Obwodnica Lublina
Obwodnica Lublina, węzeł Sławinek - tworzą go drogi ekspresowe S17, S12 i S19. Zdjęcia: GDDKiA

Lublin jest miastem, które dzięki ukończeniu wszystkich inwestycji posiada obwodnicę zewnętrzną w ciągu dróg ekspresowych S17, S19 i S12 którą omijamy miasto od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej.

Lublin leży na skrzyżowaniu czterech dróg krajowych - DK12 (Piotrków Tryb.-Radom-Puławy-Lublin-Chełm-Dorohusk), DK17 (Warszawa-Garwolin-Lublin-Zamość-Tomaszów Lub.-Hrebenne), DK19 (Kuźnica-Białystok-Bielsk Podlaski-Międzyrzec Podlaski-Lubartów-Lublin-Kraśnik-Rzeszów-Barwinek) oraz DK82 (Lublin-Łęczna-Włodawa), z których trzy pierwsze będą tworzyć (częściowo już tworzą) obwodnicę Lublina. Co ważne, z punktu widzenia przepustowości obwodnicy, wszystkie trzy drogi wchodzące w skład obejścia Lublina mają obecnie status dróg ekspresowych (S12, S17 oraz S19).

Obwodnica Lublina

Od jesieni 2016 roku przejezdne są już wszystkie odcinki zewnętrznej obwodnicy Lublina - omijający miasto od strony północnej oraz wschodniej odcinki dróg ekspresowych S17, S12 i S19 oraz oddana jako ostatnia - zchodnia obwodnica Lublina w ciagu drogi ekspresowej S19.

Północna część obwodnicy Lublina - droga ekspresowa S12/S17/S19

Przejezdny od października 2014 roku północny fragment lubelskiej obwodnicy stanowił jedno z pięciu zadań budowanej drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski. W ramach tego kontraktu przebudowano również fragment drogi krajowej 19 klasy GP od węzła Lublin Rudnik do granicy miasta Lublin. Całość prac związana z tym zadaniem wyniosła 659,5 mln zł.

Pierwszą decyzję o przebiegu północnego obejścia Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17, S19 i S12, wydaną przez Wojewodę Lubelskiego, uzyskano w 2005 roku. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana przez RDOŚ w Lublinie w grudniu 2009 roku i chwilę później ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy tego zadania. W lipcu 2011 otwarto oferty, a w sierpniu poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę - złożyło ją konsorcjum FCC Construccion (lider) i Erbud. Wybór ten został jednak oprotestowany przez firmę Dragados i Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnić ten wybór i ponownie wybrać najkorzystniejszą ofertę. W październiku dokonano ponownego wyboru, tym razem za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy Dragados o wartości 474,8 mln zł. Również w październiku Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeszcze w tym samym roku (grudzień 2011) podpisana została umowa dla drogi S17 i ruszyły pierwsze prace budowlane. 31 października 2014 roku północny odcinek obwodnicy Lublina został oddany do użytku.

Obwodnica Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17

Droga ekspresowa S17, S12 - obwodnica Lublina. Zdjęcia: GDDKiA

Na tym fragmencie obwodnicy wspólny przebieg mają drogi ekspresowe S12, S17 oraz S19. Droga jest dwujezdniowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku i liczy 9,6 km długości. Łącznik pomiędzy węzłem Lublin Rudnik a granicą miasta liczy 3,2 km.

Na północnej obwodnicy Lublina istnieją trzy węzły drogowe:

  • Lublin Sławinek (pierwotnie Dąbrownica) - skrzyżowanie dróg S12 (kierunek Puławy) i S17 (kierunek Garwolin) z zachodnią obwodnicą Lublina S19 (kierunek Rzeszów);
  • Lublin Czechów (Jakubowice) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 809;
  • Lublin Rudnik (Lubartów) – skrzyżowanie z drogą ekspresową S19 (kierunek Lubartów).

Północna i wschodnia obwodnica Lublina- droga s17, S12

Mapa przebiegu połnocno-zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

 

Wschodnia część obwodnicy Lublina - droga ekspresowa S12/S17

Wybudowanie wschodniego obejścia Lublina kosztowało 829,4 mln zł. Na tym odcinku wspólny przebieg mają drogi ekspresowe S12 i S17.

Obwodnica Lublina w ciągu dróg ekspresowych S17, S12

Wschodnia obwodnica Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12 i S17. Zdjecia: GDDKiA

Decyzję o ustaleniu lokalizacji tej części obwodnicy uzyskano w październiku 2005 roku, zaś w grudniu 2009 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jeszcze w tym samym roku ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. W październiku 2011 roku wyłoniono wykonawcę - została nim hiszpańską firmę Dragados z ofertą na kwotę 629 mln zł, a w grudniu Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Wschodnia obwodnica Lublina została oddana do użytku 15 października 2014 roku.

Droga ta ma 12,8 km długości. Jest dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (docelowo z trzema).

Wjazd na wschodnią obwodnicę Lublina jest możliwy na czterech węzłach:

  • Lublin Rudnik (Lubartów) – skrzyżowanie z drogą ekspresową S19 (kierunek Lubartów);
  • Lublin Tatary (Włodawa) – skrzyżowanie z drogą krajową nr 82 (kierunek Łęczna);
  • Lublin Zadębie (Mełgiewska) – skrzyżowanie z projektowaną po nowym śladzie ulicą Mełgiewską (kierunek Port lotniczy Lublin);
  • Lublin Felin (Witosa) – skrzyżowanie z planowaną drogą klasy G (stanowiącą połączenie al. Witosa w Lublinie z al. Lotników Polskich w Świdniku) i drogą ekspresową S12 (kierunek Piaski, Chełm).

Obwodnica Lublina -droga ekspresowa S17, wezeł Lublin Tatary

Obwodnica Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Zdjęcia: GDDKiA

 

Zachodnia część obwodnicy Lublina - droga ekspresowa S19

Budowę zachodniej części obwodnicy Lublina planowano jeszcze w ubiegłym stuleciu, ale w związku z licznymi wątpliwościami co do jej przebiegu prace przygotowawcze do tej inwestycji trwały najdłużej. Dość powiedzieć, że dwukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargi dotyczące tej drogi - w sierpniu 2007 roku w sprawie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej i w marcu 2012 roku w sprawie decyzji środowiskowej. W sumie rozpatrywano aż siedem wariantów przebiegu drogi ekspresowej S19.

Ostatecznie w sierpniu 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że postępowanie środowiskowe było przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i w listopadzie 2013 roku ogłoszono przetarg. W kwietniu 2014 roku Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID, a w październiku podpisano umowę z firmą Budimex na realizację drogi ekspresowej S19. Trasa rozpoczyna się od wybudowanego na przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek i kończy na połączeniu w istniejącą DK19 w Konopnicy. Jej budowa to koszt ok. 620 mln zł. Droga została oddana do uzytku zgodnie z umową w listopadzie 2016 roku.

Budowa zachodniej obwodnicy Lublina - drogi ekspresowej S19

Budowa zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Zdjęcia: GDDKiA

 

Droga ekspresowa S19 na zachód od Lublina liczy 9,8 km długości i biegnie po nowym śladzie poza zachodnimi granicami Lublina, na terenie gmin Jastków i Konopnica. Obwodnica jest drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę docelowo trzeciego pasa ruchu po stronie zewnętrznej jezdni.

Wjazd na odcinek S19 - zachodnią obwodnicę Lublina jest możliwy poprzez trzy węzły drogowe:

  • Lublin Sławinek (pierwotnie Dąbrownica) - skrzyżowanie dróg S12 (kierunek Puławy) i S17 (kierunek Garwolin) z północną obwodnicą Lublina;
  • Lublin Szerokie (nazwa robocza Płouszowice) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 830;
  • Lublin Węglin (Konopnica) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 747 (kierunek Lipsko).

Budowa obwodnicy Lublina

 Budowa obwodnicy Lublina w ciagu drogi ekspresowej S19. Zdjęcia: GDDKiA

Obwodnica miejska Lublina

Władze Lublina chcą wyprowadzić większość ruchu samochodowego z centrum miasta i połączyć poszczególne dzielnice miasta. W tym celu planowane jest domknięcie tzw. wewnętrznego ringu Lublina. Część ulic, które mają tworzyć tę wewnętrzną obwodnicę już istnieje, część zostanie dopiero zbudowana. Chodzi tu przede wszystkim o południową część tej obwodnicy, czyli połączenia al. Witosa, poprzez ul. Dywizjonu 303 z ul. Bohaterów Monte Casino.

Problemem były przedłużające się rozmowy z koleją, gdyż planowana trasa ma przeciąć tereny PKP. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie i jest duża szansa, że w 2016 roku gotowa będzie dokumentacja projektowa dla południowego fragmentu lubelskiego ringu. Jeśli nie pojawią się nowe przeciwności, prace budowlane powinny ruszyć na przełomie 2018/2019 roku i cała miejska obwodnica będzie gotowa w 2020 roku.

 

OBWODNICA LUBLINA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Nowa wylotówka w Lublinie

Nowa wylotówka w Lublinie

2018-08-17 | 09:43

Kierowcy korzystają z nowego odcinka drogi usprawniającej wyjazd z Lublina. Chodzi o przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassiono do al. Solidarności nazwany al. Tadeusza Mazowieckiego. Trasa to fragmen...

Lublin: Nowa DW809 połączy ul. Bohaterów Monte Cassino z obwodnicą

Lublin: Nowa DW809 połączy ul. Bohaterów Monte Cassino z obwodnicą

809 2017-02-16 | 15:47

Rozpoczyna się realizacja kluczowej dla Lublina inwestycji drogowej - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 809, który połączy istniejącą ul. Bohaterów Monte Cassino z węzłem Sławin w ciągu eks...

Wschodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17/S12 4

Wschodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17/S12

S12 S17 2017-01-18 | 11:29

Kierowcy zmierzający od strony Lubartowa i Białegostoku w kierunku Piask i dalej do Chełma lub Zamościa nie muszą już przejeżdżać przez Lublin. Wszystko dzięki oddanej w październiku 2014 r wschodniej...

Zachodnia obwodnica Lublina już otwarta!

Zachodnia obwodnica Lublina już otwarta!

S19 2016-12-09 | 14:31

Od 9 grudnia kierowcy mogą korzystać z 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S19 umożliwiającej ominięcie Lublina po zachodniej stronie. Odcinek zachodniej obwodnicy Lublina uzupełnia funkcjonu...

Obwodnica Lublina. Drogowy ring ekspresówek S19, S17 i S12

Obwodnica Lublina. Drogowy ring ekspresówek S19, S17 i S12

S12 S17 S19 2016-12-09 | 09:32

Mapa prezentuje ekspresową obwodnicę Lublina. Jako pierwsze oddane zostały dwa odcinki zewnętrznej obwodnicy Lublina - omijające miasto od strony północnej oraz wschodniej - to odcinki dróg ekspresowy...

Dzisiaj otwarcie S19 - zachodniej obwodnicy Lublina!

Dzisiaj otwarcie S19 - zachodniej obwodnicy Lublina!

S19 2016-12-09 | 09:18

W piątek, 9 grudnia około godz. 13 pierwsi kierowcy wjadą na zachodnią część obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Tym samym budowa odcinka S19 pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Wę...

Zachodnia obwodnica Lublina czeka na otwarcie. Listopad na budowie S19 10

Zachodnia obwodnica Lublina czeka na otwarcie. Listopad na budowie S19

S19 2016-11-29 | 09:20

Lada dzień drogowcy oddadzą do ruchu zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Zachodni odcinek obwodnicy ma 9,8 km długości. Będzie on uzupełnieniem ringu drogowego wokół miasta jaki...

Lada dzień pojedziemy zachodnią obwodnicą Lublina w ciągu S19

Lada dzień pojedziemy zachodnią obwodnicą Lublina w ciągu S19

S19 2016-11-15 | 09:18

Zachodnia obwodnica Lublina, która jest częścią ważnej trasy S19 Lublin – Rzeszów lokalnie ma odciążyć zakorkowaną al. Kraśnicką w Lublinie. Prace zgodnie z kontraktem maja potrwać do 29 listopada 201...

S19: Część zachodniej obwodnicy Lublina pod ruchem

S19: Część zachodniej obwodnicy Lublina pod ruchem

S19 2016-10-27 | 16:36

Od dziś kierowcy korzystają z fragmentu zachodniej obwodnicy Lublina. Wykonawca wprowadził bowiem zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na włączeniu zachodniej obwodnicy Lublina do DK19.

Wykonawca wpina zachodnią obwodnicę Lublina w DK19

Wykonawca wpina zachodnią obwodnicę Lublina w DK19

S19 2016-10-26 | 11:50

Wykonawca zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 szykuje się do wprowadzenia końcowej fazy organizacji ruchu w miejscu połączenia inwestycji z obecnym przebiegiem DK19.

Ostatnie prace na zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19 7

Ostatnie prace na zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19

S19 2016-10-19 | 14:20

Już pod koniec listopada 2016 r, kierowcy podróżujący z warszawy w kierunku Rzeszowa nie będą musieli wjeżdżać do Lublina. Pojedziemy zachodnią częścią obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S19. Trwają ...

Mapa drogi ekspresowej S19 Dąbrowica - Konopnica. Obwodnica Lublina

Mapa drogi ekspresowej S19 Dąbrowica - Konopnica. Obwodnica Lublina

S19 2016-10-19 | 12:33

Pod koniec listopada 2016 r. na mapie drogowej pojawi się zachodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. To wybudowany przez Budimex odcinek S19 Dąbrowica - Konopnica. Trasa tego odcinka p...

Drogi ekspresowe S17 i S19 - drogowy ring wokół Lublina

Drogi ekspresowe S17 i S19 - drogowy ring wokół Lublina

S17 S19 2016-10-19 | 12:28

Pod koniec listopada 2016 r. pojedziemy zachodnim odcinkiem obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. S19 wraz z istniejącymi już odcinkami dróg ekspresowych S12, S17 utworzy ring drogowy rezul...

S19: W listopadzie kierowcy skorzystają z zachodniej obwodnicy Lublina

S19: W listopadzie kierowcy skorzystają z zachodniej obwodnicy Lublina

S19 2016-10-18 | 11:11

Zachodnia obwodnica Lublina jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów. W połączeniu z istniejącą już drogą ekspresową S17 stworzy drogowy ring wokół ...

Powstaje S19 - obwodnica Lublina. Wahadłowo w pobliżu Konopnicy

Powstaje S19 - obwodnica Lublina. Wahadłowo w pobliżu Konopnicy

S19 19 2016-09-23 | 12:19

W piątek, 23 września, w godzinach wieczornych wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 19 w pobliżu wiaduktu kolejowego w Konopnicy. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy budowie...

Zachodnia obwodnica Lublina (odcinek S19) na finiszu 12

Zachodnia obwodnica Lublina (odcinek S19) na finiszu

S19 2016-09-13 | 10:34

Pod koniec listopada zachodnia obwodnica Lublina jako odcinek drogi ekspresowej S19 Dąbrowica - Konopnica powinien trafić pod koła kierowców. Skorzystamy z prawie 10 kilometrów trasy, która wyprowadzi...

Ostatni wiadukt nad S19 - obwodnicą Lublina udostępniony kierowcom

Ostatni wiadukt nad S19 - obwodnicą Lublina udostępniony kierowcom

S19 2016-08-03 | 18:51

Kierowcy mogą już korzystać z wiaduktu na przedłużeniu ul. Wojciechowskiej zbudowanego nad drogą ekspresową S19. Tym samym udostępniono do ruchu ostatni z drogowych obiektów inżynierskich zbudowanych ...

Obwodnica Lublina: Jeździmy nowym wiaduktem nad S19

Obwodnica Lublina: Jeździmy nowym wiaduktem nad S19

S19 2016-07-21 | 18:08

Kierowcy mogą korzystać z wiaduktu wybudowanego w ciągu drogi wojewódzkiej 747 w Konopnicy. Tym samym wykonawca zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 będzie mógł rozebrać tymczaso...

Budowa S19: Już połowa wiaduktu nad zachodnią obwodnicą Lublina

Budowa S19: Już połowa wiaduktu nad zachodnią obwodnicą Lublina

S19 2016-06-20 | 14:13

Trwa drugi z trzech etapów budowy wiaduktu kolejowego na zachodniej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19. Realizowany odcinek obwodnicy rozpocznie się od wybudowanego na przecięciu S12, S17...

Powiązane z "obwodnica Lublina":

droga ekspresowa S12 S17 S19 Lublin (woj. lubelskie) lubelskie
obwodnica Puław S12 Lublin - Dorohusk S12 Piotrków Trybunalski - Radom S12 Radom - Puławy obwodnica Garwolina obwodnica Kołbieli obwodnica Tomaszowa Lubelskiego obwodnica Warszawy S17 Lublin - Hrebenne S17 Lublin - Puławy S17 Lublin - Warszawa obwodnica Białegostoku obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej obwodnica Rzeszowa obwodnica Stalowej Woli i Niska S19 Lublin - Białystok S19 Lublin Rzeszów S19 Rzeszów - Barwinek via Carpatia A2 Warszawa - Terespol obwodnica Hrubieszowa

POPULARNE W CONADROGACH.PL