• Facebook - conadrogach
GDDKiA O/Kielce: Budowa drogi S7 jedną z najważniejszych inwestycji 2016 r.
Budowa drogi ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim. Zdjęcia: GDDKiA

Rok 2016 upłynął dla kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod hasłem realizacji dużych inwestycji i kilkudziesięciu zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli działań za łączną kwotę ponad 900 mln złotych. Największym projektem bez wątpienia jest budowa drogi ekspresowej S7.

Kielecki Oddział GDDKiA prowadził w roku 2016 cztery duże inwestycje drogowe w ciągu drogi ekspresowej S7 o łącznej długości około 90 km i całkowitej wartości ponad 3,3 miliarda złotych.

Realizowane inwestycje w ciągu drogi ekspresowej S7 to odcinki Chęciny – Jędrzejów i Jędrzejów – granica województwa na terenie regionu świętokrzyskiego oraz Radom- granica województwa i obwodnica Radomia na terenie mazowieckiego. Drugi i trzeci z wymienionych kontraktów zakończy się w 2017 roku, co oznacza, że kierowcy zyskają ponad 40 km nowej drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

W ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości około 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia będzie biegła w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. Zaplanowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Aktualne zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

Nowy odcinek będzie miał długość około 21 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 roku i jest zaawansowana w około 40 procentach.

Droga ekspresowa S7 odcinek Radom – granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego

Ten 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej ma ogromne znaczenie dla kierowców podróżujących z Kielc do Warszawy. Droga ekspresowa S7 będzie biec w przeważającej części po nowym śladzie, po wschodniej stronie istniejącej drogi nr 7. Wjazd na drogę S7 możliwy będzie dzięki węzłom: Szydłowiec Północ, Szydłowiec Centrum i Szydłowiec Południe. Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę ekranów akustycznych (blisko 10 km), systemu odwodnienia drogi, około trzydziestu przejść dla zwierząt (w tym 4 przejść dla zwierząt dużych nad i pod drogą), wygrodzeń trasy, a także wykonanie nasadzeń zieleni. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ponad dwadzieścia obiektów mostowych, w tym 14 wiaduktów, 4 mosty, 2 kładki dla pieszych. Projekt uwzględnia przygotowanie terenów pod 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (po dwa w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2017. Zaawansowanie prac to około 80 procent.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Radomia

W 2015 roku rozpoczęła się realizacja zachodniej obwodnicy Radomia. Kolejny 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 powinien zostać oddany do ruchu przed końcem 2018 roku. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie.

Remonty mostów

W roku 2016 na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA remontowane były trzy mosty w ciągu drogi krajowej nr 42 w Skórnicach, w Stykowie i w Parszowie za łączną kwotę około 2,2 mln złotych. Most w Skórnicach został całkowicie przebudowany, natomiast mosty w Parszowie i Stykowie zyskały między innymi nową nawierzchnię, chodniki i izolację. W Stykowie dodatkowo wyremontowane zostały dojazdy do mostu o łącznej długości około 1 km.

Remonty nawierzchni

Remontowane były także odcinki świętokrzyskich dróg krajowych o łącznej długości około 19 km. Większość remontów polegających przede wszystkim na wymianie nawierzchni zakończyła się w roku 2016. Przebudowa najdłuższego odcinka Złota – Szewce w ciągu drogi krajowej nr 79 (7,5 km) kontynuowana będzie w 2017 roku. Remonty prowadzono na 13 odcinkach (nawierzchnia, odwodnienie). Łączny koszt zadań to około 25 mln złotych.

Odcinki remontowane w 2016 roku:

- droga krajowa nr 79 Złota – Szewce, długość 7,5 km, koszt około 11,8 mln złotych (prace kontynuowane będą w 2017 roku)

- droga krajowa nr 79 Świniary – Wełnin, długość 4,1 km, koszt około 5,2 mln złotych

- droga krajowa nr 42 Wąchock – Starachowice, długość 1,7 km, koszt około 2 mln złotych

- droga krajowa nr 73 Szczeglin – Pacanów, długość 1,2 km, koszt około 2,4 mln złotych

- droga krajowa nr 73 Morawica, długość 0,4 km, koszt około 250 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Pechów – Klimontów, długość 1,1 km, koszt 583 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Pęchów, długość 0,5 km, koszt około 271 tys. złotych

- droga krajowa nr 9 Opatów, Klimontów, dwa odcinki o łącznej długości 1 km, koszt około 0,4 mln złotych

- droga krajowa nr 74 Łagów – Piotrów, długość 0,45 km, koszt około 213 tys. złotych

- droga krajowa nr 9, ronda w Kunowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Rozpoczęła się także realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. W ramach programu na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano, rozpoczęto lub ogłoszono przetargi łącznie na 26 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W roku 2016 wybudowane zostały chodniki w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach Byszówka, Oficjałów, Okalina, Kunów, Kurów, sygnalizacja świetlna w Stąporkowie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42. Pozostałe zadania kontynuowane będą w 2017 roku, między innymi budowa rond w Skarżysku-Kamiennej i Lipniku, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi nr 78 granica województwa – Prząsław i drogi 42 w Rudzie Malenieckiej, budowa chodników, przebudowa skrzyżowań i budowa sygnalizacji świetlnej w Ćmińsku na drodze krajowej nr 74.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: