1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Będzie umowa na S19 do Barwinka. Prace wyniosą ponad 1,5 mld zł.

Będzie umowa na S19 do Barwinka. Prace wyniosą ponad 1,5 mld zł.

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-09-21
Będzie umowa na S19 do Barwinka. Prace wyniosą ponad 1,5 mld zł.
Planowana droga ekspresowa S19 Dukla - Barwinek będzie miała ponad 18 km dł. W jej ciągu powstanie 15 estakad. Zdjęcia: GDDKIA
Ze strony formalnej nic już nie stoi na drodze do podpisania umowy na realizację trasy Via Carpatia na odcinku S19 Dukla – Barwinek. Jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. W jego ciągu powstanie 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m. Projektowaniem i budową S19 do Barwinka zajmie się Polaqua.

W przetargu na realizację drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek wpłynęło osiem ofert. Za najkorzystniejszą drogowcy uznali ofertę złożoną przez spółkę Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1,54 mld zł.

Via Carpatia. GDDKIA podpisała umowy na dwa ostatnie odcinki S19 na północ od Lublina

Dzisiaj GDDKIA poinformowała, że postępowanie przetargowe zakończyło się pozytywnym wynikiem kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Historia z ostatnich miesięcy pokazała jednak, że Polaqua potrafi wycofać się z podpisania umowy niemal w ostatniej chwili. Tak było w przypadku realizacji dwóch odcinków drogi ekspresowej S6 Słupsk – Koszalin. Pisaliśmy o tym więcej:

Polaqua nie chce budować S6 Koszalin – Słupsk. Co dalej z budową S6?

Jeżeli Polaqua podpisze umowę to będzie musiała wybudować jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.


Wizualizacja drogi ekspresowej S19 w okolicach Dukli

Wizualizacja drogi ekspresowej S19 w okolicach miejscowości Dukla. Zdjęcia: GDDKIA


Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.


Mapa stanu realizacji Via Carpatia, drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek

Mapa stanu realizacji Via Carpatia, drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek

Mapa S19: GDDKIA


W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.  W ostatnim czasie udostępniono kierowcom odcinki trasy Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. Po oddaniu do ruchu odcinków S19 na północ od Rzeszowa, obecnie w przygotowaniu jest jej południowy przebieg, do granicy państwa w Barwinku.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S19 Jak dojadę - Dukla