• Facebook - conadrogach
Znamy harmonogram prac dla S7 Warszawa – Czosnów
W 2024 r. ma zakończyć się budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa (Trasa Armii Krajowej) – Kiełpin – Czosnów. Obecnie trwają spotkania z mieszkańcami, które przybliżają do wydania decyzji środowiskowej. Zdjęcia: GDDKIA

W tym roku uzyskanie decyzji środowiskowej, potem zlecenie i opracowanie Koncepcji Programowej, tak by w 2021 roku móc podpisać umowę z wykonawcą – to harmonogram prac dla drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kiełpin - Czosnów. Jej budowa ma zakończyć się w 2024 roku. Obecnie trwają spotkania z mieszkańcami Bemowa w Warszawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przygotowała Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe budowy trasy S7 na odcinku Warszawa (Trasa Armii Krajowej) – Kiełpin – Czosnów (etap wariantowego poprowadzenia przyszłej trasy wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej).

- W ramach udziału społeczeństwa podczas prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej, burmistrz Bemowa zorganizował spotkania informacyjne w dniach 13 i 17 października br., na które została zaproszona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zaprezentowany został wstępny harmonogram realizacji inwestycji, podstawowe parametry trasy opis wariantów wraz z przebiegiem usytuowanym na mapach. Udział społeczeństwa trwa do 26.10.2017r., w ramach którego zainteresowane osoby mogą składać wnioski i uwagi do RDOŚ. Następnie wszystkie zebrane zgłoszenia zostaną przeanalizowane i zamieszczone w decyzji środowiskowej – informują drogowcy.

 

A oto jak wygląda wstępny harmonogram realizacji drogi ekspresowej S7 Warszawa – Czosnów:

03.08.2016 r. – wniosek o DŚU

31.10.2017 r. – planowany termin wydania DŚU

2018 – 2019 r. – zlecenie i opracowanie Koncepcji Programowej

2020 r. – przetarg na Projektuj i Buduj

2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą

2022 r. – decyzja ZRID, wykup gruntów, rozpoczęcie robót

2024 r. – zakończenie robót

 

Decyzja środowiskowa wskaże najbardziej odpowiedni wariant przebiegu i realizacji trasy S7. Droga proponowana jest w następujących wariantach:

WARIANT I

Długość 11,2 km jest wariantem przebiegającym na całej długości w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7 z uwzględnieniem obecnych powiązań komunikacyjnych w węzłach:

 • „Kiełpin",
 • „Łomianki”(wykonany w przyszłości wraz z Trasą Legionowska) ,
 • „Wóycickiego”
 • oraz przeznaczonych do przebudowy „Brukowa”, „Most Północny” oraz „Gwiaździsta”.

 

WARIANT II

Długość 12,9 km jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych, w tym Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gmin, przez które prowadzi projektowana droga ekspresowa S7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych.

Powiązania z istniejącym układem drogowym w węzłach:

 • „Kolejowa”,
 • „Wólka Węglowa”,
 • „Janickiego”,
 • „Gen. Maczka”
 • „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej – S8).

 

WARIANT IIB

Długość 13,5 km, wariant ten różni się swoim przebiegiem od wariantu II na odcinku w rejonie dzielnicy Bielany, odchodzi od wariantu II na południe w rejonie Cmentarza Północnego a następnie przecina las Bemowski, omija po południowej stronie Fort Wawrzyszew i biegnie wzdłuż lotniska Warszawa Babice po jego północnej stronie. Wariant ten łączy się z przebiegiem wariantu II w rejonie ulicy Powstańców Śląskich.

Powiązania z istniejącym układem drogowym w węzłach:

 • „Kolejowa”,
 • „Chomiczówka”
 • „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej – S-8).

 

Mapa przebiegu trzech projetowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 Warszawa - Czosnów

Mapa przebiegu trzech projetowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 Warszawa - Czosnów. Mapa: GDDKIA

Taka będzie droga ekspresowa S7 Warszawa – Kiełpin - Czosnów

 • klasa drogi - S

 • kategoria ruchu: KR6

 • wysokość skrajni min. 4,70 m

 • nawierzchnia: betonowa

 • przekrój normalny: ilość jezdni 2, ilość pasów ruchu w jednym kierunku 3 (lokalnie 4), szerokość pasa ruchu 3,50 m

 • zabezpieczenia akustyczne; zieleń osłonowa i ekrany akustyczne

 • TUNELE:

WARIANT II

Od km 18+420 do km 19+420 – dł. 1 km - przewidziany do ochrony osiedla Chomiczówka

Od km 20+420 do km 21+543 – dł. 1,123 km - przewidziany do ochrony osiedla Bemowo

 

WARIANT IIB

Od km 20+460 do km 22+160 – dł. 1,7 km - przewidziany do ochrony dzielnicy Bemowo

 

 

 

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

MLP
2017-10-19 17:18
Szkoda, że podobny odcinek DK7 z Krakowa do Myślenic nie doczekał się podobnego potraktowania.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: