Budowa S19: Zachodnia obwodnica Lublina z dofinasowaniem z UE
Budowa drogi ekspresowej S19 (międzynarodowa trasa via Carpathia) jest objęta unijnym dofinansowaniem. Zdjęcia: GDDKiA

Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie dla budowy zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Koszt inwestycji to 620 mln zł, z czego 274 mln zł stanowi wsparcie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- To pierwsza duża inwestycja w ramach budżetu UE na lata 2014-2020, dla której Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że możemy być spokojni o unijne wsparcie dla tego projektu. Ponadto, pozostałe odcinki drogi S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, również będą realizowane z udziałem środków UE w ramach POIiŚ – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Zatwierdzona do dofinansowania inwestycja obejmuje budowę odcinka o długości 10 km między węzłami Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów. Inwestycja przyczyni się do polepszenia warunków ruchu drogowego wokół stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu przejazdu.

Droga krajowa nr 19 ma kluczowe znaczenie dla całej Polski Wschodniej. Przebiega przez trzy duże miasta - Białystok, Lublin i Rzeszów. Na północy łączy Polskę z Białorusią, a na południu ze Słowacją. Jest też częścią międzynarodowej trasy via Carpathia.

Do tej pory w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano 22 umów o wartości 20,4 mld zł, przyznających dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych w sektorze drogowym i kolejowym w wysokości 10,6 mld zł. Stanowi to 9 proc. dostępnego budżetu w programie. Na początku lutego 2016 r. Komisja Europejska przekazała pierwszą refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 337 mln euro (1,4 mld zł).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: