1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Przemyśl - mapa samochodowa

PRZEMYŚL - MAPA SAMOCHODOWA

PRZEMYŚL - NA MAPIE

Przemyśl

Przemyśl jest miastem powiatowym położonym w południowo-wschodniej Polsce, we wschodniej części województwa podkarpackiego (w latach 1975-1998 Przemyśl był siedzibą władz województwa przemyskiego). Leży na granicy Pogórza Dynowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, nad Sanem. W granicach Przemyśla mieszka ok. 64 tys. ludzi na niewiele ponad 46 km kw. Sieć drogową Przemyśla tworzą m.in. dwie drogi krajowe nr 28 i 77 oraz drogi wojewódzkie nr 884 i 885.
Przemyśl

Dogodne położenie Przemyśla (na styku Karpat i Kotliny Sandomierskiej) spowodowało, że już od średniowiecza przez okolicę wiodły szlaki handlowe, łączące Wschód z Europą Zachodnią. W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w ok. 40%, okolica była też nękaną zbrodniczą działalnością band UPA. Dziś perełkami Przemyśla są katedra św. Jana Chrzciciela o gotyckim rodowodzie a także obwarowania bastionowe miasta pochodzące z XVII w.

Drogi w Przemyślu

Przez Przemyśl biegną dwie drogi krajowe. Pierwsza z nich, wiodąca z zachodu na wschód to droga krajowa nr 28. To bardzo ważna dla południowo-wschodniej Polski trasa długości ok. 350 km, łącząca Zator (województwo małopolskie) z granicą państwa z Ukrainą w Medyce (województwo podkarpackie). DK28 biegnie m.in. przez Wadowice, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, Krosno i Sanok. W granicach Przemyśla 28-ka wiedzie ul. Sanocką do centrum miasta, Wybrzeżem Piłsudskiego (nad Sanem), po czym wpada w ul. Jagiellońską, ul. Dworskiego a następnie Zana i Lwowską, która opuszcza miasto, kierując się na wschód, do Medyki.

Drugą przemyską krajówką jest droga krajowa nr 77, która na Rondzie Kresowian (na wschód od ścisłego centrum miasta) zaczyna swój bieg na północ. Jest to trasa długości 165 km biegnąca do Lipnika w województwie świętokrzyskim. Droga biegnie przez Sandomierz, Gorzyce, Stalową Wolę, Nisko, Leżajsk i Jarosław. DK77 stanowi część wschodniej obwodnicy Przemyśla, oddanej do użytku kierowców w listopadzie 2012 roku. Trasa ta (w jej ciągu wybudowano 531-metrową przeprawę na Sanie – Most Brama Przemyska) stanowi połączenie dla Przemyśla z biegnącą 9 km na północ od miasta autostradą A4, pozwoliła wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta i ułatwia dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. W maju 2015 roku zakończyła się budowa kolejnego, południowego, odcinka obwodnicy, łączącego drogę krajową nr 28 z wojewódzką drogą nr 885. Dzięki temu można od autostrady A4 przejechać na południe Przemyśla nie zahaczając o centrum miasta.

W Przemyślu swój bieg zaczynają dwie drogi wojewódzkie: nr 884 i nr 885. Pierwsza z nich startuje w centrum miasta, na Moście Orląt Przemyskich, odbijając od drogi krajowej nr 28. Biegnie ulicami Grunwaldzką a następnie Węgierską i opuszcza miasto, kierując się na zachód. DW884 to trasa długości 63 km, łącząca Przemyśl z Domaradzem. Droga wojewódzka nr 885 także odbija od krajowej 28-ki, także w centrum miasta, na skrzyżowaniu Słowackiego i Dworskiego. Kieruje się na południe i opuszcza Przemyśl, docierając po 10 km do przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach.

PRZEMYŚL - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Przemyśl. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Przemyśl. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
PRZEMYŚL - aktualna mapa dróg

PRZEMYŚL - WAŻNE MIEJSCA NA DRODZE

W miejscowości Przemyśl znaleziono obiekty:

PRZEMYŚL - GŁÓWNE DROGI I ULICE

PRZEMYŚL - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Przemyśl

PRZEMYŚL - JAK DOJADĘ

PRZEMYŚL - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL