Obwodnica Olsztyna
Południowa obwodnica Olsztyna - węzeł dróg S51 i DK16. Wizualizacja: GDDKiA, Arcadis

Gdyby nie zawirowania dotyczące uzyskania zezwolenia na budowę, jak i zapewnienia finansowania, dziś Olsztyn z pewnością posiadałby już południową obwodnicę. A tak budowa, i to pierwszego etapu w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16, ruszyła dopiero w 2015 r. Wciąż niepewne są losy drugiej, północno-wschodniej obwodnicy.

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 i krajowej nr 16

Pierwsze prace planistyczne nad południowym obejściem Olsztyna rozpoczęły się jeszcze pod koniec lat 90. minionego stulecia. Kontynuowane były one przez pierwsze lata XXI w. wraz z opracowywaniem jednocześnie niezbędnych analiz środowiskowych, studium komunikacyjnego Olsztyna i najbliższych okolic oraz różnych wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Prace projektowe ruszyły w 2005 r., już po wpisaniu olsztyńskiej obwodnicy do programów rządowych. W 2007 r. zaakceptowany został przebieg obwodnicy, a inwestycja trafiła na listę rezerwową Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

W 2011 r. obwodnica Olsztyna znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, co zbiegło się jednak z dwukrotną odmową Ministerstw Finansów i Transportu na finansowanie tej obwodnicy. Dopiero dwa lata później GDDKiA, po zapewnieniu odpowiednich środków, wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i po jej uzyskaniu ogłoszono przetargi ograniczone na budowę 24,7-kilometrowej południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 i DK16, podzielonej na dwa etapy.

Południowa obwodnica Olsztyna - mapa przebiegu odcinków DK16 i S51

Zadanie I obejmuje budowę 10-kilometrowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 od węzła Olsztyn Zachód (kierunek Ostróda), niedaleko miejscowości Kudypy, poprzez tereny gminy Gietrzwałd i Stawiguda, do węzła Olsztyn Południe, gdzie obwodnica będzie się krzyżować z drogą krajową nr 51 (kierunek Olsztynek). Ten odcinek południowej obwodnicy Olsztyna będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Wykonawcą tego odcinka zostało wybrane w maju 2015 roku konsorcjum firm Intercor z Zawiercia oraz Most z Sopotu (w przetargu wzięło udział 7 firm lub konsorcjów). Koszt inwestycji wyniesie 387,5 mln zł. Zgodnie z podpisaną w sierpniu 2015 r. umową w systemie "projektuj i buduj" zadanie to powinno zostać wykonane w 28 miesięcy, nie wliczając do tego czasu okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), a to oznacza, że pierwszą częścią południowej obwodnicy Olsztyna powinniśmy móc przejechać w drugiej połowie 2018 roku.

Poza wybudowaniem drogi zadanie pierwsze obejmuje również wybudowanie węzła Olsztyn Południa, a ponadto budowę dróg serwisowych, obiektów inżynieryjskich oraz urządzeń ochrony środowiska, a także remonty niektórych dróg lokalnych.

Wizualizacje południowej obwodnicy Olsztyna:

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu S51 i DK16

Zadanie II obejmuje budowę wschodniego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna, mierzącego 14,7 km w ciągu S51. Początkowo również ta część obwodnicy miała być drogą krajową, ale wraz z przyjętą w sierpniu 2014 roku uchwałą Rady Ministrów, która zmieniała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, zmieniono również status tej drogi z krajowej na ekspresową S51

Podwyższenie klasy technicznej drogi spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań właściwych dla drogi tej klasy. W wyniku tego, choć zadanie I jest już realizowane, druga część południowej obwodnicy wciąż jeszcze znajduje się w fazie przetargowej. Do jej wybudowania zgłosiło się dziewięciu wykonawców o wartości ofert od 548,9 mln zł (Bilfinger Infrastructure) do 1,2 mld zł (Energopol-Szczecin).

W ramach tego zadania powstaną dwa węzły drogowe:

  • Pieczewo - skrzyżowanie z DK 53 (kierunek Szczytno) - w pierwszym etapie powstanie sama jezdnia obwodnicy, dopiero w drugim węzeł zostanie połączony z DK 53;
  • Olsztyn Wschód (w okolicy miejscowości Klebark Mały) - skrzyżowanie z DK 16 (kierunek Mrągowo).

Poza tym wykonawca zadania II będzie musiał wybudować również most nad rzeką Łyna o długości 240 m oraz estakadę nad Bagnem Klebarskim o długości 280 m.

 

Północna obwodnica Olsztyna

Północne obejście Olsztyna, początkowo określane jako północno-wschodnia obwodnica, miało być częścią planowanej od początku XXI wieku obwodnicy olsztyńskiej. W 2010 roku uzyskana została już nawet decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla tej części obwodnicy. Jednak w 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję, powołując się skargi wniesione przez władze oraz mieszkańców miejscowości Dywity. Obwodnica ta o długości ok. 10 km miała biec od drogi krajowej nr 16 w miejscowości Wójtowo (miał też powstać węzeł o takiej nazwie) do drogi krajowej nr 51 na północ od miejscowości Dywity (kierunek przejście graniczne w Bezledach).

Niekorzystna dla Olsztyna decyzja nie przyczyniła się jednak do zaniechania budowy północnego obejścia miasta. Co więcej, władze Olsztyna podjęły niemal natychmiast kolejne kroki w kierunku tej inwestycji. Jako alternatywa powrócono do koncepcji budowy tej obwodnicy od zachodniej strony Olsztyna, przez tereny gminy Jankowo.

W październiku 2015 roku miasto Olsztyn podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie budowy północnej obwodnicy Olsztyna. Porozumienie to określa obowiązki obu stron w kwestii tej inwestycji. Po stronie władz miasta leży przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie prowadzonych później prac. Z kolei GDDKiA ma wspomagać merytorycznie ten proces, a także przekazać wszystkie niezbędne archiwalne materiały, jakie posiada, a które dotyczą wcześniej planowanej północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna.

Dziś bardzo trudno oszacować jakiekolwiek ramy czasowe dotyczące powstania północnej obwodnicy Olsztyna. Na wykonanie studium korytarzowego w budżecie zabezpieczono 1 mln zł. Prace koncepcyjno-projektowe będą trwać ok. 12-18 miesięcy. Następnie prowadzone będą dalsze procedury dotyczące uzyskania niezbędnych decyzji, zgód oraz finansowania tej inwestycji.

OBWODNICA OLSZTYNA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Od poniedziałku ekspresowa obwodnica Olsztyna dostępna dla kierowców

Od poniedziałku ekspresowa obwodnica Olsztyna dostępna dla kierowców

S51 2019-07-01 | 13:53

Na mapie drogowej Polski pojawił się nowy odcinek drogi ekspresowej – S51 obwodnica Olsztyna. Fragment S51 pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty mimo, że krótki - liczy zaledwie 5 km dług...

Ekspresowa S51 - obwodnica Olsztyna na ostatniej prostej. W czerwcu otwarcie

Ekspresowa S51 - obwodnica Olsztyna na ostatniej prostej. W czerwcu otwarcie

S51 2019-05-30 | 13:49

Prace na ostatnim odcinku obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 zmierzają ku końcowi. Pod koniec czerwca kierowcy przejadą całą trasą - obiecują drogowcy.

Budowa S51: Węzeł Pieczewo na obwodnicy Olsztyna służy kierowcom

Budowa S51: Węzeł Pieczewo na obwodnicy Olsztyna służy kierowcom

S51 53 2019-05-21 | 13:26

We wtorek, 21 maja, udostępniono kierowcom kolejne połączenie Olsztyna z obwodnicą - węzeł Olsztyn Pieczewo. W budowie znajduje się jeszcze odcinek drogi ekspresowej S51 o długości ok 5 km pomiędzy wę...

Węzeł Olsztyn Południe na S51 z kompletem łącznic. Cała obwodnica w czerwcu

Węzeł Olsztyn Południe na S51 z kompletem łącznic. Cała obwodnica w czerwcu

S51 16 2019-05-01 | 11:37

Kierowcy mogą już korzystać ze wszystkich łącznic na węźle Olsztyn Południe w ciągu drogi ekspresowej S51 – obwodnicy Olsztyna. Na całą obwodnicę poczekamy do czerwca.

Nowy odcinek obwodnicy Olsztyna może utrudnić ruch. Cała S51 dopiero w II kwartale

Nowy odcinek obwodnicy Olsztyna może utrudnić ruch. Cała S51 dopiero w II kwartale

S51 2019-02-04 | 11:36

Kierowcy od kilku dni korzystają z nowego, ekspresowego odcinka obwodnicy Olsztyna pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty. Do pełnego domknięcia 34 kilometrowej obwodnicy stolicy Warmii i Ma...

Do kwietnia potrwa budowa S51 - obwodnicy Olsztyna

Do kwietnia potrwa budowa S51 - obwodnicy Olsztyna

S51 2019-01-07 | 14:04

W grudniu 2018 oddane zostały do ruchu dwa fragmenty obwodnicy Olsztyna: 10 km w ciągu drogi krajowej nr 16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe o wartości 387,5 mln zł oraz węzeł Olsztyn Wschód wraz z 3...

Drogowy bilans 2018 roku. Zabrakło odcinków S3, S5 i S7

Drogowy bilans 2018 roku. Zabrakło odcinków S3, S5 i S7

S10 S3 S5 S51 S7 S8 2018-12-30 | 21:30

Drogowcy zapowiadali, że 2018 rok będzie rekordowy pod względem oddawanych odcinków dróg ekspresowych. Na mapie drogowej Polski miało pojawić się ponad 400 kilometrów nowych tras. Kierowcy mieli bez p...

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16

16 2018-12-07 | 15:38

Pierwsza część obwodnicy Olsztyna została przekazana do użytkowania. To 10-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami Olsztyn Zachód i Olsztyn Południe. Jest to pierwszy etap budowy poł...

Obwodnica Olsztyna gotowa do końca roku na zasadzie przejezdności

Obwodnica Olsztyna gotowa do końca roku na zasadzie przejezdności

16 51 2018-10-29 | 10:45

Za kilka tygodni pierwsze auta pojadą po obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16. Trasa nie jest jeszcze otwarta dla samochodów, ale na dużym odcinku jest już przejezdna. Odcinek ten stanowi z...

Pierwszy odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16 pod ruchem

Pierwszy odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16 pod ruchem

16 2018-09-24 | 15:04

Fragment drogi krajowej nr 16, budowany w ramach obwodnicy Olsztyna jest już dostępny dla kierowców. Dzięki niemu kierowcy uzyskali bezpośrednie połączenie drogi DK16 z budowaną przez miasto Olsztyn n...

We wrześniu otwarcie zachodniej obwodnicy Olsztyna

We wrześniu otwarcie zachodniej obwodnicy Olsztyna

16 51 2018-07-31 | 10:22

Obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 będzie gotowa po wakacjach. To 10 kilometrowy odcinek omijający miasto od zachodu. Na południowy fragment w ciągu drogi ekspresowej S51 poczekamy do 201...

Zanim pojedziemy obwodnicą Olsztyna korzystamy z objazdów

Zanim pojedziemy obwodnicą Olsztyna korzystamy z objazdów

16 2018-06-18 | 12:15

W związku z budową obwodnicy Olsztyna zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 16 w związku z budową obwodnicy Olsztyna. Kierowcy pojadą objazdem, tak by wykonawca mógł realizować ostatnie p...

Dobiega końca budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu DK16, opóźnienie na S51

Dobiega końca budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu DK16, opóźnienie na S51

S51 16 2018-04-26 | 13:40

Latem tego roku zaplanowano otwarcie 10 km odcinka obwodnicy Olsztyna – w ciągu drogi krajowej nr 16. Cała obwodnica będzie miała 24,7 km, a jej drugą częścią jest odcinek w ciągu drogi ekspresowej S...

Budowa S51 obwodnicy Olsztyna: Przełożenie ruchu w okolicy Tomaszkowa

Budowa S51 obwodnicy Olsztyna: Przełożenie ruchu w okolicy Tomaszkowa

S51 2018-02-20 | 15:35

W związku z budową węzła Olsztyn Południe zmieni się organizacja ruchu w okolicy Tomaszkowa. To kolejny etap prac przybliżający nas do oddania obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51.

DK16: Budowa łącznika z obwodnicą Olsztyna. Pojedziemy nowym wiaduktem na Towarowej

DK16: Budowa łącznika z obwodnicą Olsztyna. Pojedziemy nowym wiaduktem na Towarowej

16 2017-12-11 | 15:08

Wykonawca łącznika miasta od strony Towarowej (droga krajowa nr 16) z obwodnicą Olsztyna, rozpoczyna ważny etap prac, który pozwoli z końcem roku przełożyć ruch na budowany wiadukt w ciągu ul. Towarow...

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu S51. Zamknięcia na trasie Olsztyn - Wójtowo

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu S51. Zamknięcia na trasie Olsztyn - Wójtowo

S51 2017-10-26 | 15:37

Wykonawca robót na budowie drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 (Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe) informuje, że w najbliższy piątek (27.10.2017) będą duże utrudnienia w ...

Raport z budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 i DK16

Raport z budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu S51 i DK16

S51 16 2017-10-18 | 14:28

Postępują prace na budowie obwodnicy Olsztyna. Obwodnica powstaje w ramach dwóch kontraktów: Zadanie 1 – w ciągu drogi krajowej nr 16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe (10 km) i Zadanie 2 – w ciągu dr...

Budowa obwodnicy Olsztyna: Inaczej jeździmy na DK16

Budowa obwodnicy Olsztyna: Inaczej jeździmy na DK16

16 2017-08-23 | 12:59

Zmieniła się organizacja ruchu w związku z budową obwodnicy Olsztyna na odcinku S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zadanie 2). Zmiany dotyczą odcinka drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn - Wójt...

Rośnie obwodnica Olsztyna

Rośnie obwodnica Olsztyna

S51 16 2017-05-19 | 10:44

Trwają prace na budowie obwodnicy Olsztyna, która powstaje w ramach dwóch kontraktów: budowy drogi krajowej nr 16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe (10 km) i drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Ol...

Powstanie węzeł Pieczewo na ekspresowej obwodnicy Olsztyna

Powstanie węzeł Pieczewo na ekspresowej obwodnicy Olsztyna

51 53 2017-03-06 | 13:51

Rusza budowa węzła Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna. Zgodnie z podpisanym aneksem węzeł ma powstać do 15 czerwca 2019 r. Połączy on drogę krajową nr 53 oraz południowo-wschodnią część Olsztyna z S5...

Powiązane z "obwodnica Olsztyna":

droga ekspresowa droga krajowa S51 16 Olsztyn (woj. śląskie) warmińsko-mazurskie
Obwodnica Olsztynka S51 Olsztyn - Olsztynek obwodnica Ełku S16 Olsztyn - Ełk obwodnica Gołdapi obwodnica Mrągowa obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego obwodnica Olecka

POPULARNE W CONADROGACH.PL