Drogowe plany dla Mazowsza: S2, S8, S7, S17 i obwodnice

Budowa obwodnicy Warszawy, Góry Kalwarii i dróg ekspresowych S2, S7, S8, S17, modernizacja dróg wojewódzkich i linii kolejowych to priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu.

Jedną z najważniejszych inwestycji na mazowszu jest budowa tzw. ringu warszawskiego, czyli mającą liczyć 77 km obwodnicę stolicy. Koszt realizacji tej inwestycji szacuje się na 15,3 mld zł. Dotychczas wykonano 40 proc. wszystkich prac o wartości 6,7 mld zł. Postępowaniem przetargowym objęte jest 28 proc. (21 km) projektu, 6 proc. to budowa (4,6 km), a dokumentacja została stworzona dla 26 proc. (20 km) dróg w ramach inwestycji.

W 2014 roku prowadzone będą prace dla następujących odcinków dróg na Mazowszu:
Procedury przetargowe 2013/2014 na projekt i budowę, 275 km, 18 mld zł.
• S2 Puławska - Lubelska - 18,5 km, w tym tunel 2,3 km
• S8 Marki - Radzymin - 15,4 km
• S8 Radziejowice - Paszków - 21,5 km
• DK50, DK79 obwodnica Góry Kalwarii - 8,9 km
• S7 obwodnica Radomia - 24,6 km
• S7 Radom - gr. woj. - 22 km
• S17 węzeł Lubelska - gr. woj. - 62 km
• S7 Płońsk - gr. woj. - 71,2 km
• S8 Wyszków - Ostrów Mazowiecka - 29,1 km

W przygotowaniu są inwestycje:
Przygotowanie dokumentacji, 132 km, kwota 11,2 mld zł
• A2 Warszawa do Obwodnica Mińska Mazowieckiego - 14,6 km
• S2 węzeł Lubelska - 2 km
• S7 Płońsk - Czosnów - Warszawa - 56,7 km
• S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - 20,1 km
• S7 Warszawa-Grójec - 29 km
• S8 Ostrów Mazowiecki - gr. woj. - 9,4 km

Wśród priorytetów dotyczących dróg wojewódzkich znajduje się rozbudowa drogi 631 w Zielonce, która obejmie odcinek od granicy „Węzła Zielonka” i drogi ekspresowej S17 do rogatek Warszawy. Koszt budowy liczącego 2,1 km fragmentu to ok. 45,8 mln zł. Istotne będą również przebudowa drogi nr 728 Grójec-Mogielnica (20 km) oraz budowa obwodnicy Nowego Miasta nad Pilicą. Na wszystkie te przedsięwzięcia podpisano już umowy z wykonawcami.

Przykłady największych planowanych inwestycji na drogach województwa mazowieckiego w 2014 roku

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w Zielonce do przekroju dwujezdniowego; dł. 2.1km; koszt 45 799 250,88 zł, zadanie realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 (podpisana umowa z wykonawcą)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec-Mogielnica; dł. 20 km; koszt 65 220 887,15 zł; zadanie realizowane w ramach RPO WM 2007-2013 (podpisana umowa z wykonawcą)

 • Budowa obwodnicy Nowego Miasta nad Pilicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728, dł.800m, koszt 7 748 988,73 zł (podpisana umowa z wykonawcą)

 • Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635, szacunkowy koszt 8,5 mln zł (postępowanie przetargowe w toku)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na terenie powiatu mińskiego; dł. 5 km, koszt 9 186 710,83 zł, (podpisana umowa z wykonawcą)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w m. Przytyk (powiat radomski), I etap, dł. 1km; szacunkowy koszt ok. 4,5 mln zł, (postępowanie przetargowe w toku)

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów Przysucha, dł. 10 km, koszt 28 424 430,92 (kontynuacja robót z roku 2013)

 • Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 627 Małkinia – Kosów Lacki, dł. 15 km, szacunkowy koszt 70 mln zł (aktualnie przygotowywane są dokumenty przetargowe).


 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: