1. Strona główna
  2. Mapy i plany
  3. Przebieg obwodnicy Legnicy w ciągu DK94 - mapa

Przebieg obwodnicy Legnicy w ciągu DK94 - mapa

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl, GDDKIA
  3. 2023-04-17
Przebieg obwodnicy Legnicy w ciągu DK94 - mapa
Do 2030 roku ma powstać brakujący fragment obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Inwestycję realizuje miasto Legnica wspólnie z GDDKIA. Przedstawiamy mapę przebiegu obwodnicy Legnicy jako nowego odcinka DK94 według wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej jako preferowany.

Jako wariant preferowany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej GDDKIA wskazała wariant W2 (zaznaczony kolorem niebieskim na mapie). Omija on osiedle Piekary i ul. Sikorskiego w Legnicy. Łączna długość odcinka wynosi ok. 8,7 km, z czego w wariancie preferowanym pozamiejski odcinek ma długość ok. 5,1 km.

Brakujący fragment obwodnicy Legnicy rozpoczyna się w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską (DP2176D), przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Przecina linię kolejową nr 137 Katowice - Legnica i dalej zmienia kierunek na północny omijając Bartoszów. W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z drogą powiatową, ul. Koskowicką (DP2177D) i wykorzystując jej przebieg prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką (DP2178D) włączy się w istniejącą DK94.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Legnica