1. Strona główna
  2. obwodnica Olsztyna

Obwodnica Olsztyna

  1. conadrogach.pl
  2. opracowanie własne
  3. 2015-12-14
Obwodnica Olsztyna
Południowa obwodnica Olsztyna - węzeł dróg S51 i DK16. Wizualizacja: GDDKiA, Arcadis
Gdyby nie zawirowania dotyczące uzyskania zezwolenia na budowę, jak i zapewnienia finansowania, Olsztyn od dawna cieszyłby się obwodnicą. A tak budowa trasy w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16, ruszyła dopiero w 2015 r. i zakończyła się w 2019 r. Na realizację czeka druga, północna obwodnica, która jest ujęta w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic.

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16

Pierwsze prace planistyczne nad południowym obejściem Olsztyna rozpoczęły się jeszcze pod koniec lat 90. minionego stulecia. Kontynuowane były one przez pierwsze lata XXI w. wraz z opracowywaniem jednocześnie niezbędnych analiz środowiskowych, studium komunikacyjnego Olsztyna i najbliższych okolic oraz różnych wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Prace projektowe ruszyły w 2005 r., już po wpisaniu olsztyńskiej obwodnicy do programów rządowych. W 2007 r. zaakceptowany został przebieg obwodnicy, a inwestycja trafiła na listę rezerwową Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

W 2011 r. obwodnica Olsztyna znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co zbiegło się jednak z dwukrotną odmową Ministerstw Finansów i Transportu na finansowanie tej obwodnicy. Dopiero dwa lata później GDDKiA, po zapewnieniu odpowiednich środków, wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i po jej uzyskaniu ogłoszono przetargi ograniczone na budowę 24,7-kilometrowej południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 i DK16, podzielonej na dwa etapy.

Południowa obwodnica Olsztyna - mapa przebiegu odcinków DK16 i S51

Zadanie I obejmuje budowę 10-kilometrowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Olsztyn Zachód (kierunek Ostróda), niedaleko miejscowości Kudypy, poprzez tereny gminy Gietrzwałd i Stawiguda, do węzła Olsztyn Południe, gdzie obwodnica będzie się krzyżować z drogą krajową nr 51 (kierunek Olsztynek). Ten odcinek południowej obwodnicy Olsztyna będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Wykonawcą tego odcinka zostało wybrane w maju 2015 roku konsorcjum firm Intercor z Zawiercia oraz Most z Sopotu (w przetargu wzięło udział 7 firm lub konsorcjów). Koszt inwestycji wyniesie 387,5 mln zł. Zgodnie z podpisaną w sierpniu 2015 r. umową w systemie "projektuj i buduj" zadanie to powinno zostać wykonane w 28 miesięcy, nie wliczając do tego czasu okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), a to oznacza, że pierwszą częścią południowej obwodnicy Olsztyna powinniśmy móc przejechać w drugiej połowie 2018 roku.

Poza wybudowaniem drogi zadanie pierwsze obejmuje również wybudowanie węzła Olsztyn Południa, a ponadto budowę dróg serwisowych, obiektów inżynieryjskich oraz urządzeń ochrony środowiska, a także remonty niektórych dróg lokalnych.

Wizualizacje południowej obwodnicy Olsztyna:

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu S51 i DK16

Zadanie II obejmuje budowę wschodniego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna, mierzącego 14,7 km w ciągu S51. Początkowo również ta część obwodnicy miała być drogą krajową, ale wraz z przyjętą w sierpniu 2014 roku uchwałą Rady Ministrów, która zmieniała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, zmieniono również status tej drogi z krajowej na ekspresową S51

Podwyższenie klasy technicznej drogi spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań właściwych dla drogi tej klasy. W wyniku tego, choć zadanie I jest już realizowane, druga część południowej obwodnicy wciąż jeszcze znajduje się w fazie przetargowej. Do jej wybudowania zgłosiło się dziewięciu wykonawców o wartości ofert od 548,9 mln zł (Bilfinger Infrastructure) do 1,2 mld zł (Energopol-Szczecin).

W ramach tego zadania powstaną dwa węzły drogowe:

  • Pieczewo - skrzyżowanie z DK 53 (kierunek Szczytno) - w pierwszym etapie powstanie sama jezdnia obwodnicy, dopiero w drugim węzeł zostanie połączony z DK 53;
  • Olsztyn Wschód (w okolicy miejscowości Klebark Mały) - skrzyżowanie z DK 16 (kierunek Mrągowo).

Poza tym wykonawca zadania II będzie musiał wybudować również most nad rzeką Łyna o długości 240 m oraz estakadę nad Bagnem Klebarskim o długości 280 m.

 

Północna obwodnica Olsztyna

Północne obejście Olsztyna, początkowo określane jako północno-wschodnia obwodnica, miało być częścią planowanej od początku XXI wieku obwodnicy olsztyńskiej. W 2010 roku uzyskana została już nawet decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla tej części obwodnicy. Jednak w 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję, powołując się skargi wniesione przez władze oraz mieszkańców miejscowości Dywity. Obwodnica ta o długości ok. 10 km miała biec od drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wójtowo (miał też powstać węzeł o takiej nazwie) do drogi krajowej nr 51 na północ od miejscowości Dywity (kierunek przejście graniczne w Bezledach).

Niekorzystna dla Olsztyna decyzja nie przyczyniła się jednak do zaniechania budowy północnego obejścia miasta. Co więcej, władze Olsztyna podjęły niemal natychmiast kolejne kroki w kierunku tej inwestycji. Jako alternatywa powrócono do koncepcji budowy tej obwodnicy od zachodniej strony Olsztyna, przez tereny gminy Jankowo.

W październiku 2015 roku miasto Olsztyn podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie budowy północnej obwodnicy Olsztyna. Porozumienie to określa obowiązki obu stron w kwestii tej inwestycji. Po stronie władz miasta leży przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie prowadzonych później prac. Z kolei GDDKiA ma wspomagać merytorycznie ten proces, a także przekazać wszystkie niezbędne archiwalne materiały, jakie posiada, a które dotyczą wcześniej planowanej północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna.

Dziś bardzo trudno oszacować jakiekolwiek ramy czasowe dotyczące powstania północnej obwodnicy Olsztyna. Na wykonanie studium korytarzowego w budżecie zabezpieczono 1 mln zł. Prace koncepcyjno-projektowe będą trwać ok. 12-18 miesięcy. Następnie prowadzone będą dalsze procedury dotyczące uzyskania niezbędnych decyzji, zgód oraz finansowania tej inwestycji.

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Olsztyna":

droga ekspresowa droga krajowa S51 16 Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) warmińsko-mazurskie
Obwodnica Olsztynka S51 Olsztyn - Olsztynek obwodnica Ełku obwodnica Gołdapi obwodnica Mrągowa obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego obwodnica Olecka Przekop Mierzei Wiślanej S16 Olsztyn - Ełk
POPULARNE W CONADROGACH.PL