Obwodnica Kielc
Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Zdjęcia: GDDKiA

Istniejąca droga ekspresowa S7 pozwala od strony zachodniej sprawnie ominąć Kielce. Jednak mieszkańcom stolicy województwa świętokrzyskiego marzyłaby się również druga połówka obwodnica wschodnia, dzięki której cały ruch tranzytowy omijałby miasto.

Zachodnia obwodnica Kielc – droga ekspresowa S7

Budowa zachodniej obwodnicy Kielc ruszyła już w latach 70. minionego stulecia. Ówczesne władze zaplanowały, iż Warszawę z Krakowem połączy autostrada, a obwodnica Kielc miała być jednym z jej fragmentów. W przeciągu dziesięciu lat powstała jednak tylko jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Ruch został wprawdzie wyprowadzony z centrum miasta, ale szybko się okazało, że przepustowość wybudowanej drogi jest zbyt mała, by pozwolić sprawnie ominąć Kielce.

Rozbudowa obwodnicy do parametrów ekspresowej drogi dwujezdniowej S7 rozpoczęła się dopiero w 2010 roku. Umowa na modernizację tej drogi z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras została podpisana 1 września 2010 roku i chwilę później rozpoczęły się prace budowlane. Poza wybudowaniem drugiej jezdni, zmodernizowano nawierzchnię istniejącej wcześniej jezdni oraz węzły drogowe, a także wybudowano niezbędne obiekty inżynieryjne oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Rozbudowana obwodnica zachodnia Kielc była oddawana do ruchu etapami od maja do lipca 2013 roku, ale dopiero od 29 sierpnia 2013 na obwodnicy w ciągu S7 obowiązuje docelowa organizacja ruchu.

Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7

Kielecka obwodnica zachodnia w ciągu S7. Zdjęcia: GDDKiA

 

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 (trasy europejskiej E77) zaczyna się na węźle Kielce Północ w miejscowości Wiśniówka Mała, gdzie stanowi kontynuację trasy S7 od Skarżyska, i kończy na węźle Kielce Południe w Chęcinach. Ma 22,7 km długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z zachowaną rezerwą pod trzeci pas ruchu. Całkowity koszt inwestycji, związany z przebudową obwodnicy Kielc do parametrów drogi ekspresowej wyniósł ok. 837 mln zł, z czego 629 mln stanowiło unijne dofinansowanie.

Wjazd na obwodnicę możliwy jest tylko poprzez cztery węzły drogowe:

  • Kielce Północ (początek obwodnicy) - skrzyżowanie z DK73 (kierunek Kielce, Tarnów);
  • Kielce Zachód (Kostomłoty) - tzw. węzeł zespolony - skrzyżowanie z DK74 (w przyszłości S74) (kierunek Piotrków Trybunalski, Kraśnik);
  • Kielce Jaworznia - skrzyżowanie z DW761 (kierunek Piekoszów);
  • Kielce Południe (Chęciny) - skrzyżowanie z DW762 (kierunek Małogoszcz).

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7

Zachodnia obwodnica Kielc w ciągu S7. Zdjecia: GDDKiA

 

Wschodnia obwodnica Kielc (w przygotowaniu)

O wschodnim obejściu Kielc również mówi się od lat 70. dwudziestego wieku, jednak w tym przypadku do dziś wciąż trwają prace koncepcyjne. Droga ta miałaby odciążyć drogę krajową nr 73 biegnącą przez miasto (ciąg ulic Radomska, al. Solidarności, Tarnowska, Ściegiennego), a więc w kierunku Tarnowa, a w przypadku zjazdu na węźle Kielce Bocianek w drogę ekspresową S74, również na Lublin.

Powstało już wiele koncepcji przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc, biegnącej w różnej odległości od granicy miasta. Na początku 2015 roku powstało siedem kolejnych wariantów przebiegu tej drogi, które miałyby zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Kielc.

We wszystkich wariantach wschodnia obwodnica Kielc (na północy) zaczyna się na ul. Radomskiej (gdzie zaplanowany został węzeł), następnie przetnie ogródki działkowe, drogę ekspresową S74, Sandomierską i skręci w kierunku południowo-zachodnim do gminy Mójcza.

W żadnym wariancie wschodnie obejście Kielc nie będzie łączyć się bezpośrednio z drogą S7 (zachodnia obwodnica Kielc). Na północy obie obwodnice połączy istniejąca droga krajowa nr 73, zaś na południu są plany wybudowania południowej części kieleckiej obwodnicy.

Na razie nie jest znana klasa przyszłej drogi, nie wiadomo również, kto będzie nią zarządzał, a tym samym finansował jej budowę, choć wschodnia obwodnica Kielc pojawiła się w krajowym planie zagospodarowania. Nie jest znany też choćby orientacyjny termin rozpoczęcia prac i oddania jej do użytku.

Południowa śródmiejska obwodnica Kielc (w planach)

Układ komunikacyjny na terenie Kielc opiera się o dwie drogi krajowe (73 i 74) oraz drogę wojewódzką 762, które pozwalają ominąć ścisłe centrum. Od strony wschodniej ominiemy je DK73, czyli aleją Solidarności oraz ulicami Źródłową i Tarnowską. Od północy przez centralne dzielnice Kielc można dość sprawnie przejechać DK74/S74, czyli ulicami Świętokrzyską i Jesionową. Wreszcie od zachodu tę namiastkę obwodnicy śródmiejskiej tworzy droga wojewódzka 762, którą w tym fragmencie tworzą ul. Zagnańska, Gosiewskiego, Żelazna i Armii Krajowej.

Do domknięcia tej wewnętrznej obwodnicy brakuje jej południowego odcinka, nad którym prace koncepcyjne trwają już od 2008 roku. W tym okresie powstało już kilka wariantów jej przebiegu i po 6 latach konsultacji wydaje się, iż w końcu wybrano jej ostateczny kształt.

Południowa obwodnica śródmieścia Kielc miałaby przebiegać (od zachodu) ul. Pakosz, Marmurową, Husarską i Wapiennikową. Wszystkie ulice mają zostać przebudowane na dwujezdniowe.

Niestety, obecny przebieg tej drogi również spotkał się ze sprzeciwem części mieszkańców dzielnicy Paszków i nie wiadomo, czy nie zostanie on oprotestowany. Jak przyznają urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich w Kielcach ten fragment obwodnicy powstanie najwcześniej za ok. 10 lat.

 

OBWODNICA KIELC - WSZYSTKIE INFORMACJE

S7: Nowa droga dojazdowa do obwodnicy Kielc

S7: Nowa droga dojazdowa do obwodnicy Kielc

S7 2015-12-18 | 12:40

Gotowa jest nowa droga dojazdowa o długości około 1,2 km w obrębie węzła Kielce Południe w Chęcinach. Odcinek powstał w ramach obwodnicy Kielc i zapewnia bezpieczną komunikację lokalną w sąsiedztwie w...

1,5 mld zł z UE na S7, S74 i krajowe w świętokrzyskim

1,5 mld zł z UE na S7, S74 i krajowe w świętokrzyskim

S7 S74 78 2014-05-06 | 15:34

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudował około 55 km nowych dróg dwujezdniowych, w tym ponad 46 km dró...

Jest zgoda na realizację drogi ekspresowej S7 Chęciny - Jędrzejów

Jest zgoda na realizację drogi ekspresowej S7 Chęciny - Jędrzejów

S7 2014-03-21 | 21:13

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Jędrzejowa wydał Wojewoda Świętokrzyski. Po tym jak decyzja stanie się ostateczna, będzie można prz...

S7 obwodnica Kielc – największa inwestycja 2013 w świętokrzyskim

S7 obwodnica Kielc – największa inwestycja 2013 w świętokrzyskim

S7 2013-12-28 | 18:26

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów na odcinku obwodnicy Kielc to największa inwestycja drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg...

S7 i S74: Ponad 50 km dróg ekspresowych w świętokrzyskim

S7 i S74: Ponad 50 km dróg ekspresowych w świętokrzyskim

S7 S74 2013-12-28 | 17:41

Po wybudowaniu przez GDDKiA blisko 23-kilometrowej obwodnicy Kielc łączna długość dróg ekspresowych w regionie świętokrzyskim wzrosła do 54 kilometrów. Ekspresowa jest już połowa świętokrzyskiego odci...

Ponad 50 km nowych dróg ekspresowych w świętokrzyskim

Ponad 50 km nowych dróg ekspresowych w świętokrzyskim

S7 S74 2013-09-02 | 13:05

Po wybudowaniu przed GDDKiA blisko 23-kilometrowej obwodnicy Kielc w ciągu S7 łączna długość dróg ekspresowych w regionie świętokrzyskim wzrosła do 54 kilometrów. Ekspresowa jest już połowa świętokrzy...

S7: Wkrótce ekspresowo po obwodnicy Kielc

S7: Wkrótce ekspresowo po obwodnicy Kielc

S7 2013-08-28 | 18:50

Jutro na 23-kilometrowym odcinku nowej drogi ekspresowej S7 wprowadzona zostanie organizacja ruchu właściwa dla drogi ekspresowej. Kierowcy mogą jeździć dwiema jezdniami i wszystkimi łącznicami węzłów...

S7: Wkrótce ekspresowo po obwodnicy Kielc

S7: Wkrótce ekspresowo po obwodnicy Kielc

S7 2013-07-27 | 12:54

Niebawem znikną ograniczenia prędkości na obwodnicy Kielc w ciagu drogi ekspresowej S7. Kierowcy mogą korzystać z dwóch jezdni tej drogi już od dwóch tygodni, a od kilku dni mają do dyspozycji wszystk...

S7: Węzeł Kielce Zachód – największa zmiana organizacji ruchu

S7: Węzeł Kielce Zachód – największa zmiana organizacji ruchu

S7 S74 2013-07-05 | 19:31

Prawie wszystkie łącznice największego w województwie nowego węzła Kielce Zachód w Kostomłotach budowanego w ramach kieleckiej obwodnicy zostaną udostępnione kierowcom. Rozpoczęcie wdrażania najwięks...

S74 Kielce - obowiązuje zmiana organizacji ruchu

S74 Kielce - obowiązuje zmiana organizacji ruchu

S74 2013-06-25 | 13:15

W dniach od 20.06.2013 do 24.06.2013 wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na krótkim fragmencie odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce - Cedzyna.

Powstaje obwodnica Kielc w ciągudrogi S7

Powstaje obwodnica Kielc w ciągudrogi S7

S7 2013-06-12 | 13:08

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc 7 to największa inwestycja drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy ...

Droga S7: Zmiana organizacji ruchu na węźle w Chęcinach

Droga S7: Zmiana organizacji ruchu na węźle w Chęcinach

S7 2013-06-12 | 13:00

Planowana jest zmiana organizacji ruchu w obrębie węzła w Chęcinach budowanego w ramach obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7.

S7: Dwie jezdnie na obwodnicy Kielc

S7: Dwie jezdnie na obwodnicy Kielc

S7 S74 2013-05-20 | 11:06

Po obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 od węzła Kielce Północ (Wiśniówka) do węzła Kielce Zachód (Kostomłoty) po raz pierwszy można przejechać dwujezdniowym odcinkiem.

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 na finiszu

Obwodnica Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 na finiszu

S7 2013-04-15 | 10:47

W ponad 85 procentach zrealizowane zostały roboty przy budowie obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Wykonawca nie przerwał prac w okresie zimowym.

S7 obwodnica Kielc - mimo budowy przejezdna

S7 obwodnica Kielc - mimo budowy przejezdna

S7 2013-02-06 | 21:23

Po kolejnej zmianie organizacji ruchu kierowcy jeżdżą już prawie całą przebudowaną wschodnią jezdnią kieleckiej obwodnicy w obu kierunkach - droga ekspresowa S7. Na jezdnię zachodnią zjeżdżają tylko n...

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 - obwodnica Kielc

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 - obwodnica Kielc

S7 74 2013-01-13 | 13:00

Zakończenie budowy obwodnicy Kielc w ciagu drogi ekspresowej S7 planowane jest w maju br. Aktualnie na całej wschodniej jezdni obwodnicy (z wyjątkiem krótkich fragmentów w obrębie węzła w Kostomłotach...

Zmiany w ruchu na ekspresowej obwodnicy Kielc S7

Zmiany w ruchu na ekspresowej obwodnicy Kielc S7

S7 2013-01-13 | 12:53

Wprowadzono kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7.

Powiązane z "obwodnica Kielc":

droga ekspresowa droga krajowa S7 S74 73 Kielce (woj. świętokrzyskie) świętokrzyskie
obwodnica Gdańska obwodnica Krakowa obwodnica Radomia obwodnica Warszawy S7 Gdańsk - Warszawa S7 Lubień - Rabka Zdrój S7 Warszawa - Kraków obwodnica Opatowa S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej obwodnica Morawicy obwodnica Ćmielowa

POPULARNE W CONADROGACH.PL