67 mln zł na pierwsze prace dla S19 Rzeszów - Barwinek
Budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Zdjęcia: GDDKiA

Zapadły kolejne strategiczne decyzje w sprawie budowy ponad 85 km drogi ekspresowej S19. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przeznaczyło blisko 67 mln zł na prace przygotowawcze dla realizacji drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku. To kluczowy szlak dla Rzeszowa i całego regionu, który odciąży istniejącą sieć drogową. S19 jest też częścia trasy via Carpatia.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzgodniło aneks do Programu Inwestycji „Budowa drogi S19 Rzeszów-Barwinek, odc. węzeł Rzeszów Południe-Barwinek”, przeznaczając blisko 67 mln zł na prace przygotowawcze niezbędne do budowy drogi. Podpisany dokument umożliwia prowadzenie prac przygotowawczych dla inwestycji, a więc podpisanie w styczniu 2017r. umowy z wykonawcą na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica oraz ogłoszenie przetargu na prace koncepcyjne wraz z badaniami geologicznymi i hydrologicznymi dla odcinka S19 Babica – Barwinek (gr. państwa). Prace koncepcyjne dla odcinka S19 potrwają 2-3 lata.

Droga ekspresowa S19 Rzeszów-Barwinek przewidziana jest do realizacji w systemie projektuj - buduj. Przebieg jej będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego 4 listopada 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną w dniu 06.11.2015 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek zgodnie z decyzją środowiskową

 

S19 Rzeszów – Babica – Barwinek to najdłuższy i najbardziej kosztowny odcinek S19 przewidziany do realizacji. Koszty jego budowy szacowane są na 10 mld zł. Budowa obejmie budowę ponad 85 km drogi ekspresowej S19 wraz z 8 węzłami drogowymi, 119 obiektami inżynierskimi w tym 4 tunele i 47 estakad, budową 9 miejsc obsługi podróżnych i 2 obwodów utrzymania drogi w Domaradzu i Miejscu Piastowym oraz budową dróg dojazdowych wzdłuż drogi głównej, umożliwiających komunikację lokalną. Droga będzie przebiegać przez powiaty: rzeszowski (gmina: Boguchwała), strzyżowski (gminy: Czudec, Strzyżów, Niebylec), brzozowski (gminy: Domaradz, Jasienica Rosielna, Haczów) oraz krośnieński (gminy: Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla).

Droga ekspresowa S19 o docelowej długości około 570 km przetnie niemal całą Polskę wschodnią, połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku. Od 2015 roku ma ustalony następujący przebieg: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze – S12 (Rudnik) - S12 (Dąbrowica) - Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) - A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa (Preszow). Jest częścią trasy via Carpatia.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: