Dobiega końca budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu DK16, opóźnienie na S51
Latem tego roku skorzystamy z pierwszego odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi nr 16. Na ekspresowy odcinek S51 będziemy musieli poczekać dłużej. Zdjęcia: GDDKIA

Latem tego roku zaplanowano otwarcie 10 km odcinka obwodnicy Olsztyna – w ciągu drogi krajowej nr 16. Cała obwodnica będzie miała 24,7 km, a jej drugą częścią jest odcinek w ciągu drogi ekspresowej S51. Ten fragment miał być pierwotnie zrealizowany do końca października 2018 r., ale prace prawdopodobnie się przedłużą.

Budowa obwodnicy Olsztyna obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich w ciągu drogi krajowej nr 16 obejmuje odcinek ok. 10 km od połączenia z DK16 w okolicy Kudyp do węzła Olsztyn Południe włącznie. Prace realizuje firma Intercor z Zawiercia. Drugi to część drogi ekspresowej S51 licząca około 14,7 km od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Odcinek ten powierzono firmie Budimex.

Obecnie układana jest masa bitumiczna na węźle Olsztyn Zachód w okolicach ronda. Na węźle Olsztyn Południe planowana jest stabilizacja gruntu. Montowane są ogrodzenia z siatki wzdłuż trasy głównej. Zaawansowanie robót drogowych w tej części obwodnicy wynosi: roboty ziemne 90%, podbudowy 60%, ekrany akustyczne 25%, nawierzchnie bitumiczne 50%. Trwają roboty drogowe – wykonywanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników, a także budowa zbiorników retencyjnych.

 

Nawierzchnia asfaltowa na odcinku obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16

Nawierzchnia asfaltowa na odcinku obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16. Zdjęcia: GDDKIA

Na odcinku wschodnim w ciągu drogi ekspresowej S51 z kolei trwa przygotowywanie trasy głównej na poszczególnych odcinkach pod masę bitumiczną. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 47%, w tym: roboty ziemne 75%, nawierzchnie bitumiczne 15%. Trwają intensywne roboty przy betonowaniu obiektów mostowych. Zaawansowanie robót mostowych na zadaniu 2 wynosi ok. 70%, w tym roboty przygotowawcze 96%, fundamenty 98%, ustroje nośne 68%. Ponadto za rok oddany zostanie do użytku węzeł w Pieczewie.

Budowa odcinka wschodniego w ciągu S51 miała zakończyć się 29 października. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace potrwają dłużej. Prace na podmokłym i trudnym terenie wymagają wiecej czasu.

 

Obwodnica Olsztyna - budowa, kwiecień 2018 r.

Obwodnica Olsztyna - budowa, kwiecień 2018 r. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Olsztyna będzie trasą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W jej ciągu powstaną 32 obiekty mostowe, w tym 324- metrowa estakada.Koszt budowy całej obwodnicy to prawie 1,4 miliarda złotych.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: