• Facebook - conadrogach
DK94: Przetarg na optymalizuj-projektuj-buduj dla obwodnicy Łańcuta
Startuje przetarg na realizację obwodnicy Łańcuta. Zdjęcia: GDDKIA

Startuje przetarg na realizację obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi krajowej nr 94 (dł. 5,8 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”, a budowa zakończy się w 2021 r.

Po tym jak Minister Infrastruktury i Budownictwa, Andrzej Adamczyk, podpisał aneks do programu inwestycji, rzeszowski Oddział GDDKiA rozpoczął proces przygotowania do realizacji obwodnicy Łańcuta w ciągu DK94. Opracowane zostały materiały przetargowe i program funkcjonalno-użytkowy (PFU), dzięki czemu możliwe stało się rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację obwodnicy.

- Ogłoszenie przetargu na obwodnicę Łańcuta nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Przyszły wykonawca, wyłoniony w przetargu publicznym, zaprojektuje, uzyska wymagane prawem decyzje oraz zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wybuduje, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie a w konsekwencji odda do użytkowania odcinek drogi krajowej nr 94, będący obwodnicą miasta Łańcuta – informuje GDDKIA.

Drogowcy postanowili, że po uwzględnieniu spadku natężenia ruchu na istniejącej DK94 (po oddaniu do użytkowania autostrady A4 na odcinku Rzeszów – Jarosław) trasa pozostanie w przekroju drogi krajowej dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z trwałym rozdzieleniem kierunków jazdy. Obwodnica Łańcuta ma być drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o prędkości projektowej 60 km/h. W ciągu trasy powstaną ciągi pieszo – rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Przewiduje się także budowę dróg obsługujących przyległy teren celem zapewnienia (zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi) wymaganego ograniczenia stosowania zjazdów na drodze klasy GP. Inwestycja zakłada również budowę skrzyżowań jednopoziomowych w formie rond jednopasowych na przecięciu DW 877, DW 881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4). Ponadto zostaną utrzymane skrzyżowania DK94 z ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, DP 1520 R.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: