1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Aktualne dane o sieci dróg w Polsce: autostrady, drogi ekspresowe i krajowe. Program Budowy Dróg Krajowych i Program Budowy 100 Obwodnic

Aktualne dane o sieci dróg w Polsce: autostrady, drogi ekspresowe i krajowe. Program Budowy Dróg Krajowych i Program Budowy 100 Obwodnic

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2022-05-17
Aktualne dane o sieci dróg w Polsce: autostrady, drogi ekspresowe i krajowe. Program Budowy Dróg Krajowych i Program Budowy 100 Obwodnic
Plan na 2022 rok zakłada oddanie łącznie 345,5 km nowych dróg. Na zdjęciu budowa S7 Warszawa - Grójec. Zdjęcia: GDDKIA
Sieć dróg w Polsce (drogi publiczne) liczy prawie 420 tys. km, z czego długość dróg krajowych to 19,4 tys. km. Drogi szybkiego ruchu liczą obecnie 4 631,5 km. W skład tego wchodzi 1753,6 km autostrad oraz 2 877,9 km dróg ekspresowych (stan na maj 2022 r.). Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3767,9 km nowych tras za 163,9 mld zł (do ruch oddano do tej pory 1720,5 km).

GDDKiA zarządzą siecią o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się niespełna 1289 km autostrad i 2878 km dróg ekspresowych. Pozostałe odcinki dróg krajowych zarządzane są przez: koncesjonariuszy (465 km autostrad), miasta na prawach powiatu grodzkiego w ich granicach administracyjnych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych), a także zarządy przejść granicznych. Uwzględniając koncesyjne odcinki, łączna długość autostrad wynosi blisko 1754 km, a sieć dróg szybkiego ruchu ok. 4631 km.

 • Długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi ok. 17 800 km 

 • Długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km 

 • Długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km

Autostrady w Polsce: niemal 1754 km autostrad, płatnych ponad 712 km

Autostrady w Polsce: niemal 1754 km autostrad, płatnych ponad 712 km

Autostrada A1 Gdańsk - Toruń jest pod zarządem koncesjonariusza. Zdjecia: GTC


Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - zaktualizowany 16 czerwca 2020 r.  zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym: 

 • 324,2 km autostrad, 

 • 2 948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji), 

 • 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km, 

 • budowa drogi klasy GP długości 47,7 km. 

Budowa dróg w Polsce. Na budowę czeka ponad 500 kilometrów tras ekspresowych i obwodnic

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1720,5 km

 • autostrady - 132,5 km,
 • drogi ekspresowe - 1411,35 km
 • drógi GP - 176,68 km

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 106,5 km (autostrady 81 km, drogi ekspresowe 18,9 km i GP 6,6 km).

Ponadto realizowany jest Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Zakłada on wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:  

 • w realizacji jest: 15 obwodnic o łącznej długości 115,6 km i wartości 2 mld zł

 • w przygotowaniu jest: 85 obwodnic  o łącznej długości ok. 739 km. 

Mapa sieci drogowej Polski, autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe - odcinki oddane, w budowie, w przetargach i planowaniu.

 

Mapa sieci drogowej POlski, autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe - odcinki oddane, w budowie, w przetargach i planowaniu

Mapa: GDDKIA

 

Podsumowując, obecnie w realizacji jest:

101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1342,6 km i wartości 51,9 mld zł

15 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 115,6 km i wartości 2 mld zł

W przetargu: 

19 zadań (z PBDK) o łącznej długości 262,8 km

W przygotowaniu: 

82 zadania (z PBDK + ZOS) o łącznej długości 1819,1 km

85 obwodnic (z Pb100 obwodnic) o łącznej długości 743,9 km.

Autostrady w Polsce. Gotowe A4 i wkrótce A1, w budowie A2 i A18

Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice na trasie Berlin - Wrocław

Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice na trasie Berlin - Wrocław. Pierwsze kilometry w tym roku. Zdjecia: GDDKIA

Obecnie drogowcy są w trakcie wyboru wykonawców dla wielu ważnych odcinków dróg ekspresowych niemal w całym kraju. To między innymi odcinki dróg ekspresowych S1, S6, S10, S17, S19, S61 i S74. Dla części zadań planowane są już terminy podpisania umów z wykonawcami. Od początku 2022 r. drogowcy zawarli osiem umów na realizację odcinków o łącznej długości blisko 94 km i wartości 3,3 mld zł. Oto jakie przetargi są obecnie w toku i jakie będą ogłoszone w najbliższym czasie:

Przetargi drogowe w toku. Będą umowy na nowe drogi ekspresowe


Mapa z przetargami drogowymi na 2022 rok

Mapa z przetargami drogowymi na 2022 rok. Mapa: GDDKIA


Plan na 2022 rok zakłada oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg:

 • 46,1 km autostrad
 • 253,1 km dróg ekspresowych
 • 46,3 km dróg klasy GP (obwodnic)

Nowa droga ekspresowa z Warszawy do Budziska. Stan realizacji trasy S61

Ponadto w Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:

 • 32,1 km autostrad
 • 1257,8 km dróg ekspresowych
 • 1 obwodnica o długości 12,2 km
 • przebudowa drogi do klasy GP o długości 64 km

Przetargi na S7 Warszawa – Kiełpin – Czosnów będą jak znajdą się pieniądze

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S1 Utrudnienia na drodze S10