DK7 w okolicach Radomia będzie miała nową nawierzchnię. Będą duże utrudnienia
Obwodnica Radomia w ciągu drogi S7 od 2018 roku służy kierowcom. W marcu ruszy remont starej DK7. Zdjęcia: GDDKIA

Pozamiejskie odcinki dawnej drogi krajowej nr 7 w okolicach Radomia i Szydłowca będą miały nową nawierzchnię. Prace obejmą blisko trzydzieści kilometrów. Remont i związane z nim zmiany organizacji ruchu będą możliwe dzięki oddaniu do użytkowania w roku ubiegłym nowej obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7. Wprowadzenie pierwszej większej zmiany organizacji ruchu planowane jest w czwartek, 7 marca br. w godzinach przedpołudniowych.

Nową nawierzchnię zyskają w sumie trzy odcinki dawnej krajowej siódemki o łącznej długości około 27 km. Wyremontowane zostaną także odcinki chodników i dróg dojazdowych. Na niektórych, najbardziej zniszczonych fragmentach drogi przewidziana została wymiana całej konstrukcji nawierzchni.

W ramach inwestycji wyremontowany zostanie dwujezdniowy odcinek dawnej DK7 od nowego węzła Radom Północ do granicy miasta Radomia o długości około 7 km (tzw. odcinek północny), odcinek od granicy miasta Radomia do węzła Radom Południe o długości około 6 km (tzw. odcinek środkowy) i odcinek od węzła Radom Południe w kierunku Szydłowca (tzw. odcinek południowy) o długości 14 km.

 

Remont drogi krajowej DK7 koło Radomia i Szydłowca

Schemat remontu drogi krajowej DK7 koło Radomia i Szydłowca. Źródło: GDDKIA

Prace na tym ostatnim prowadzone są już od ubiegłego roku, dzięki temu, że ruch tranzytowy odbywa się po równoległym odcinku otwartej w roku 2017 drogi ekspresowej S7 od węzła Radom Południe do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Odcinek południowy ma wymienioną nawierzchnię w około 80-procentach. Rozpoczynające się prace na odcinkach północnym i środkowym planowane są do końca sierpnia 2019.

Na dwujezdniowym odcinku od węzła Radom Północ do granicy miasta zmiany organizacji ruchu polegały będą na zmykaniu naprzemiennie kolejnych fragmentów jezdnej jezdni i kierowaniu ruchu na jezdnię sąsiednią. Ruch odbywał się będzie jedną jezdnią w obu kierunkach (dla każdego kierunku dostępny będzie jeden pas ruchu). Na poszczególnych fragmentach jednojezdniowego odcinka od granicy miasta do węzła Radom Południe wprowadzony będzie ruch wahadłowy z możliwością kierowania ręcznego dla skuteczniejszego sterowania potokami ruchu.

W pierwszej kolejności w dniu 7 marca br. zamknięty zostanie 2-kilometrowy fragment zachodniej jezdni pomiędzy Jedlińskiem a Wsolą za węzłem Radom Północ (w kierunku Radomia). Ruch w obu kierunkach na tym odcinku odbywał się będzie jezdnią wschodnią (w kierunku Warszawy). W ciągu kilku dni planowane jest również wprowadzenie ruchu wahadłowego na pierwszym fragmencie odcinka środkowego. W miarę postępu prac analogiczne zmiany organizacji ruchu wprowadzane będą na kolejnych fragmentach odcinków północnego i środkowego.

Remont najbardziej obciążonego ruchem odcinka północnego jest możliwy dzięki otwarciu zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7 i skierowaniu na nią ruchu tranzytowego Warszawa – Kraków. Także dzięki nowej obwodnicy kierowcy będą mogli w czasie trwania remontu skorzystać z alternatywnego dojazdu do Radomia poprzez węzeł Radom Zachód drogą wojewódzką nr 740 i węzeł Wolanów drogą krajową nr 12.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: