DK62: Kolejny etap obwodnicy Płocka może ruszać

Może ruszać budowa 2,3 km odcinka północno – zachodniej obwodnicy Płocka od ul. Długiej do węzła Bielska (połączenie z droga krajową nr 60). Decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji wydana przez wojewodę mazowieckiego ma rygor natychmiastowej wykonalności. Obecnie trwa budowa pierwszego etapu obwodnicy - od ronda Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Otolińską (droga wojewódzka nr 567).

Obwodnica północno-zachodnia docelowo planowana jest jako nowy przebieg DK62, od Słupna do ul. Dobrzyńskiej (wraz z trzecim mostem przez Wisłę).

Miejski odcinek obwodnicy północno-zachodniej realizowany będzie jako droga klasy głównej przyspieszonej. Posiadała będzie jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z możliwością dobudowy drugiej nitki w przyszłości. Na odcinku pierwszym o długości 1,6 km zaplanowano budowę dużego ronda w ciągu ul. Otolińskiej wraz z przebiegającym nad nim wiaduktem. W okolicy węzłów trasa będzie częściowo dwupasmowa. W etapie drugim (blisko 2,1 km) oraz trzecim (2,4 km) powstanie półharfa na węźle Bielska, wiadukt drogowy i kolejowy, rondo ze skrzyżowaniem na węzle Bielska, 3 obiekty mostowe oraz rondo w ramach węzła Długa.

Kluczowym elementem drugiego etapu inwestycji będzie budowa mostów w miejscach, w których obwodnica przekroczy rzekę Brzeźnicę i jej dopływ, a także na ul. Przemysłowej. W miejscu planowanego węzła Trzepowo wykonane będzie skrzyżowanie jednopoziomowe, natomiast przy ul. Długiej powstanie rondo. Przewidziano również budowę części bezkolizyjnego węzła Bielska, gdzie powstanie wiadukt drogowy nad obwodnicą. W jego rejonie planowane jest wybudowanie wiaduktu kolejowego, co umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie obwodnicy pod linią kolejową Kutno - Brodnica. W ramach inwestycji powstaną także chodniki dla pieszych, odcinki ścieżki rowerowej oraz zjazdy.

Budowa obwodnicy pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Płocka drogami w kierunku Ciechanowa, Płońska, Warszawy oraz Kutna.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: