1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Olsztyn - mapa samochodowa

OLSZTYN - MAPA SAMOCHODOWA

OLSZTYN - NA MAPIE

Olsztyn

Miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego. Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej. Leży w południowej części Warmii, na Pojezierzu Olsztyńskim, nad Łyną (lewy dopływ Pregoły). Na 88 km kw. powierzchni Olsztyna mieszka prawie 175 tys. ludzi. Główną sieć drogową Olsztyna stanowią drogi krajowe nr 16, 51 i 53 oraz drogi wojewódzkie nr 527 i 598.
Olsztyn

Początki Olsztyna sięgają połowy XIV w., kiedy to zaczęto wznosić zamek kapituły warmińskiej, wokół którego powstała osada, która z biegiem czasu uzyskała status miasta Olsztyna. Administratorem dóbr kapitulnych był w 1. poł. XVI w. M. Kopernik, który przygotowywał nawet zamek do wojny z Krzyżakami. W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w niemal 40%. Do atrakcji turystycznych Olsztyna należą m.in.: Zamek Kapituły Warmińskiej, Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła, Wysoka Brama oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Olsztyn na tle innych miast wyróżnia się walorami naturalnymi: lasy i jeziora, które wspólnie zajmują prawie trzecią część powierzchni Olsztyna. W granicach administracyjnych miasta obecnie leży 15 jezior, w tym 13 o powierzchni powyżej 1 ha. Łącznie powierzchnia jezior w Olsztynie wynosi około 720 ha (8,15% powierzchni miasta). Ich rozmieszczenie jest nierównomierne na korzyść części zachodniej, gdzie jeziorność wynosi 40% (w części wschodniej 8%). Lasy z kolei zajmują ponad 1800 ha (21,2% powierzchni miasta). Ponad połowa to zwarty kompleks Lasu Miejskiego (1050 ha), pełniący przede wszystkim funkcje terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz turystyczno-krajoznawczych.

Drogi w Olsztynie

Drogą o największym dla Olsztyna znaczeniu jest droga krajowa nr 16, biegnąca pomiędzy Dolną Grupą (województwo kujawsko-pomorskie) i granicą państwa z Litwą w Ogrodnikach (województwo podlaskie). Droga krajowa nr 16 biegnie przez Grudziądz, Iławę, Ostródę, Mrągowo, Ełk i Augustów. Ma 395 km długości. Trasa przebiega przez centrum miasta z zachodu na wschód ulicami Sielską, Schumana, Armii Krajowej, Obrońców Tobruku, Sikorskiego, Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda, Towarową i Budowlaną. Ta ilość mijanych ulic pokazuje, jak uciążliwa dla miasta jest krajowa 16-ka. Wkrótce powinno się to zmienić. Trwają bowiem prace nad budową 25-kilometrowej południowej obwodnicy Olsztyna, na którą przeniósłby się ruch z krajowej 16-ki. W ciągu obwodnicy ma powstać most na Łynie długi na 240 m.

Drugą krajówką w Olsztynie jest droga krajowa nr 51. To trasa biegnąca z północy na południe, długości 122 km, łącząca polsko-rosyjską granicę w Bezledach z Olsztynkiem, na południe od stolicy województwa. 51-ka wpada do Olsztyna od północy Aleją Wojska Polskiego, biegnie Artyleryjską, Schumana, Armii Krajowej i Warszawską. Na południe od miasta trwa budowa nowego odcinka trasy o parametrach drogi ekspresowej S51.

Droga krajowa nr 53 to trzecia z olsztyńskich dróg krajowych, jedyna, która zaczyna tu swój bieg. Ma długość 123 km, łączy Olsztyn z Ostrołęką (województwo mazowieckie). Biegnie przez Pasym, Szczytno i Myszyniec. Droga nr 53 zaczyna swój bieg nieopodal olsztyńskiego Osiedla Kormoran, na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Synów Pułku i Pstrowskiego, na styku z drogą krajową nr 16. Biegnie Pstrowskiego na wschód i nią wylatuje z miasta.

Z kolei obie olsztyńskie drogi wojewódzkie – nr 527 i nr 598 – zaczynają bieg właśnie w Olsztynie. Pierwsza łączy go z Dzierzgoniem w województwie pomorskim, druga ze Zgniłochą. DW527 ma 74 km długości, startuje na zachód, na skrzyżowaniu Pstrowskiego i Obiegowej (odbija od krajowej 16-ki). Biegnie ulicami Niepodległości, Grunwaldzką i Bałtycką opuszcza miasto.

DW598 ma długość 28 km i także zaczyna bieg odbijając od krajowej 16-ki w centrum miasta. Na skrzyżowaniu al. gen. Władysława Sikorskiego i al. Obrońców Tobruku kieruje się na południe i po 4 km opuszcza granice Olsztyna.

OLSZTYN - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Olsztyn. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Olsztyn. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
OLSZTYN - aktualna mapa dróg

OLSZTYN - GŁÓWNE DROGI I ULICE

OLSZTYN - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Olsztyn

OLSZTYN - JAK DOJADĘ

OLSZTYN - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL