GDDKIA: Drążenie tunelu na Zakopiance zgodnie z harmonogramem
Zakopianka: Trwa drążenie tunelu w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka. Zdjęcia: GDDKIA

Drążenie tunelu pod górą Mały Luboń, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Naprawa – Skomielna Biała postępuje zgodnie z harmonogramem – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drążenie pierwszej nitki tunelu od strony południowej ma się rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. a drugiej nitki portalu południowego planowane jest na listopad 2017 r.

Obecnie oprócz samego drążenia i zabezpieczenia tymczasowego wykonywane są zbrojenia i betonowanie obudowy stałej w dwóch nitkach portalu północnego. Od strony portalu południowego trwa budowa muru oporowego. Skarpa drogowa nitki lewej wzmocniona specjalnymi kotwami wzmacniającymi została tu wykonana w 100%.

Drążenie tunelu na Zakopiance

Drążenie tunelu na Zakopiance. Zdjęcia: GDDKIA

W przypadku nitki prawej portalu północnego wydrążono i wykonano obudowę tymczasową o dł. 110 m. Wykonano także izolację na ścianach tunelu, trwają roboty zbrojeniowe i betoniarskie obudowy stałej, przygotowano zbrojenie pod szalunek stropowy na długości 24 m.

W przypadku nitki lewej portalu północnego wydrążono 55 m i wykonano na tym odcinku obudowę tymczasową. Trwają prace przy zbrojeniach obudowy stałej dolnej części tunelu (spągu).

Rozpoczęcie drążenia jednej nitki tunelu portalu południowego przewidywane jest na przełom lipca i sierpnia 2017 r., a drugiej nitki portalu południowego planowane jest na listopad 2017 r.

 

Galeria zdjeć lotniczych z budowy drogi ekspresowej S7 - odcinek II Skomielna - Naprawa

 

Drążenie tunelu na Zakopiance

Prace przy drążeniu tunelu w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Naprawa – Skomielna Biała. Zdjecia: GDDKIA

Ze względu na warunki geologiczne i hydrologiczne panujące na tym terenie projektanci tunelu zalecili, aby pomiędzy jedną nitką drążonego tunelu i drugą było od 50 do 100 metrów różnicy stąd otwory nie są drążone jednocześnie. Dlatego też drążenie lewej nitki portalu północnego rozpoczęto dopiero po wydrążeniu 50 metrów prawej nitki.

w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Naprawa – Skomielna Biała

Zdjecia: GDDKIA

Pod względem geologicznym występuje tu flisz karpacki czyli niejednorodne skały przemieszane ze sobą. Na obszarze przebiegu budowanej S7 Lubień – Rabka Zdrój występują łupki, iłołupki i piaskowce. Występują tu uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem innym razem przeciwne nachyleniu. Grunty wrażliwe są na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Grubość warstw różnych utworów wykazuje dużą różnorodność, na łupkach na skutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe, co sprzyja ruchom osuwiskowym. Warunki hydrologiczne w obszarze budowy tunelu są trudne: bardzo wysoki stan zwierciadła wód podziemnych w górotworze charakteryzujący się dużymi wahaniami.

Skomplikowana budowa geologiczna Karpat Zewnętrznych spowodowała wybór drążenia tunelu metodą tradycyjną, górniczą. Wykonawca, firma Astaldi z Włoch stosuje metodę A.DE.CO.RS (analiza deformacji kontrolowanych z skałach i gruntach) czyli metodę kontrolowanej deformacji. Jest ona stosowana po raz pierwszy w Polsce, a została opracowana w latach 80 we Włoszech. Metoda ta była wykorzystana przez Astaldi w bardzo podobnych jak na Zakopiance warunkach gruntowych, przy budowie tunelu Marta Giulia, na linii kolejowej pomiędzy Parmą a prowincją La Spezia we Włoszech.

Na odcinku ok.16,7 km budowanej drogi ekspresowej S7 Lubień - Chabówka dwukomorowy tunel o długości 2,06 km stanowił będzie 12,3% całej trasy. Dwukomorowy oznacza, że tak naprawdę powstaną dwa równoległe tunele i w każdym z nich będzie się odbywał ruch tylko w jednym kierunku czyli wydrążyć trzeba ponad 4 km otworów w górze Mały Luboń. Obydwie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi. Zakończenie drążenia tunelu planowane jest pod koniec 2019 r.

Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka uzupełni główną oś komunikacyjną województwa Małopolskiego na kierunku północ - południe. Budowa odcinka S7 zapewni bezpośrednie połączenie autostrady A4 stanowiącej główny korytarz komunikacyjny południa kraju na kierunku wschód - zachód z połączeniem od strony południowej z kierunku Słowacji i Węgier.

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

warszawiak
2017-06-11 17:36
@Kielcok: Że DK7 Kraków-Myślenice jest o niebo lepsza od odcinka DK7 na północ od Krakowa, to pełna zgoda. Ten ostatni pamięta nawet nie czasy Gierka, ale czasy Gomułki i tam już dawno (nawet przed niektórymi środkowymi odcinkami pomiędzy Krakowem, a Warszawą) droga ekspresowa powinna być zbudowana, a wyjazd z Krakowa w kierunku Kielc i Warszawy jest po prostu jedną wielką kompromitacją. Ale na trasie od Gdańska do Rabki ekspresówka S7 jest z wyjątkami: albo zbudowana, albo w realizacji, albo na etapie przetargu. A owe wyjątki to odcinki: Płońsk-Zakroczym, gdzie jest na razie tylko DŚU, Czosnów-Warszawa, gdzie brak jest nawet DŚU, ale o tym odcinku się przynajmniej gada i coś tam planuje (choć od wielu lat to są czyste kpiny, najważniejsze jest przecież wyprowadzenie ruchu z dużego miasta) i wreszcie odcinek Kraków-Myślenice, o którym w ogóle nic nie wiadomo, nawet o DŚU nie wspominając. I to wszystko, co wyżej opisałem, nie oznacza, że nie można się zapytać, dlaczego do licha od wielu lat we wszystkich planach S7 ma dochodzić docelowo tylko do Rabki, a nie do granicy ze Słowacją w Chyżnem.
Kielcok
2017-06-11 16:03
Na ten moment ważniejszy odcinek Kraków - woj. świętokrzyskie. To czy będzie z Rabki do Chyznego i kiedy to temat drugorzędny. Kraków - Myślenice jest o niebo lepsza niż DK7 na północ od KRK.
warszawiak
2017-06-10 18:48
@Enrico: We wszystkich znanych mi planach docelowego układu dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, droga S7 niestety zawsze kończyła się i kończy w Rabce. Również nie rozumiem, dlaczego nie w Chyżnem na granicy. Co dalej planują na Słowacji, również nie wiem, na razie najbliżej Polski jest zbudowana parokilometrowa jednojezdniowa obwodnicy Trzciany (po słowacku Trsteny), ale, co też dziwne, ekspresówka nie zaczyna się od granicy, tylko kilka kilometrów dalej. Mnie zastanawia co innego; w ogóle nic nie mówi się o odcinku S7 Kraków-Myślenice. Istniejącą dwujezdniową krajówkę DK7 raczej nie da się przebudować na ekspresówkę S7; podobno S7 ma iść na tym odcinku nowym śladem, ale o tym, co dalej, kompletna cisza. A docelowo S7 ma biec przecież od Gdańska przez Warszawę, Kraków do Rabki.
enrico
2017-06-09 18:37
Niby wszystko CACY! Ale nie ma żadnej wzmianki (mowy) o dalszym ciągu S7- od Rabki Zdroju do granicy (PL/SK) w Chyżnem. A to przecież - jak tu napisano- jest właściwy kierunek międzynarodowej drogi tranzytowej z północy na południe Europy (i odwrotnie) do Bratysławy (SK),Budapesztu (H), Bukaresztu (RO), Sofii (BG), czy nawet Wiednia (A) i Stambułu (TR). UE -powinna się zdenerwować, że mimo dostawania KASY z UE, PL nie buduje odcinka S7: Rabka- Chyżne. Chociaż nie wiem , jakie są ustalenia dalszego ciągu budowy tej trasy przez Słowację, Węgry i Bułgarię i dalej do Turcji?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: