• Facebook - conadrogach
GDDKIA szuka nowego wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej powstanie z dużym opóźnieniem. GDDKIA szuka nowego wykonawcy prac, który dokończy zadanie po poprzednim. Zdjęcia: GDDKIA

Trwa przetarg na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 w woj. małopolskim. Drogowcy chcą wyłonić rzetelnego wykonawcę, który dokończy prace przerwane przez poprzedniego w październiku 2017 r.

- Podstawą wykonania prac jest dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian. Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać oferty do 1 lutego 2018 r. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 15 miesięcy . Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca) – informują przedstawiciele krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga dwupasowa klasy GP o długości około 6,9 km o nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś. W jej ciągu przewidziano budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych), dróg dojazdowych, zjazdów, zatok postojowych i chodników. Powstanie także cała infrastruktura towarzysząca.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73

Mapa przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Mapa: GDDKIA

W październiku 2017 r. budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 r zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu : coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: