1. Strona główna
  2. obwodnica Kielc

Obwodnica Kielc

  1. conadrogach.pl
  2. opracowanie własne
  3. 2015-11-23
Obwodnica Kielc
Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Zdjęcia: GDDKiA
Istniejąca droga ekspresowa S7 pozwala od strony zachodniej sprawnie ominąć Kielce. Jednak mieszkańcom stolicy województwa świętokrzyskiego marzyłaby się również druga połówka obwodnica wschodnia, dzięki której cały ruch tranzytowy omijałby miasto.

Zachodnia obwodnica Kielc – droga ekspresowa S7

Budowa zachodniej obwodnicy Kielc ruszyła już w latach 70. minionego stulecia. Ówczesne władze zaplanowały, iż Warszawę z Krakowem połączy autostrada, a obwodnica Kielc miała być jednym z jej fragmentów. W przeciągu dziesięciu lat powstała jednak tylko jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Ruch został wprawdzie wyprowadzony z centrum miasta, ale szybko się okazało, że przepustowość wybudowanej drogi jest zbyt mała, by pozwolić sprawnie ominąć Kielce.

Rozbudowa obwodnicy do parametrów ekspresowej drogi dwujezdniowej S7 rozpoczęła się dopiero w 2010 roku. Umowa na modernizację tej drogi z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras została podpisana 1 września 2010 roku i chwilę później rozpoczęły się prace budowlane. Poza wybudowaniem drugiej jezdni, zmodernizowano nawierzchnię istniejącej wcześniej jezdni oraz węzły drogowe, a także wybudowano niezbędne obiekty inżynieryjne oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Rozbudowana obwodnica zachodnia Kielc była oddawana do ruchu etapami od maja do lipca 2013 roku, ale dopiero od 29 sierpnia 2013 na obwodnicy w ciągu S7 obowiązuje docelowa organizacja ruchu.

Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7

Kielecka obwodnica zachodnia w ciągu S7. Zdjęcia: GDDKiA

 

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 (trasy europejskiej E77) zaczyna się na węźle Kielce Północ w miejscowości Wiśniówka Mała, gdzie stanowi kontynuację trasy S7 od Skarżyska, i kończy na węźle Kielce Południe w Chęcinach. Ma 22,7 km długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z zachowaną rezerwą pod trzeci pas ruchu. Całkowity koszt inwestycji, związany z przebudową obwodnicy Kielc do parametrów drogi ekspresowej wyniósł ok. 837 mln zł, z czego 629 mln stanowiło unijne dofinansowanie.

Wjazd na obwodnicę możliwy jest tylko poprzez cztery węzły drogowe:

  • Kielce Północ (początek obwodnicy) - skrzyżowanie z DK73 (kierunek Kielce, Tarnów);
  • Kielce Zachód (Kostomłoty) - tzw. węzeł zespolony - skrzyżowanie z DK74 (w przyszłości S74) (kierunek Piotrków Trybunalski, Kraśnik);
  • Kielce Jaworznia - skrzyżowanie z DW761 (kierunek Piekoszów);
  • Kielce Południe (Chęciny) - skrzyżowanie z DW762 (kierunek Małogoszcz).

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7

Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu S7. Zdjecia: GDDKiA

 

Wschodnia obwodnica Kielc (w przygotowaniu)

O wschodnim obejściu Kielc również mówi się od lat 70. dwudziestego wieku, jednak w tym przypadku do dziś wciąż trwają prace koncepcyjne. Droga ta miałaby odciążyć drogę krajową nr 73 biegnącą przez miasto (ciąg ulic Radomska, al. Solidarności, Tarnowska, Ściegiennego), a więc w kierunku Tarnowa, a w przypadku zjazdu na węźle Kielce Bocianek w drogę ekspresową S74, również na Lublin.

Powstało już wiele koncepcji przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc, biegnącej w różnej odległości od granicy miasta. Na początku 2015 roku powstało siedem kolejnych wariantów przebiegu tej drogi, które miałyby zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Kielc.

We wszystkich wariantach wschodnia obwodnica Kielc (na północy) zaczyna się na ul. Radomskiej (gdzie zaplanowany został węzeł), następnie przetnie ogródki działkowe, drogę ekspresową S74, Sandomierską i skręci w kierunku południowo-zachodnim do gminy Mójcza.

W żadnym wariancie wschodnie obejście Kielc nie będzie łączyć się bezpośrednio z drogą S7 (zachodnia obwodnica Kielc). Na północy obie obwodnice połączy istniejąca droga krajowa nr 73, zaś na południu są plany wybudowania południowej części kieleckiej obwodnicy.

Na razie nie jest znana klasa przyszłej drogi, nie wiadomo również, kto będzie nią zarządzał, a tym samym finansował jej budowę, choć wschodnia obwodnica Kielc pojawiła się w krajowym planie zagospodarowania. Nie jest znany też choćby orientacyjny termin rozpoczęcia prac i oddania jej do użytku.

Południowa śródmiejska obwodnica Kielc (w planach)

Układ komunikacyjny na terenie Kielc opiera się o dwie drogi krajowe (73 i 74) oraz drogę wojewódzką 762, które pozwalają ominąć ścisłe centrum. Od strony wschodniej ominiemy je DK73, czyli aleją Solidarności oraz ulicami Źródłową i Tarnowską. Od północy przez centralne dzielnice Kielc można dość sprawnie przejechać DK74/S74, czyli ulicami Świętokrzyską i Jesionową. Wreszcie od zachodu tę namiastkę obwodnicy śródmiejskiej tworzy droga wojewódzka 762, którą w tym fragmencie tworzą ul. Zagnańska, Gosiewskiego, Żelazna i Armii Krajowej.

Do domknięcia tej wewnętrznej obwodnicy brakuje jej południowego odcinka, nad którym prace koncepcyjne trwają już od 2008 roku. W tym okresie powstało już kilka wariantów jej przebiegu i po 6 latach konsultacji wydaje się, iż w końcu wybrano jej ostateczny kształt.

Południowa obwodnica śródmieścia Kielc miałaby przebiegać (od zachodu) ul. Pakosz, Marmurową, Husarską i Wapiennikową. Wszystkie ulice mają zostać przebudowane na dwujezdniowe.

Niestety, obecny przebieg tej drogi również spotkał się ze sprzeciwem części mieszkańców dzielnicy Paszków i nie wiadomo, czy nie zostanie on oprotestowany. Jak przyznają urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich w Kielcach ten fragment obwodnicy powstanie najwcześniej za ok. 10 lat.

 

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Kielc":

droga ekspresowa droga krajowa S7 S74 73 Kielce (woj. świętokrzyskie) świętokrzyskie
Nowa Zakopianka. S7 Kraków - Myślenice obwodnica Gdańska obwodnica Krakowa obwodnica Miechowa obwodnica Radomia obwodnica Warszawy S7 Gdańsk - Warszawa S7 Lubień - Rabka Zdrój z tunelem S7 Warszawa - Kraków Zakopianka obwodnica Opatowa S74 Opatów - Nisko S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej obwodnica Morawicy obwodnica Ćmielowa Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego Obwodnica Wąchocka
POPULARNE W CONADROGACH.PL