1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Sieradz - mapa samochodowa

SIERADZ - MAPA SAMOCHODOWA

SIERADZ - NA MAPIE

Sieradz

Sieradz - miasto powiatowe położone w centralnej Polsce, w zachodniej części województwa łódzkiego (w latach 1975-1998 Sieradz był siedzibą władz województwa sieradzkiego). Leży w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wartą, przy ujściu jej lewego dopływu – Żegliny. Miasto liczy ok. 44 tys. mieszkańców bytujących na ponad 51 km kw. Mapę samochodową Sieradza tworzą droga ekspresowa S8, drogi krajowe nr 12 i 83 oraz drogi wojewódzkie nr 479 i 480.
Sieradz

Sieradz zachował do dziś średniowieczny układ urbanistyczny a jego perełkami są gotycki kościół farny pw. Wszystkich Świętych (z ok. 1370 r.) a także gotycki kościół podominikański (obecnie urszulanek) z budynkiem poklasztornym. We wschodniej części miasta zlokalizowane jest także stanowisko archeologiczne – grodzisko z XII-XIV w., na którym odkryto relikty jednej z najstarszych w naszym kraju budowli ceglanych (ok. XIII w.), prawdopodobnie rotundy kościoła.

 

Mapa samochodowa Sieradza

Głowną drogą na mapie Sieradza i okolic jest droga ekspresowa S8, biegnąca południowymi obrzeżami miasta. Jest to jedna z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Łączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok, która będzie miała 565 km. S8-ka ma priorytetowe znaczenie dla ruchu tranzytowego między południowo-zachodnią i północno-wschodnią częścią kraju. Każdy nowy odcinek drogi ekspresowej jest równoznaczny z przełożeniem ruchu ze „starej” drogi krajowej nr 8, jednej z najbardziej niebezpiecznych w Polsce, nazywanej często drogą śmierci. Śladem krajowej 8-ki (w tym także S8-ki) przez Polskę wiedzie także droga międzynarodowa E67 – trasa europejska pośredni relacji północ-południe, łącząca Europę Środkową z Finlandią. Na odcinku od Helsinek do Warszawy nazywana jest Via Baltica. Biegnie przez Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę i Czechy a jej długość to 1673 km.

Na węźle Sieradz Południe, na południowo-zachodnich rogatkach miasta, do drogi S8 dołącza droga krajowa nr 12, która w ten sposób omija – wraz z drogą ekspresową – centrum Sieradza obwodnicą od południa. DK12 to jedna z najważniejszych i najdłuższych w naszym kraju dróg na osi wschód-zachód. Biegnie od granicy polsko-niemieckiej w Łęknicy (województwo lubuskie) do Dorohuska na granicy państwa z Ukrainą (województwo lubelskie). Ma długość 757 km. Mija m.in. Żagań, Głogów, Leszno, Jarocin, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Opoczno, Radom, Puławy i Chełm. Dla Sieradza stanowi bezpośrednie połączenie z województwem wielkopolskim na zachodzie i mazowieckim na wschodzie. Trwaja prace planistyczne dla rozbudowy lub budowy trasy ekspresowej S12, która przejmie ruch z obecnej DK12.

W mieście swój bieg zaczyna także krajowa droga nr 83. To krótka, 55-kilometrowa, krajówka, łącząca Turek (województwo wielkopolskie) z drogą ekspresową S8 w Sieradzu. DK83 startuje na węźle Sieradz Wschód w ciągu S8-ki (i biegnącej wraz z nią krajowej 12-ki), przejeżdża nad Wartą po czym biegnie przez Sieradz ze wschodu na zachód, przecinając centrum ulicami Sienkiewicza i Wojska Polskiego.

Mapę drogową Sieradz uzupełniają dwie drogi wojewódzkie (obie zaczynają swój bieg w granicach miasta): 479 i 480. pierwsza to 29-kilometrowa trasa, łącząca miasto z Dąbrówką. DW479 startuje na wschodnich rogatkach miasta (na skrzyżowaniu Uniejowskiej i Sienkiewicza odbija od drogi krajowej nr 83) i kieruje się na północ. 480-ka ma długość 40 km, łączy Sieradz i Szczerców. Droga zaczyna bieg na południu Sieradza, na skrzyżowaniu 1 Maja i Jana Pawła II. Dociera do Krakowskiego Przedmieścia, gdzie skręca w prawo i opuszcza miasto, kierując się na południe (po drodze przecina jeszcze biegnące wspólnie S8-kę i krajową 12-kę).

SIERADZ - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Sieradz. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Sieradz. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
SIERADZ - aktualna mapa dróg

SIERADZ - WAŻNE MIEJSCA NA DRODZE

W miejscowości Sieradz znaleziono obiekty:

SIERADZ - GŁÓWNE DROGI I ULICE

SIERADZ - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Sieradz

SIERADZ - JAK DOJADĘ

SIERADZ - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL