1. Strona główna
  2. Informacje
  3. GDDKIA wybrała projektanta wschodniej obwodnicy Tarnowa – nowego połączenia DK94 z A4

GDDKIA wybrała projektanta wschodniej obwodnicy Tarnowa – nowego połączenia DK94 z A4

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-05-20
GDDKIA wybrała projektanta wschodniej obwodnicy Tarnowa – nowego połączenia DK94 z A4
Niedługo rozpoczną się prace nad projektem nowego przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Zdjęcia: GDDKIA
Wschodnia obwodnica Tarnowa pobiegnie w ciągu drogi krajowej nr 73 i połączy nowy węzeł na A4 z DK94. Niedługo rozpoczną się prace nad projektem i wyznaczeniem przebiegu trasy.

Drogowcy planują budowę nowego węzła na małopolskiej autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94. W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł i droga pełniąca rolę obwodnicy Tarnowa. Dzięki temu powstanie nowe połączenie autostrady A4 z DK94 oczekiwane od mieszkańców regionu. GDDKIA wybrała już wykonawcę prac projektowych dla około 10 kilometrowego odcinka. 

- Najkorzystniejszą ofertę złożył MULTICONSULT Polska. Jej wartość to 8 423 778 zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę – poinformowała krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKIA wskazała wariant przebiegu obwodnicy Nowego Targu. Droga połączy się z Zakopianką

Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które zostaną przedstawione lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, drogowcy złożą wnisek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy. 

Trzeci pas na A4 Wrocław – Tarnów na rządowej liście życzeń

W ramach inwestycji powstanie obwodnica jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.  

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od miasta i połączy nowy węzeł na A4 z DK94. To połączenie umożliwi całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady.    Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. Nowy węzeł na autostradzie A4 powstanie na północ od Pilzna.  

 

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 73 Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Tarnów