• Facebook - conadrogach
S5

DROGA EKSPRESOWA S5

Droga ekspresowa S5
Droga ekspresowa S5 Korzeńsko - Kaczkowo. Zdjęcie: GDDKiA.

Droga ekspresowa S5 osiągnie docelowo długość około 365 km. Połączy Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Zapewni połączenie autostrady A4, przez autostradę A8 z autostradą A1. Biegnie południkowo, przez obszar województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Po wpisaniu drogi S5 jako jednego z priorytetów w rządowym programie budowy dróg na lata 2014 – 2020, jej budowa wyraźnie przyspieszyła. Aktualnie trwa budowa wszystkich jej brakujących odcinków w woj. dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Mają one powstać najpóźniej do 2023 roku.

Droga ekspresowa S5 będzie jedną z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w kraju. Połączy Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza. Przez AOW będzie umożliwiała dojazd do autostrady A4. W Poznaniu połączy się z drogą ekspresową S11, a w Bydgoszczy z drogą ekspresową S10. Utworzy obwodnice Trzebnicy, Żmigrodu, Rawicza, Leszna, Śmigla, Kościana, Stęszewa, Kostrzyna, Gniezna, Żnina, Szubina i Świecia, Wschodnią Obwodnicę Poznania oraz Zachodnią i Północną Obwodnicę Bydgoszczy.

Gotowe odcinki drogi ekspresowej S5:

Województwo dolnośląskie

S5 Wrocław – Korzeńsko

W drugiej połowie 2014 roku podpisano umowy na realizację 48 km drogi ekspresowej S5 pomiędzy Wrocławiem i Korzeńskiem (granica z woj. wielkopolskim). Inwestycję podzieloną na trzy zadania realizowało w systemie „Zaprojektuj i Buduj” trzech różnych wykonawców. Z gotowej drogi S5 możemy korzystać od końca 2017 roku. Koszt budowy dolnośląskiego odcinka S5 to 1,9 mld złotych.

Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości ponad 48 km wraz z sześcioma węzłami drogowymi zapewniającymi powiązanie nowego odcinka drogi z istniejącym układem drogowym: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno oraz rozbudowę węzła Wrocław Północ, który został wykonany w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.

Droga startuje we Wrocławiu, gdzie odbije od węzła Wrocław Północ, na skrzyżowaniu z Autostradową Obwodnicą Wrocławia czyli autostradą A8 i obecną drogą krajową nr 5. Węzeł ten został rozbudowany tak, aby umożliwić bezkolizyjną komunikację pomiędzy tymi drogami.

S5 Korzeńsko - węzeł Krościna

Na początku listopada 2017 r. oddano do ruchu prawie 19,5 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 na północy woj. dolnosląskiego tj. całe zadanie 1 od węzła Korzeńsko (bez węzła) o dł. 14,942 km oraz fragment zadania 2 o dł. 4,3 km (oddany przed terminem).

Droga ekspresowa S5 Korzeńsko - Wrocław (odcinek 1)

Droga ekspresowa S5 Korzeńsko - Wrocław (odcinek 1) - galeria zdjęć

 

Przebieg drogi ekspresowej S5 w woj. dolnośląskim:

Droga ekspresowa S5 opuszcza Wrocław korytarzem między Psarami a Krzyżanowicami i biegnie równolegle do drogi krajowej nr 5, po jej wschodniej stronie, aż do miejscowości Kryniczno. Tu zaplanowano węzeł, a S5 przeniosła się na zachód od DK 5. Na wysokości miejscowości Wisznia Mała zaplanowano pierwszy MOP. Za nim S5 zbliża się do obecnej krajówki a na wysokości obwodnicy Trzebnicy wchodząc w jej ślad. Tu, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 340 (Trzebnica – Oborniki Śląskie), powstał węzeł Trzebnica.

 Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 Wrocław - Trzebnica

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 Wrocław - Trzebnica. Mapa: conadrogach.pl


Za węzłem S5 odbije od krajówki, ale wciąż będzie biegła równolegle do niej. W Prusicach zaplanowano kolejny węzeł ze zjazdem do miejscowości przez drogę powiatową. Za Prusicami powstanie węzeł Krościna umożliwiający zjazd na istniejącą drogę krajową nr 5. Dalej planowana droga ekspresowa odbije na zachód w kierunku miejscowości Morzęcino, gdzie powstanie kolejny MOP. W dalszym przebiegu S5 ominie od zachodu Żmigród. Tu, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 339 (Wołów – Żmigród) powstanie następny węzeł. Za nim droga skręci na wschód i połączy się z DK5. Na połączeniu dróg zlokalizowany będzie ostatni węzeł na budowanym odcinku – Żmigródek. Dalej planowana S5 będzie biegła już po śladzie drogi krajowej i wpadnie do istniejącej już drogi ekspresowej w Korzeńsku.

 

 Mapa przebiegu drogi eskpresowej S5 Trzebnica - Korzeńsko

Mapa przebiegu drogi eskpresowej S5 Trzebnica - Korzeńsko. Mapa: conadrogach.pl

 

Województwo wielkopolskie

S5 Korzeńsko - Kaczkowo

W listopadzie 2014 roku oddano do ruchu 29 km drogi ekspresowej S5 pomiędzy Korzeńskiem i Kaczkowem, wraz z obwodnicą Rawicza. Odcinek S5 wyprowadza ruch tranzytowy z Bojanowa oraz poprawił komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Budowę odcinka kończyła firma Budimex po tym jak GDDKiA wyrzuciła z budowy pierwotnego wykonawcę, firmę Alpine Bau. Na całym odcinku droga S5 ma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na południe od Rawicza, koło miejscowości Korzeńsko zlokalizowano pierwszy węzeł, umożliwiający zjazd na starą drogę krajową nr 5. Droga S5 omija Rawicz od zachodu. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 36 wybudowano węzeł Rawicz. Za nim droga odbija na północ i prowadząc równolegle do DK5, mija węzeł Bojanowo i dociera do Korzeńska, gdzie powstał węzeł ze zjazdem na starą krajówkę. W ciągu drogi powstały 4 MOPY: Trzebosz Zachodni, Golina Wielka, Dębno Polskie i Folwark. W trakcie budowy drogi ekspresowej powstał też fragment obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36.

Droga ekspresowa S5 Korzeńsko - Kaczkowo w galerii zdjęć. Zdjęcie: GDDKiA.

 

S5 Poznań – Gniezno jako wschodnia obwodnica Poznania

W czerwcu 2012 roku, po około 3 latach budowy, oddano do ruchu 35 km drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem i Gnieznem. Wschodnia Obwodnica Poznania, bo takie miano zyskał ten odcinek drogi S5, rozpoczyna się na węźle Poznań Wschód, na skrzyżowaniu z autostradą A2 i biegnie na północny wschód, w kierunku Gniezna, równolegle do drogi wojewódzkiej nr 434, z którą krzyżuje się wiele razy. W ramach inwestycji powstało 8 węzłów drogowych: 

 • Poznań Wschód, połączenie z autostradą A2,
 • Kleszczewo, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 434,
 • Strumiany, ze zjazdem na drogi lokalne,
 • Kostrzyn, ze zjazdem na drogę krajową nr 92 i do centrum Kostrzyna,
 • Iwno, kolejne skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 434,
 • Czerniejewo, zjazd na drogi lokalne na wysokości miejscowości Wierzyce,
 • Łubowo, następne połączenie z DW 434,
 • Gniezno Południe, na połączeniu z drogą krajową nr 5 prowadzącą na wschód w kierunku Gniezna.

Wybudowano także 3 pary Miejsc Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Łubowo, Wagowo i Czerlejnko.

Droga ekspresowa S5 Poznań - Gniezno, wschodnia obwodnica Poznania. Zdjęcie: GDDKiA.

Wschodnia obwodnica Poznania w połączeniu z autostradą A2 i dalej z zachodnia obwodnicą Poznania czyli drogą ekspresową S11 pozwala na wyprowadzenie tranzytu samochodów ciężarowych poza miasto. Dzięki obwodnicy od spalin i hałasu uwolniono Poznań oraz takie miejscowości jak Łubowo, Pobiedziska czy Kobylnicę. W ramach budowy obwodnicy przewidziano dwujezdniowe podłączenie miasta Gniezna do drogi S5 poprzez rozbudowę istniejącej drogi do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP ruchu przyśpieszonego o długości 4,5 km.

Wraz z oddaniem do ruchu wschodniej (droga S5) i zachodniej (droga S11) obwodnicy Poznania oddane były również 2 ważne strategicznie węzły autostradowe: Poznań Wschód i Poznań Zachód. Węzły te stanowią skrajne węzły obwodnicy Poznania i wydłużają ją z 13 do 25 km. Kierowcy poruszający się pomiędzy tymi węzłami korzystają z bezpłatnego przejazdu.

 

S5 Gniezno – Mieleszyn - Obwodnica Gniezna

Umowę na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku pomiędzy Gnieznem i granicą województwa wielkopolskiego zawarto w grudniu 2014 roku. Ten ponad 18-km odcinek dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pełni funkcję obwodnicy Gniezna.

Obwodnica Gniezna w ciągu drogi ekspresowej S5 Gniezno - Mileszyn

Galeria zdjęć obwodnicy Gniezna w ciągu S5 Gniezno - Mileszyn. Zdjecia: GDDKIA

Trasa S5 Gniezno - granica województwa (Mieleszyn) rozpoczyna się na węźle Gniezno Południe, na połączeniu z istniejącą już Wschodnią Obwodnicą Poznania oraz drogą krajową nr 5 prowadzącą do centrum Gniezna. S5 otacza Gniezno od zachodu i północy. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 190 powstał węzeł Kłecko, a na wysokości miejscowości Łabiszynek węzeł Gniezno Północ, ze zjazdem na drogę krajową nr 5. Dalej zaplanowano parę Miejsc Obsługi Podróżnych, na wysokości miejscowości Modliszewko. Odcinek kończy się w pobliżu granicy województwa, na węźle Mieleszyn (granica z woj. kujawsko-pomorskim).

Droga ekspresowa S5 Gniezno - Mileszyn

W ramach inwestycji powstała około 18,5 km droga ekspresowa S5  z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu oraz pas dzielący szerokości 12 m z rezerwą na trzeci pas ruchu. Powstały także 3 węzły drogowe: „Mieleszyn” (d. węzeł „Mielno”), „Gniezno – Północ” (d. węzeł „Goślinowo”), „Kłecko” (d. węzeł „Piekary”). Zadanie zakładało także budowę obiektów inżynierskich, w tym mostów nad rzekami Wełną i Wełnianką, wiaduktów nad przecinanymi drogami niższych klas i liniami kolejowymi oraz przejazdów gospodarczych i budowę miejsc obsługi podróżnych: MOP I „Modliszewko Wsch.” , MOP I „Modliszewko Zach.” Prace wykonało konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman.

Obwodnica Gniezna została oddana do ruchu 4 maja 2017 roku (dwa miesiące przed planowanym terminem).

Województwo kujawsko-pomorskie:

Obwodnica Świecia, Szubina i Śmigla

W ciągu obecnej drogi krajowej nr 5 i w korytarzu planowanej drogi ekspresowej S5 funkcjonują aktualnie odcinki o parametrach drogi ekspresowej lub zbliżonych. Obwodnica Świecia powstała w latach 90, ma ok 13 km długości i jest drogą jednojezdniową, a na wysokości węzłów dwujezdniową. Obwodnica Szubina ma ok. 5 km długości, a obwodnica Śmigla, oddana do ruchu w 2002 roku, ok 5,5 km. Obie drogi są jednojezdniowe. Wszystkie zostaną przebudowane do pełnych parametrów drogi ekspresowej.

 

Odcinki drogi ekspresowej S5 w budowie:

 

Województwo wielkopolskie:

S5 Wronczyn – Poznań (Głuchowo - połączenie z autostradą A2)

W lipcu 2015 roku podpisano umowę z konsorcjum firm Toto Construzioni Generali z Włoch oraz Vianini Lavori S.p.A z Rzymu na budowę ponad 16 km odcinka drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Poznań Zachód (Głuchowo), na połączeniu z autostradą A2 i drogą ekspresową S11 oraz węzłem Wronczyn, na połączeniu z drogą krajową nr 5. Na wywiązanie się z umowy konsorcjum ma 22 miesiące (od daty podpisania umowy) bez wliczania okresów zimowych. Z ostatnich informacji wynika, że do umowy został zawarty aneks, na podstawie którego prace potrwają prawie pół roku dłużej - do maja 2018 r.

Z wizytą na budowie drogi S5 Poznań - Wronczyn (marzec 2016 r.)

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wronczyn - zdjęcia

Fot.: GDDKIA

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, trzy węzły drogowe: Wronczyn, Stęszew, na połączeniu z drogą krajową nr 32 i Dopiewo (dawniej Konarzewo), zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Konarzewo i Chomęcice oraz MOP Zamysłowo. Droga przebiegać będzie po całkowicie nowym śladzie i pełnić będzie funkcje obwodnicy Stęszewa.

Mapa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wronczyn

Odcinek S5 Poznań - Wronczyn zapewni połaczenie ekspresowej piatki biegnącej z Wrocławia z autostradą A2. Na budowę tej trasy czekali mieszkańcy Komornik czy Stęszewa, którzy będą mogli odetchnąć od uciążliwości dużego ruchu samochodów.

 

S5 Radomicko – Wronczyn

Odcinek drogi ekspresowej S5 Radomicko – Wronczyn z obwodnicą Kościana i Śmigla będzie miał długość ok. 35 km. Jego początek zaplanowano na węźle Lipno (dawniej Radomicko) na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 5, mniej więcej na wysokości miejscowości Radomicko. Do Śmigla droga będzie biegła w bliskim sąsiedztwie DK5. Przed Śmiglem zaplanowano węzeł Śmigiel Południe, a za nim projektowana droga wpadnie w istniejącą już na obejściu miasta pierwszą jezdnię drogi ekspresowej. Wybudowana tu zostanie jezdnia druga oraz węzeł Śmigiel, już za miastem. Dalej S5 przetnie krajową „5” i podąży w kierunku Kościana. Na wysokości miejscowości Ponin zaplanowano węzeł Kościan Południe, ze zjazdem na DK5. Ekspresowa S5 ominie Kościan od zachodu, za miejscowościami Pelikan i Sierakowo, gdzie zlokalizowane będzie Miejsce Obsługi Podróżnych.  Na wysokości miejscowości Kiełczewo powstanie węzeł Kościan ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 308, która w tym miejscu zmieni swój bieg. Między Głuchowem i Piotrowem droga ekspresowa wpadnie w ślad drogi krajowej nr 5. Tu zaplanowano węzeł Czempin (dawniej Piotrowo). Koniec odcinka zaplanowano tuż przez skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 431.

 

Inwestycja: projekt i budowa drogi ekspresowej S5 odc. Wronczyn – Radomicko została podzielona na dwa odcinki:

Umowy z wykonawcami podpisano w kwietniu 2016 r. W ramach inwestycji powstanie obwodnica Kościana a rozbudowy doczeka się obwodnica Śmigla. Na całym odcinku S5 Wronczyn - Kościan – Radomicko powstanie 6 węzłów drogowych: Czempin, Kościan, Kościan - Południe, Śmigiel, Śmigiel - Południe, Lipno (Radomicko). Wybudowanych będzie 7 mostów, 11 wiaduktów w ciągu S5, 15 wiaduktów nad S5. Prace potrwają do wakacji 2019 r. 

S5 Radomicko - Kaczkowo. Obwodnica Leszna

W maju 2016 roku podpisano umowy na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 z Radomicka do Kaczkowa jako planowanej obwodnicy Leszna. Wykonwacy mają niespełna 2 lata (bez okresów zimowych) na zrealizowanie odcinków:

 

Droga ekspresowa S5 Kaczkowo - Radomicko z obwodnicą Leszna

Pierwszy odcinek S5 zaczyna się na węźle Kaczkowo czyli w miejscu połączenia z istniejącą już drogą ekspresową i kończy na węźle Leszno Południe, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 323. W ramach inwestycji powstanie 9,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, węzeł Leszno Południe oraz łącznik klasy GP pomiędzy tym węzłem a drogą krajową nr 5.

Drugi odcinek będzie miał długość ok. 19 km i poprowadzi od węzła Leszno Południe do połączenia z drogą krajową nr 5 na węźle Lipno (dawniej Radomicko), na północ od Leszna i Lipna. W ramach kontraktu powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu oraz dwa węzły drogowe: Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno), ze zjazdem na drogę krajową nr 12 i Świeciechowa, ze zjazdem na drogi lokalne oraz MOP Wilkowice Zachód.

 

Województwo kujawsko-pomorskie:

W 2015 roku w bydgoskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 130 km drogi ekspresowej S5 na 7 odcinkach od granicy województwa do węzła Nowe Marzy na połączeniu z autostradą A1. Projekt zakłada budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z rezerwą na trzeci pas.

Obecnie prowadzone są już prace budowlane na wszystkich siedmiu odcinkach S5 w kujawsko-pomorskim. Wykup nieruchomości ruszył w 2017 r.  Budowa drogi S5 przewidziana jest na latach 2017 – 2019.

Mapa drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim

Mapa: GDDKiA

Tą gigantyczną inwestycję podzielono na następujące odcinki: 

S5 granica województwa – Jaroszewo

Odcinek o długości 25,1 km rozpocznie się za węzłem Mieleszyn (dawniej Mielno), a zakończy na końcu obwodnicy Żnina. Droga ekspresowa S5 będzie biegła w zasadzie po nowym śladzie, równolegle do drogi krajowej nr 5. Na wysokości mijanych miejscowości Lubcz i Rogowo zaplanowano węzły ze zjazdem na drogi lokalne. Na początku obwodnicy Żnina powstanie najpierw węzeł Biskupin a potem dwa MOPy: Żnin i Bożejewiczki. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 251 powstanie w dalszej przyszłości węzeł Żnin. Końcem odcinka będzie węzeł Jaroszewo.

 

S5 Jaroszewo – Szubin, o długości 19,3 km połączy obwodnice Żnina i Szubina. Pierwszy węzeł zaplanowano obok miejscowości Brzyskorzystewko, a drugi, na początku obwodnicy Szubina, węzeł Nowy Świat. Istniejąca Obwodnica Szubina będzie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej i zakończy się na węźle Szubin. Droga S5 na tym odcinku będzie biegła w większości śladem starej DK5, z obejściem miejscowości Brzyskorzystewko i Kowalewo.

 

S5 Szubin – Białe Błota, o długości 9,7 km połączy obwodnicę Szubina z Obwodnicą Bydgoszczy. Droga ekspresowa będzie biegła po śladzie drogi krajowej nr 5 z pominięciem obejścia Rynarzewa, gdzie zaplanowano węzeł oraz miejscowości Zamość. W Kruszynie Krajeńskim droga ponownie wejdzie w korytarz krajówki i tu powstanie MOP.

 

S5 Białe Błota – Tryszczyn, o długości 13,5 km będzie pełnił funkcje Zachodniej Obwodnicy Bydgoszczy. Na węźle Białe Błota droga ekspresowa S5 połączy się z drogą ekspresową S10 (Południową Obwodnicą Bydgoszczy) oraz drogą wojewódzką nr 233 prowadzącą do centrum miasta. Początkowo odcinek poprowadzono na północ śladem obecnej drogi krajowej nr 10. Na wysokości ulicy Łochowskiej powstanie węzeł Lisi Ogon. Dalej, na przecięciu z drogą krajową nr 80 zaplanowano węzeł Pawłówek. Dalej S5 pobiegnie już nowym śladem do węzła Tryszczyn, mijając po drodze MOP Szczutki.

S5 Tryszczyn – Aleksandrowo, o długości 14,7 km to północny odcinek Obwodnicy Bydgoszczy. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25 a kończy na węźle w Aleksandrowie. Mniej więcej po środku odcinka zaplanowano węzeł Maksymilianowo, ze zjazdem na drogę wojewódzką nr 244.

 

S5 Aleksandrowo – Dworzysko, o długości 22,4 km, z początkiem na węźle Aleksandrowo i końcem na obwodnicy Świecia. Na węźle Aleksandrowo przewidziano zjazd na drogę krajową nr 5 w kierunku Bydgoszczy i drogę wojewódzką nr 244. Droga S5 praktycznie na całym tym odcinku, z pominięciem obejścia miejscowości Kusowo będzie biegła po śladzie drogi krajowej nr 5. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 56 i drogi wojewódzkiej nr 256 zaplanowano węzeł Włóki, a tuż za nim MOP Trzeciewiec. Dalej, na połączeniu z drogą wojewódzką nr 248 węzeł Zbrachlin, a na przecięciu z drogą wojewódzką nr 245 węzeł Gruczno. Pomiędzy tymi węzłami powstanie też MOP Małociechowo.

 

S5 Dworzysko – Nowe Marzy, o długości 23,3 km, rozpocznie się na istniejącej obwodnicy Świecia, a zakończy na połączeniu z autostradą A1. Obok istniejącego już węzła Przechowo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 91 i drogą wojewódzką nr 240, i węzła Morsk, na połączeniu z obecną drogą krajową nr 5, zaplanowano budowę węzła Sartowice oraz 2 MOPów: Wiąg i Święte.

 

 

 

Podsumowanie: droga ekspresowa S5 zaawansowanie prac na odcinkach:

 1. Wrocław - Korzeńsko, 48 km, w budowie (oddany odcinek Korzeńsko - Krościna).
 2. Korzeńsko - Kaczkowo, 29 km, gotowy.
 3. Kaczkowo - Lipno (Radomicko), 28,5 km, w realizacji.
 4. Lipno (Radomicko) - Wronczyn, 35 km, w realizacji.
 5. Wronczyn - Poznań Zachód, 16 km, w realizacji.
 6. Poznań Zachód - Poznań Wschód, 26 km, gotowy (tranzyt A2).
 7. Poznań Wschód - Gniezno, 35 km, gotowy.
 8. Gniezno - Mieleszyn, 18 km, w budowie.
 9. Mieleszyn - Jaroszewo, 25 km, w budowie.
 10. Jaroszewo - Szubin, 19 km, w budowie.
 11. Szubin - Białe Błota, 10 km, w budowie.
 12. Białe Błota - Tryszczyn, 13,5 km, w budowie.
 13. Tryszczyn - Aleksandrowo, 15 km, w budowie.
 14. Aleksandrowo - Dworzysko, 22,5 km, w budowie.
 15. Dworzysko - Nowe Marzy, 23 km, w budowie.

 

KOMENTARZE

olo
2017-11-18 13:52
enrice co zabiera na publike... nie wypisuj bzdur, że to niby min. Szmit nie dał rady. Tym panem zainteresowało sie CBA. Jest o tym dużo w necie. Nie wypisuj takich bzdur jak nie masz dowodów.
Taaa
2017-11-09 19:53
A autostrada a2 to najglupiej rozwiazane polaczenie. Nanosza sie na nia dwie eski,podPoznań i nawet trzeci pas nic tu nie pomoze. Najlepiej przemianowac s5 od a2 na południe na steszew na s11, a s11 na kornik na s5,bo nad a2 akurat s5 i s11 biegna naprzemiennie (gniezno s5 - kornik s11) (Złotniki s11 - steszew s5-w maju 2018)
enrico
2017-11-08 20:20
Nieprawda jest, że S-5 - od Grudziądza będzie kontynuowana w kierunku Ostródy i Olsztyna. Wg wszystkich info prasowych i z GDDKiA -wynika, że od Grudziądza ma być budowana S-16 w kier. Iławy, Ostródy, Olsztyna, dalej aż do Ełku, a nawet do Knyszyna (jako skrzyżowanie z S19 (Via Carpatią). RM- a Wiceminister Infr.i Bud. J.Szmit miesiąc temu podał się do dymisji - ,,nie dał rady"! A omawiane drogi - jak dobrze pójdzie- powstaną najwcześniej do 2027r.
Jola
2017-10-30 20:17
Jechałam S 5 28.10. 2017.Od Trzciela w kierunku Bydgoszczy .Piękna droga i nie mogę się doczekać kiedy dojadę nią do samej Bydgoszczy.Drżę na myśl żeby terminy oddania się nie zmieniły, bo ja już jestem zbyt stara i doświadczona więc trudno mi uwierzyć,obym się myliła .
Ro
2017-10-18 09:34
Do: Oko. S-5 zyska nowy most przez Wisłę czy będzie kontynuowana od Grudziądza w kierunku Iławy a korzystać z mostu dla A-1.
Oko
2017-09-10 00:24
Poprawka S5 nie kończy się w Nowych Marzach lecz w Ostródzie , gdzie dojdzie ok.100 km.Co daje ok.465 km. Oczywiście będzie to realizowane dopiero po 2023 r.,teraz nic się nie dzieje tam, poza budową obwodnicy Ostródy w kierunku zachodnim.
Ape
2017-08-20 08:07
Super strona, rzetelne informacje :)
Huraaa
2017-05-04 15:46
Dzisiaj oddano obwodnice Gniezna!
1 2 następna >

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: