Znamy wykonawcę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A. zajmie się budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w woj. małopolskim. Na realizację wszystkich prac wykonawca ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Konsorcjum za swoje prace chce ponad 79,7 mln zł.

Prawie 80 mln zł, 22 miesiące realizacji i 10 lat gwarancji - to oferta zwycięskiego konsorcjum w przetargu na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w woj. małopolskim.

Konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. i VISTAL GDYNIA S.A. zajmie się budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w woj. małopolskim.

Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. - Inni wykonawcy biorący udział w tym postępowaniu przetargowym mają prawo odwołać się od dokonanego wyboru. Zgodnie z prawem zamówień publicznych po kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i doręczeniu do GDDKiA Oddziału w Krakowie informacji o wyniku kontroli może nastąpić podpisanie umowy z wykonawcą – informuje GDDKiA.

Mapa przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 ma być jednojezdniową drogą dwupasmową klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. Wybudować trzeba skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych i obiekty inżynierskie (w tym: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe).

Na realizację wszystkich prac wykonawca ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Konsorcjum za swoje prace chce ponad 79,7 mln zł .

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Cud
2016-11-06 22:49
Ciekawe jak Ci oszuści z Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ( którzy notabene sami są w restrukturyzacji i nie wypłacają już od roku pieniędzy podwykonawcom) chcą wybudować drogę za 2/3 ceny kosztorysowej z gwarancją na 10 lat..

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: