1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Autostrada A4. Na węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz powstają ronda

Autostrada A4. Na węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz powstają ronda

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-04-08
Autostrada A4. Na węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz powstają ronda
Zmiany przy węzłach Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4 - będą nowe ronda. Zdjęcia: GDDKIA
Postępują prace przy rozbudowie skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód przy A4. W miejscach dotychczasowych skrzyżowań powstają ronda, których zadaniem będzie poprawa płynności jazdy i bezpieczeństwa ruchu. Cała inwestycja ma być zakończy się jesienią br.

Prace przy budowie rond na węzłach Wrocław Wschód i Brzezimierz przy autostradzie A4 zbliżają się do półmetka. Zadanie realizuje firma Skanska S.A. za kwotę prawie 18 mln zł. W jego ramach rozbudowane zostaną skrzyżowania łącznic węzłów Brzezimierz (połączenie z drogą wojewódzką 396) i Wrocław Wschód (połączenie z drogą wojewódzką 395). Skrzyżowania zostaną przebudowane na ronda. Zadanie zakończy się w IV kwartale tego roku.

Wszystkie aktualne utrudnienia na autostradzie A4

Węzeł Brzezimierz

Na węźle Brzezimierz wykonano już na części nawierzchnię bitumiczną – warstwę wiążącą i ścieralną na lewej stronie DW396 i na łącznicy autostrady A4 po stronie lewej. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe po stronie prawej polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej, rozbiórce barier energochłonnych i podbudowy betonowej.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się roboty sieciowe tj. budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej, a w dalszej kolejności wykonywanie warstw konstrukcyjnych.

Zmiany przy węzłach Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4

Mapa: GDDKIA

Budowa autostrady A4 w starym śladzie – decyzjom przyjrzy się NIK

Węzeł Wrocław Wschód

Ułożono warstwy bitumiczne nawierzchni – podbudowę, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną na prawej stronie drogi wojewódzkiej 395 (DW395) i lewej stronie łącznicy autostrady A4. Przygotowano także drogę tymczasową z płyt drogowych pod kolejny etap organizacji ruchu.

Obecnie wykonywane są prace nad przepięciem sieci średniego napięcia oraz układanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu. Wkrótce rozpoczną się prace związane z wykonywaniem umocnienia rowu wzdłuż DW395, zahumusowaniem skarp i wykonaniem pobocza z frezu bitumicznego.

Kolejny etap zmiany organizacji ruchu drogowcy zapowiadają na koniec kwietnia. Przełożenie ruchu pozwoli wykonywać prace na lewej stronie DW395.

Budowa nowych rond na węzłach autostrady A4 wynosi około 18 mln zł.

Zmiany przy węzłach Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4

Mapa: GDDKIA

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A4 Utrudnienia na drodze 395 Jak dojadę - Oława