1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Dąbrowa Górnicza - mapa samochodowa

DĄBROWA GÓRNICZA - MAPA SAMOCHODOWA

DĄBROWA GÓRNICZA - NA MAPIE

Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza to miasto powiatowe położone w południowej Polsce, we wschodniej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Dąbrowa Górnicza była częścią województwa katowickiego). Leży na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski. Dąbrowa liczy 124 tys. mieszkańców a jej powierzchnia zajmuje prawie 189 km kw., co daje 9. wynik pod względem w kraju i 1. w województwie. Główne drogi w Dąbrowie Górniczej to droga ekspresowa S1, drogi krajowe nr 1 i 94 oraz drogi wojewódzkie nr 790, 796 i 910.
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza powstała na początku XVIII w., jednak jej rozkwit to koniec tego stulecia, kiedy to odkryto i zaczęto eksploatować w tym miejscu węgiel kamienny. Dziś to duży ośrodek przemysłu ciężkiego, głównie metalurgicznego – znakiem rozpoznawczym Dąbrowy jest gigantyczny kompleks Huty Katowice. Poza tym w mieście znajdują się: kopalnia węgla kamiennego, koksownia i trzy huty szkła. Największą jednak atrakcją turystyczną Dąbrowy jest Pustynia Błędowska, której fragment znajduje się w granicach miasta (nazwa pustyni pochodzi od Błędowa – dziś dzielnicy Dąbrowy Górniczej). Jest największy w Polsce obszar lotnych piasków (ok. 33 km kw.), leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

Drogi w Dąbrowie Górniczej

Najważniejszą a zarazem najbardziej wyczekiwaną inwestycją drogową Dąbrowy Górniczej jest droga ekspresowa S1. Docelowo droga S1 będzie miała długość około 125 km (obecnie funkcjonuje ok. 85 km) i zapewni połączenie autostrady A1 w Pyrzowicach z granicą z Czechami w Cieszynie–Boguszowicach. W rejonie Dąbrowy Górniczej istnieje tylko fragment drogi, biegnący od południa (od Tychów i Mysłowic) do węzła na krzyżówce Armii Krajowej i Manifestu Lipcowego na północnym-wschodzie miasta. Dalej droga kontynuowana jest jako droga krajowa nr 1 aż do Podwarpia, gdzie ponownie przechodzi w tryb drogi ekspresowej. Na przebudowę tego fragmentu będziemy musieli poczekać co najmniej kilka lat. W roku 2012 wydano decyzje środowiskowe, obecnie droga czeka na ogłoszenie przetargu. S1 funkcjonuje w rejonie jako Wschodnia Obwodnica GOP – 30-kilometrowa obwodnica biegnąca wschodnią częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Biegnie od Podwarpia przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Imielin, Lędziny i teren powiatu grodzkiego Katowice aż do Tychów.

Drugą trasą Dąbrowy Górniczej jest droga krajowa nr 94 o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego. DK94 przecina centrum miasta od zachodu (od Czeladzi i Sosnowca) wiodąc szeroką, dwujezdniową Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. W centrum Dąbrowy przechodzi w Katowicką i nią (po przecięciu ekspresowej S1-ki) opuszcza miasto, kierując się na wschód, w stronę granicy z województwem małopolskim. Droga krajowa nr 94 to trasa o długości ok. 634 km pomiędzy Zgorzelcem i granicą państwa z Ukrainą w Korczowej (województwo podkarpackie). Droga jest alternatywą dla autostrady A4. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 4-ki na 94-kę. Dąbrowę łączy bezpośrednio z Siemianowicami Śląskim i Bytomiem na zachodzie oraz Olkuszem (małopolskie) na wschodzie.

W Dąbrowie zaczynają swój bieg trzy drogi wojewódzkie – wszystkie niezbyt długie, o znaczeniu wyłącznie lokalnym.

DW790 – trasa o długości 34 km, kończąca bieg w Pilicy. Startuje na wschodzie miasta, na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Gołonoskiej, którą prowadzi w stronę północną a następnie wschodnią w kierunku miejscowości Niegowonice i dalej Podzamcza i Ogrodzieńca.

DW796 – startuje na północnym-wschodzie miasta, na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Manifestu Lipcowego, w miejscu, gdzie ekspresowa S1-ka przechodzi w drogę krajową nr 1. droga biegnie na północny-wschód i po 20 km dociera do Zawiercia, gdzie kończy swój bieg.

DW910 – droga zaczyna bieg w centrum Dąbrowy Górniczej, odbijając na północny-zachód od krajowej 94-ki na skrzyżowaniu Katowickiej i Alei Róż. Po przejściu w Królowej Jadwigi i Sobieskiego 910-ka opuszcza Dąbrowę i wpada do Będzina, w którym kończy bieg po zaledwie 7 km.

DĄBROWA GÓRNICZA - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Dąbrowa Górnicza. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Dąbrowa Górnicza. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
DĄBROWA GÓRNICZA - aktualna mapa dróg

DĄBROWA GÓRNICZA - WAŻNE MIEJSCA NA DRODZE

W miejscowości Dąbrowa Górnicza znaleziono obiekty:

DĄBROWA GÓRNICZA - GŁÓWNE DROGI I ULICE

DĄBROWA GÓRNICZA - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Dąbrowa Górnicza

DĄBROWA GÓRNICZA - JAK DOJADĘ

DĄBROWA GÓRNICZA - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL