Będzie Duża Obwodnica Warszawy. Ruszają prace przygotowawcze
GDDKIA rozpoczęła prace przygotowawcze dla dużej obwodnicy Warszawy. Wiele wskazuje na to, że jej część będzie stanowiła droga ekspresowa S10. Zdjęcia: GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy wielkiego ringu wokół Warszawy. Droga ma odciążyć istniejącą obwodnicę w ciągu dróg ekspresowych S2 i S8.

Obecna obwodnica Warszawy w ciągu tras S2 i S8 już teraz w szczytach natężenia ruchu jest bardzo mocno obciążona. Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w 2015 roku zanotował na moście Grota Roweckiego w ciągu drogi ekspresowej S8 ponad 140 tys. pojazdów. To wartość średniego dobowego rocznego ruchu a notowane są wzrosty ruchu nawet do 200 tys. pojazdów. Tłoczno robi się także na zachodnim wylocie z Warszawy i zachodnio-południowej obwodnicy w ciągu drogi S2. Dlatego GDDKiA rozpoczęła prace analityczne dotyczące budowy Dużej Obwodnicy Warszawy.

 

Obwodnica warszawy w ciągu dróg ekspresowych S2 i S8 jest niewystarczająca

Obwodnica Warszawy. Zdjęcia: GDDKIA

 

- W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie wariantów przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz miejsca ich możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Następnie dla wstępnie nakreślonego modelu sieci drogowej zostanie wykonana uproszczona prognoza ruchu, której wyniki pokażą przyszłe, szacunkowe natężenia ruchu. Wielopłaszczyznowa analiza będzie podstawą do określenia klasy i przekroju planowanej obwodnicy. Równocześnie, wskazane elementy sieci zostaną wstępnie poddane analizie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i mieszkańców, co pozwoli na wskazanie stref wyjątkowo wrażliwych dla mających powstać poszczególnych elementów dużej obwodnicy Stolicy – wyjaśnia Jan Krynicki, rzecznik prasowy GDDKIA. - W konsekwencji, w wyniku analizy możliwe będzie wskazanie poglądowych wariantów korytarzy obwodnicy. Te zaś będzie trzeba poddać, dalszym pracom planistycznym, aby w rezultacie uzyskać finalne Studium Korytarzowe, potrzebne do określenia dokładnego korytarza w jakim będzie można wyznaczać możliwe warianty trasy – dodaje.

GDDKiA prowadzi również prace nad opracowaniem Studium Korytarzowego dla drogi ekspresowej S10 Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin). W założeniu jeden z fragmentów drogi S10 ma stanowić północną obwodnicę, stając się elementem Dużej Obwodnicy Warszawy.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

dw801
2018-06-14 16:28
Obwodnica tranzytowa Warszawy musi być dwujezdniowa i bezkolizyjna. W przekroju 2+1 to można budować drogi, po których jeździ kilkaset ciężarówek na dobę i średni ruch dobowy wynosi kilka tysięcy pojazdów dziennie, a nie bardzo ważną trasę dla tranzytu.
Monter
2018-05-01 03:23
Obwodnica Warszawy już jest np. od północy w ciągu DK62... Na południu w ciągu DK50. Te drogi należy roudować i likwidować kolizje z miastami poprzez budowę obwodnic. Gdzie trzeba dobudować drugą jezdnię lub pas 2+1.
enrico
2018-04-17 21:28
Grom - Brakuje połowy S2 - POW (od w.Puławska do w.Lubelska (A2/S2/S17) -z terminem ok. 2025r.) oraz S17 ( WOW- termin nieokreślony (bo Szyszko zablokował budowę w Wesołej)- podpisano tylko umowę na 2,5 km kawałek S17- od w. Lubelska do Zakrętu. Wywołany temat tzw. Dużej Obwodnicy W-wy - typowo polityczno-wyborczy - realizacja możliwa za 20 lat (jak dobrze pójdzie).
Grom
2018-04-16 13:48
Planują dużą ,a nie ma widoków na zamkniecie zwykłej obwodnicy od wschodu Warszawy do 2024

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: