Przebudowa autostrady A6 - mapa odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica i węzła Szczecin Kijew
Mapa z lokalizacją przebudowywanego odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica i węzła Kijewo. Mapa: GDDKIA

Mapa przedstawia odcinki autostrady A6 objęte rozbudową: przebudowę odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica i rozbudowę węzła Szczecin Kijewo łączącego A6 z DK10. Są to ostatnie fragmenty tej drogi posiadające nawierzchnię z wykonanych 80 lat temu płyt betonowych. Zakończenie realizacji planowane jest pod koniec 2019 roku (odcinek szlakowy) i w połowie 2020 roku (węzeł Kijewo). Zrealizowanie tych inwestycji będzie oznaczało ukończenie autostrady A6, która łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z siecią autostrad niemieckich, stanowi też obwodnicę Szczecina.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: