Czterech wykonawców powalczy o budowę Południowej Obwodnicy Zielonej Góry
Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej - są pieniądze na inwestycję, czekamy na umowę z wykonawcą. Zdjęcia: conadrogach.pl

Trwa II etap przetargu ograniczonego na budowę obwodnicy Zielonej Góry. Inwestycja o wartości ponad 150 mln zł realizowana będzie w trybie zaprojektuj-zbuduj. Z 10 Wykonawców, którzy złożyli swoje wnioski o udział w postępowaniu, do II etapu zakwalifikowano 4. Trasa pobiegnie przez tzw. Las Piastowski i połączy Wilkanowo/Świdnicę i Raculę w okolicach drogi ekspresowej S3.

Przyszła Południowa Obwodnica Zielonej Góry to 12,7 km dwupasmowej, jednojezdniowej drogi krajowej. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 152 mln zł. Miasto otrzyma jednak 115 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2023 roku.

 

Południowa Obwodnica Zielonej Góry - mapa przebiegu

Południowa Obwodnica Zielonej Góry - mapa przebiegu.

Początek obwodnicy południowej miasta Zielona Góra będzie zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części miasta Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i DW282 (kierunek do miejscowości Wilkanowo). Obwodnica południowa będzie przebiegać po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej będzie omijać Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Następnie łukiem od strony południowej będzie omijać Jędrzychów. W km ok. 7+750 będzie przecinać ciek Pustelnik, a w km ok. 8+780 Dłubnię. Dalej obwodnica będzie kierować się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich (DW) nr 279 oraz 282 - rejon węzła Racula (S3), mijając po stronie lewej w odległości od 50 do 100 m, składowisko odpadów miejskich.

Planowana obwodnica południowa Zielonej Góry umożliwi przejęcie przede wszystkim części ruchu tranzytowego jak i osobowego o znaczeniu lokalnym. Dzięki niej zmniejszy się również zatłoczenie na obwodnicy północnej oraz na pozostałych drogach przebiegających przez miasto.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: