• Facebook - conadrogach
Budowa S11: II etap przetargu na obwodnicę Kępna
Obwodnica Kępna. Zdjęcia: GDDKiA

Zaproszono wybranych wykonawców do składania ofert na budowę II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

GDDKiA zaprosiła wybranych wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, do złożenia ofert cenowych w postępowaniu przetargowym dot. zaprojektowania i budowy II etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11 tzn. południowy odcinek obwodnicy Kępna od istniejącego węzła Kępno– Krążkowy do istniejącej DK11. Odcinek będzie miał około 7 km długości. Wykonawcy mogą składać oferty do 22 lutego 2017 r.

Obwodnica Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Mapa II odcinka - południowego

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowę obwodnicy Kępna oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie.

- Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostali wykonawcy, którzy spełnili warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja odcinka drogi ekspresowej S11 umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

Cała obwodnica Kępna będzie liczyć ponad 12 kilometrów. Jej budowa  została podzielna na dwa odcinki:

  • północny, długość ok 4,4 km: Kępno od istniejącej DK11 do węzła Kępno – Krążkowy
  • południowy, długość ok 6,8 km: Kępno od węzła Kępno – Krążkowy do nieistniejącego węzła z DK11.

Budową pierwszego odcinka zajmuje się firma Budimex.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: