DK28 Przemyśl – Medyka czeka na rozbudowę. Oferty wyższe od budżetu GDDKIA
Jeżeli GDDKIA zaakceptuje wyższe ceny za rozbudowę DK28 Przemyśl - Medyka, to wkrótce poznamy wykonawce prac. Zdjęcia: GDDKIA

Poznaliśmy oferty wykonawców na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl – Medyka (granica kraju). Pracami zainteresowane są trzy firmy, a oferty wynoszą od 104,9 do 135,7 mln zł. Wszystkie propozycje znacznie wykraczają poza zaplanowany budżet. Inwestycja obejmie m.in. budowę dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów czekających na odprawę przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym.

Wpłynęły trzy oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka o długości ok. 7 km. Najniższą cenę, 104 985 855,51 zł, zaoferowało Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o., natomiast najwyższą ma oferta złożona przez Budimex S.A. - 135 776 206,80 zł. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali minimalny termin realizacji zadania tj. 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Niestety GDDKIA ma twardy orzech do zgryzienia, bo kolejny raz ceny oferowane przez wykonawców nie mieszczą się w budżecie. Drogowcy planowali bowiem przeznaczyć 85,119 mln zł na wspomniana inwestycję. Obecnie trwa ocena złożonych dokumentów.

 

Mapa z przewidzianym do rozbudowy odcinkiem DK28 Przemyśl - Medyka

Mapa z przewidzianym do rozbudowy odcinkiem DK28 Przemyśl - Medyka. Mapa: GDDKIA

Odcinek drogi objęty rozbudową liczy 7 km i przechodzi przez miasto Przemyśl oraz tereny gmin Przemyśl i Medyka. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do miejscowości Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

Inwestycja na DK28 Przemyśl – Medyka obejmuje m.in. rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy. Droga zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś. Rozbudowy doczekają się skrzyżowania (powstaną dodatkowe pasów dla relacji skrętnych), powstaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Powstanie także miejsce do ważenia i kontroli pojazdów.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: