1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Co z budową drogi S11 do Piekar Śląskich? Stan realizacji trasy S11

Co z budową drogi S11 do Piekar Śląskich? Stan realizacji trasy S11

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-06-16
Co z budową drogi S11 do Piekar Śląskich? Stan realizacji trasy S11
Wytyczono przebiegi śląskiej drogi S11. Ostateczny wariant zatwierdzi DŚU. Zdjęcia: GDDKIA
Droga ekspresowa S11 docelowo będzie miała 550 km długości i połączy 4 województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Najszybciej, bo jeszcze w tym roku, skorzystamy z nowych odcinków trasy S11 na północy kraju (Koszalin – Bobolice, dł. 48 km) i na Opolszczyźnie (obwodnica Olesna, dł. 25 km). Zaawansowane prace projektowe prowadzone są też dla odcinków w woj. wielkopolskim. A co z budową drogi S11 w woj. śląskim?

Spis treści:

Droga ekspresowa S11 stan realizacji trasy z Koszalina na Górny Śląsk

Co z budową S11 w woj. śląskim?

Mapy przebiegu trasy S11 w woj. śląskim

Jaki będzie węzeł Piekary Śląskie na S11 - decyzja odłożona na później

Decyzja środowiskowa wskaże ostateczny przebieg dwóch odcinków ślaskiej trasy S11

 

Droga ekspresowa S11 stan realizacji trasy z Koszalina na Górny Śląsk

Korytarz drogi ekspresowej S11 prowadzi w większości śladem obecnej drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – Poznań - Bytom. To jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej łącząca środkowe i wschodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A4 z Małopolską i Podkarpaciem. W tym roku przybędzie najdłuższy fragment drogi S11 – będzie to prawie 50 km z Koszalina do Bobolic w woj. zachodniopomorskim.

Nowe 50 km drogi S11 z Koszalina już we wrześniu

GDDKIA zleciła również projekt i budowę dalszego odcinka z Bobolic do Szczecinka.

Za trzy lata droga S11 dotrze do Szczecinka

Nowe kilometry S11 przybędą także na Opolszczyźnie. Jeszcze w lipcu drogowcy planują oddać 25 kilometrową obwodnicę Olesna.

Finał prac na budowie drogi S11 - obwodnicy Olesna

Decyzję środowiskową ma już sąsiedni fragment spinający woj. opolskie z woj. łódzkim tj. S11 pomiędzy obwodnicami Kępna i Olesna. - Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna mamy wydaną ostateczną decyzję środowiskową. Trwają także prace przygotowawcze dla odcinka trasy S11 od końca obwodnicy Olesna, w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór - informuje GDDKIA.

Podobnie jest z kilkoma odcinkami w woj. wielkopolskim na północ i południe od Poznania.

Kiedy droga S11 w Wielkopolsce?

Okazuje się, ze najbardziej opóźnionym fragmentem ekspresowej S11-ki jest odcinek przechodzący przez woj. śląskie. To około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1.

Co z budową S11 w woj. śląskim?

Zielone światło dla rozpoczęcia przygotowań dla drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 dało ujęcie tej trasy w Programie Budowy Dróg Krajowych z 8 września 2015 r. Inwestycję na terenie woj. śląskiego podzielono na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy obejmował obwodnicę Tarnowskich Gór, drugi od granicy województwa śląskiego i opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór. W 2016 roku GDDKIA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, który za sprawą ofert przekraczających budżet unieważniono w lutym 2017 r. W efekcie Studium Sieciowe z elementami Studium Korytarzowego dla budowy drogi S11 w wojewódzkie śląskim zostało opracowane przez GDDKiA. Analizie poddano cztery korytarze przebiegu trasy S11 obejmującego obwodnicę Tarnowskich Gór oraz dwa korytarze S11 od obwodnicy Tarnowskich Gór do granicy województwa śląskiego. W ramach opracowania analizowano także zakończenie inwestycji na południu odcinka na połączeniu A1 w Pyrzowicach oraz na węźle Zabrze Północ. Ostatecznie do dalszych prac wybrano zakończenie drogi S11 w Piekarach Śląskich.

W kwietniu 2018 roku ruszył przetarg na. W październiku 2018 roku drogowcy zlecili firmie Complex Projekt z Katowic opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowanie to podzielono na dwa odcinki:

  • S11 od granicy województw opolskiego i śląskiego do rzeki Mała Panew (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego)

  • S11 od Małej Panwi do węzła z autostradą A1 w Piekarach Śląskich.

Dla obu odcinków opracowane zostały po cztery warianty przebiegu trasy. Na końcowym fragmencie wszystkie warianty drogi ekspresowej zlokalizowane zostały na terenie Piekar Śląskich i biegną w tym samym śladzie - wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (na odcinku od projektowanego węzła Radzionków do ul. Pod Lipami) oraz w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (na odcinku od ul. Pod Lipami do połączenia z autostradą A1).

Ponadto dla samego węzła Piekary Śląskie zaprojektowano trzy warianty skomunikowania nowej drogi S11 z istniejącą autostradą A1 oraz układem dróg lokalnych.

Te rozwiązania korytarzowe i projektowe prezentowane były jesienią 2019 roku we wszystkich gminach, przez które ma przebiegać droga S11. Odzew społeczeństwa był bardzo duży. Na podstawie uwag i wniosków społecznych GDDKiA zadecydowała o wprowadzeniu dodatkowych korekt do dokumentacji projektowej.

Na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do Małej Panwi w rejonie Jeżowej dokonano korekty trasy na długości ok. 8 km dla projektowanych dwóch wariantów skutkującej przeprojektowaniem dziewięciu obiektów inżynierskich. Powodem korekty było zachowanie wymaganej strefy ochronnej od gniazd bielika zwyczajnego.

Na odcinku od Małej Panwi do Piekar Śląskich w Tworogu dokonano korekty ok. 11 km trasy dla projektowanych dwóch wariantów, a w Świerklańcu uwzględniono wnioski mieszkańców, dokonując zmian na dwóch wariantach trasy na odcinku 3 km. Te zmiany pociągnęły za sobą konieczność przeprojektowania 16 obiektów inżynierskich.

Mapy przebiegu trasy S11 w woj. śląskim

W ramach STEŚ biuro projektowe dokonało analizy wielokryterialnej przyjętych rozwiązań projektowych. Na odcinku S11 od granicy województw opolskiego i śląskiego do Małej Panwi najwyżej oceniony został wariant C zielony. Zakłada on przesunięcie trasy w kierunku zachodnim, poprowadzenie drogi ekspresowej po zachodniej stronie miejscowości Jeżowa, na terenie gminy Ciasna na dł. 10,5 km. Odcinek ten zlokalizowany został głównie na terenach leśnych. Zaproponowane rozwiązania omijają prawnie ustanowioną strefę ochrony bielika zwyczajnego. Dalszy przebieg wariantu zielonego jest zbieżny z przebiegiem oraz rozwiązaniami wariantu niebieskiego.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 od granicy z woj. opolskim do rzeki Mała Panew


Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 od granicy z woj. opolskim do rzeki Mała Panew

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 od granicy z woj. opolskim do rzeki Mała Panew - rekomendowany jest wariant zielony. Mapa: GDDKIA

Dla odcinka południowego S11 pomiędzy Małą Panwią a Piekarami Śląskimi wybrano wariant II (niebieski). Na przeważającej części odcinka przez Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry trasa prowadzona jest przez tereny leśne. Na tym odc. zlokalizowano węzeł Tworóg, stanowiący połączenie z istniejącą DW907 oraz węzeł Tarnowskie Góry Zachód, stanowiący połączenie drogi ekspresowej z miastem Tarnowskie Góry, poprzez odcinek projektowanej drogi gminnej długości 3,7 km. Dalej przez gminę Świerklaniec, gdzie zaprojektowano węzeł Tarnowskie Góry Wschód na połączeniu z DK78 (ul. Główna). Następnie w Piekarach Śląskich zaprojektowano węzeł Radzionków, stanowiący połączenie z DW911 (ul. Bytomską) oraz szereg przejazdów nad drogami krzyżującymi się. Koniec trasy biegnie w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 i kończy na węźle Piekary Śląskie.

Mapy przebiegu drogi ekspresowej S11 od rzeki Mała Panew do Piekar Śląskich

Mapa przebiegu drogi ekspresowej s11 od rzeki Mała Panew do Piekar Śląskich

Mapa przebiegu drogi ekspresowej s11 od rzeki Mała Panew do Piekar Śląskich

Mapy: GDDKIA

Jaki będzie węzeł Piekary Śląskie na S11 - decyzja odłożona na później

- Podjęto decyzję, że na tym etapie nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg. Analiza szczegółowych rozwiązań projektowych tego węzła przeprowadzana będzie na kolejnym etapie przygotowania inwestycji, tj. na etapie opracowania Koncepcji programowej. Będzie ona uwzględniała analizy ruchowe i przepustowości lokalnego układu dróg – zaznaczają drogowcy.

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) drogowcy zamierzają wskazać wariant węzła o największej zajętości terenu oraz o największym zakresie oddziaływania inwestycji. Dzięki temu nie wstrzyma to procedowania DŚU, a jednocześnie da możliwość wprowadzenia rozwiązań projektowych węzła po wykonaniu szczegółowych analiz na kolejnym etapie realizowania prac projektowych.

GDDKIA tłumaczy, że przesuniecie wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych na węźle Piekary, wynika z analiz ruchowych, które realizowane były w ramach odrębnego opracowania – modelu symulacyjnego – mikrosymulacji - ruchu pojazdów dla węzła Piekary Śląskie. Wykonane analizy wykazały, iż obecnie zaprojektowane geometrie tego węzła nie spełniają oczekiwań co do funkcjonalności węzła. W szczególności optymalnej przepustowości na części relacji. Stąd decyzja, że w kolejnym etapie prac przygotowawczych – opracowywania Koncepcji programowej będzie uwzględniona szczegółowa analiza geometryczna oraz analiza przepustowości węzła w co najmniej trzech wariantach.

Decyzja środowiskowa wskaże ostateczny przebieg trasy S11 

Kolejnym krokiem dla realizacji śląskiej drogi S11 będzie złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o wydanie DŚU. GDDKIA zamierza wskazać powyższe przebiegi jako warianty preferowane.

- Obecnie trwa przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o wydanie DŚU. W ramach tych postępowań zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji. Przed wydaniem decyzji DŚU zostanie ponownie zapewniony udział społeczeństwa. Umożliwione zostanie także zapoznanie się z dokumentacją i składanie uwag i wniosków – wyjaśnia katowicki oddział GDDKIA.

Na sprawne przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy S11 ma wpłynąć równolegle procedowanie decyzji DŚU oraz opracowywanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek S11 od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki:

  • od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911 oraz
  • od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Drogowcy zaznaczają jednak, że ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie może zaistnieć konieczność uzyskania dodatkowej lub nowej decyzji DŚU z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Jak dojadę - Ciasna Jak dojadę - Krupski Młyn