszki. Realizacja robót: lata 2017-2018.

Kolejne inwestycje - w tym budowa S7 Płońsk - Warszawa i S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)

 

Województwo zachodniopomorskie

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 26 na odcinku Golenice – Myślibórz w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - w ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo–rowerowy o długości 2670 m po lewej stronie drogi oraz 1688 m po prawej stronie drogi. Realizacja robót: 2018 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK23 na odcinku Suchlica – Sarbinowo oraz w miejscowości Cychry w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 1701 m, zatoka autobusowa w Suchlicy oraz wyspa spowalniająca na wjeździe do Cychr. Realizacja robót: 2018 r.

Województwo podlaskie

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Jeziorki w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe oraz chodniki stanowiące dojście do zatok po prawej i lewej stronie drogi (od km 327,000 do km 327,450). Realizacja robót: 2018 r.

 

Województwo lubelskie

 

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK74 w miejscowości Horyszów w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 250 m łączący istniejący ciąg pieszy ze szkołą. Realizacja robót: 2017 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK74 w miejscowości Płoskie w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie lewoskręt do drogi powiatowej nr 3248L, przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z dojściami oraz powstanie przejście dla pieszych oznakowane znakiem aktywnym. Realizacja robót: 2017 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK76 w miejscowości Kol. Jamielnik w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 527 m. Realizacja robót: 2017 r.

 

Województwo małopolskie

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK7 w miejscowości Libertów (aneks) - w ramach zadania powstanie podziemne przejście dla pieszych oraz chodnik (dojście od przejścia). Ponadto przebudowana zostanie sieć uzbrojenia terenu wraz z kanalizacją deszczową. W ramach prac projektowych wybrano wariant budowy podziemnego przejścia dla pieszych zamiast kładki. Realizacja robót: lata 2018 - 2019.

 

Województwo podkarpackie

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK9 w miejscowości Kolbuszowa Górna (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 2,59 km i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej. Realizacja robót: 2017 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: