1,5 mld zł z UE na S7, S74 i krajowe w świętokrzyskim

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudował około 55 km nowych dróg dwujezdniowych, w tym ponad 46 km dróg ekspresowych. Powstały m.in ekspresowe odcinki dróg S7, S74 oraz obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78.

W ramach funduszy europejskich w latach 2009-2013 współfinansowane były aż cztery wielkie inwestycje na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego. Całkowita wartość tych projektów to ponad 2 miliardy złotych. Inwestycje dofinansowane zostały przez Unię Europejską w łącznej kwocie blisko 1,5 miliarda złotych.

Inwestycje dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwóch Programów Operacyjnych – Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

W ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wybudowane zostały trzy odcinki świętokrzyskich dróg ekspresowych o łącznej długości ponad 46 km. W latach 2009-2011 zrealizowany został blisko 17-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 od Skarżyska do Występy. Całkowita wartość tego projektu to około 711 mln złotych. W latach 2010-2013 wybudowana została także obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Całkowity koszt prac związanych z tym projektem to około 845 mln złotych.  W sumie dzięki unijnemu dofinansowaniu wybudowanych zostało 40 km ekspresowej „siódemki”, w efekcie droga nr  7 ma już dwie jezdnie i pełne parametry trasy ekspresowej na długości około 50 km.  Można powiedzieć, że połowa świętokrzyskiego odcinka siódemki jest już ekspresowa.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowana została także budowa drogi ekspresowej S74 na blisko 7–kilometrowym odcinku od Kielc do Cedzyny. Wartość tego projektu realizowanego w latach 2009-2011 to około 350 mln złotych.

Z kolei w ramach Programu  Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej powstała północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr  78. Dwujezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym)  o długości około  8 km budowana była w latach 2010-2012. Całkowity koszt projektu to około 250 mln złotych.Szansę na budowę kolejnych odcinków dróg ekspresowych otwiera nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020. Na liście inwestycji, planowanych do realizacji w tej perspektywie znalazły się trzy kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska, od Chęcin do Jędrzejowa i od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim. Przetargi na te inwestycje ogłoszone zostały jeszcze w ubiegłym roku, a rozpoczęcie inwestycje planowane jest w tym roku. Budowa tych trzech odcinków o łącznej długości około 50 km sprawi, że droga S7  na całym świętokrzyskim odcinku będzie miała pełne parametry trasy ekspresowej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2017 roku.Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013

Droga ekspresowa S7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa

Dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków ma długość blisko 17 kilometrów i stanowi obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. W ramach inwestycji powstało 29 obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi 4 estakady, 8 wiaduktów,  2 mosty, 10 małych obiektów mostowych, 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt.

Przed oddaniem do użytku odcinka Skarżysko – Występa drogi ekspresowej S7 rokrocznie dochodziło tam średnio do około dwudziestu wypadków. Co roku ginęło tam kilka osób, a liczba rannych sięgała nawet trzydziestu. Przykładowo w 2010 roku  na „starej” siódemce od Skarżyska do Występy doszło do 28 wypadków, w których rany odniosło 30 osób, a 3 osoby zginęły. Od  oddania do użytku nowego ekspresowego odcinka S7 Skarżysko – Występa  w kwietniu 2011 roku do końca 2012 roku doszło do 1 wypadku z jednym rannym. Nikt nie zginął.

Droga ekspresowa S7 Obwodnica Kielc

W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ w Wiśniówce do węzła Kielce Południe w Chęcinach zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach, powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów,  4 przejścia dla pieszych, 3 przejścia dla zwierząt dużych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych.

Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolniła stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwiła szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa  ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi drogami krajowymi oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewnią nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych.


Droga ekspresowa S74 odcinek Kielce - Cedzyna

W ramach wylotu drogi ekspresowej S74 z Kielc do Cedzyny w kierunku Lublina i Rzeszowa, a wybudowano dwupoziomowy węzeł z tunelem w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej czyli w ciągu drogi nr 74 pod Aleją Solidarności czyli pod drogą krajową nr 73. Powstała także kładka dla pieszych nad kielecką ulicą Świętokrzyską, wiadukt nad drogą S74 łączący ulicę Żniwną z Uniwersytetem, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt nad drogą 74 w ciągu drogi gminnej, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie.

Budowa tej drogi zastąpienie zatłoczonej ulicy wylotowej z Kielc w stronę Lublina i Rzeszowa poprzez dwujezdniowy i ekspresowy wylot. Przed wybudowaniem nowej drogi ekspresowej w 2011 roku doszło tam do 20 wypadków, w których obrażenia odniosło 27 osób. Po wybudowaniu nowej drogi ekspresowej S74 Kielce – Cedzyna, w roku 2012 odnotowano 4 wypadki z czterema poszkodowanymi. Zatem liczba wypadków zmalała pięciokrotnie.


Droga krajowa nr 78 północna obwodnica Jędrzejowa

W ramach inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 78 Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik zbudowano: wiadukt nad drogą powiatową Prząsław – Tyniec, wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Jędrzejów – Lasków,  kładka dla pieszych nad obwodnicą w miejscowości Wilanów,  węzeł na skrzyżowaniu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 728,  wiadukt w ciągu obwodnicy nad istniejącą drogą wojewódzką 728 Jędrzejów – Grójec,  wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Warszawa – Kraków , wiadukt nad obwodnicą w ciągu ulicy Kieleckiej  jako część węzła zespolonego na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S7 i drogi krajowej 78.

Północna obwodnica Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 Zawiercie - Szczekociny – Jędrzejów – Chmielnik przejęła ruch tranzytowy z istniejącej, a biegnącej przez Jędrzejów trasy , co wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu i ograniczenie hałasu w mieście, daje możliwość atrakcyjnego zagospodarowania miasta i gminy, stwarzając doskonałe warunki do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Kierowcy podróżujący tranzytem zyskali natomiast wygodną dwujezdniową drogę, pozwalającą na znaczne skrócenie czasu jazdy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: