1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Dolnośląskie: Trasa Lubin – Wrocław jak ekspresowa, z nowymi obwodnicami

Dolnośląskie: Trasa Lubin – Wrocław jak ekspresowa, z nowymi obwodnicami

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-08-01
Dolnośląskie: Trasa Lubin – Wrocław jak ekspresowa, z nowymi obwodnicami
Droga Wrocław - Lubin będzie przebudowana
Jest szansa, że trasa Lubin (Zagłębie Miedziowe) – Wrocław w ciągu dróg krajowych nr 94 i 36 (DK94 i DK36) zmieni się nie do poznania. Drogowcy ruszają z przygotowaniami, nowa droga powstanie w obecnym śladzie lub częściowo w nowym przebiegu. Powstanie około 60 km nowej trasy, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda i obwodnice miejscowości. Kierowcy skorzystają z niej jednak dopiero po 2030 roku.

Resort infrastruktury przeznaczył pieniądze na realizację przebudowy trasy pomiędzy Lubinem (Zagłębie Miedziowe) a Wrocławiem. To ważne połączenie drogowe na Dolnym Śląsku od dawana jest w nienajlepszym stanie, droga jest wąska i prowadzi przez wiele miejscowości. Trasa Lubin – Wrocław w ciągu dróg krajowych nr 94 i 36 jest alternatywną drogą względem autostrady A4 i drogi ekspresowej S3.

Remonty i korki na A4 - w tych miejscach uważajcie na utrudnienia!

Drogowcy mają środki by rozpocząć prace przygotowawcze. Jak zapowiadają, jeszcze w sierpniu ruszy przetarg, w którym wybiorą wykonawcę Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).Prace przygotowawcze oprócz opracowania STEŚ zakładają też uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie elementów Koncepcji programowej, Programu funkcjonalno-użytkowego i badań podłoża. Prace planistyczne potrwają jednak wiele lat, bo jak szacują drogowcy proces przygotowawczy planowany jest w latach 2022 - 2027.

Inwestycja obejmie rozbudowę ok. 60 km dróg krajowych:

  • 18 km odcinka DK36 Lubin - Prochowice
  • 42 km odcinka DK94 Prochowice - Wrocław. 

Autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Jak powstawała i jaka będzie nowa A4 Wrocław – Legnica i A4 Legnica – Krzyżowa. Mapy i warianty przebiegu

Mapa trasy Lubin - Wrocław w ciągu DK94, DK36 - planowana przebudowa trasy z budowa obwodnic


Mapa trasy Lubin - Wrocław w ciągu DK94, DK36 - planowana przebudowa trasy z budowa obwodnic. Mapa: GDDKIA


Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach, jako rozbudowa drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi.

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2x2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Ostatecznie przekrój drogi zweryfikowany zostanie na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.

W ramach zadania planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości oraz węzłów, rozbudowa bądź przebudowa istniejących skrzyżowań. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Przewiduje się budowę elementów ochrony środowiska, kanałów technologicznych, oświetlenia drogowego oraz elementów BRD.

W ramach zadania zrealizowane zostaną wszelkie prace, które będą wynikać z konieczności przebudowy układu komunikacyjnego DK94 i DK36 oraz połączenia tych dróg z istniejącą siecią dróg.

Przebudowa trasy Lubin - Wrocław jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł. Na przebudowę trasy Wrocław - Lubin w systemie projektuj i buduj przewidziano okres 6 lat, przy czym termin realizacji inwestycji będzie skorelowany z planowaną rozbudową autostrady A4.

Szacunkowy koszt prac przygotowawczych to 31 mln zł.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 36 Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Lubin