1. Strona główna
  2. Informacje
  3. DK1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza przeobraża się w ekspresową S1

DK1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza przeobraża się w ekspresową S1

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2021-09-30
DK1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza przeobraża się w ekspresową S1
Trwają prace na przebudowywanym odcinku DK1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Zdjęcia: GDDKIA
Do końca 2023 roku potrwa gruntowna przebudowa krajowej jedynki na odcinku Podwarpie – Dabrowa Górnicza. Obecnie prace na przyszłej drodze S1 skupiają się na budowie dwóch kładek dla pieszych. W ramach inwestycji powstaną jeszcze cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty i siedem przejść dla zwierząt. Powstanie także mur oporowy oraz dwa węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria. Nawierzchnia drogi ekspresowej S1 będzie przystosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś.

Postępują prace na przebudowywanym do parametrów drogi ekspresowej, prawie 7-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Nowa droga będzie miała parametry trasy ekspresowej. Prowadzone roboty pochłoną ponad 282 mln zł. Całkowita wartość projektu to 302 519 189 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.

Główny front robót realizowany jest na zamkniętym odcinku jezdni w kierunku południowym (kier. Dąbrowa Górnicza). Obecnie dwukierunkowy ruch na jezdni w kierunku północnym (kier. Podwarpie) odbywa się po jednym pasie w każdą stronę. Tylko w okolicach nowobudowanych obiektów mostowych ruch odbywa się po zewnętrznych pasach jezdni w obu kierunkach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu zostały wykonane dwa tymczasowe ronda pozwalające na bezpieczne włączenie się do ruchu na przebudowywanym odcinku. Pierwsze rondo zlokalizowano w okolicach ulicy Ujejskiej, drugie w okolicach ulicy Konstytucji.

Potrzeba prawie pół miliarda zł na budowę S1 Mysłowice – Bieruń

Rozbiórka starego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 1

Rozbiórka starego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 1. Zdjecia: GDDKIA

Właśnie zakończyły się prace rozbiórkowe na dotychczasowej jezdni. Polegały one na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni oraz zdjęciu humusu w pasie drogi. Prace te miały miejsce na zamkniętym dla ruchu odcinku jezdni, prowadzącym w stronę Tychów, węźle Dąbrowa Górnicza Pogoria i w rejonie nowobudowanego węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

Zakończenie prac rozbiórkowych pozwoli na rozpoczęcie budowy konstrukcji nowej jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Jednocześnie prowadzone są roboty przezbrojeniowe kolizji sieci: gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz roboty ziemne, takie jak budowa nasypów i wykopów.


Przebudowa DK1 Podwarpie - Dąbrowa obejmuje prawie 7 km odcinek

Budowa S1/przebudowa DK1 Podwarpie - Dąbrowa obejmuje prawie 7 km odcinek. Zdjecia: wrzesień 2021, GDDKIA

Do końca roku oddane 4 z 5 odcinków A1 Tuszyn – Częstochowa. Wkrótce wygodniej na A1 z Piotrkowa Tryb.

- Obecnie priorytetem jest budowa dwóch kładek dla pieszych w Dąbrowie Górniczej, tak aby umożliwić w najkrótszym czasie bezpieczne przemieszczanie się pieszych nad terenem budowy. Jedna z kładek zlokalizowana jest przy ulicy Karsów, gdzie obecnie ruch pieszych sterowany jest wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Drugą kładkę zlokalizowano przy ulicy Kusocińskiego. Udostępnienie kładek planujemy w trzecim kwartale 2022 r.

Rozpoczęto również budowę przepustów dla zwierząt małych. Trwa też rozbiórka wiaduktu nad drogą ekspresową S1 w ciągu ul. Ujejskiej.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty i dwie kładki dla pieszych. Powstanie także mur oporowy, siedem przejść dla zwierząt oraz dwa węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria. Planowane zakończenie robót to grudzień 2023 roku

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S1 Utrudnienia na drodze 1 Jak dojadę - Dąbrowa Górnicza