1. Strona główna
  2. Informacje
  3. GDDKIA zapowiada dużą inwestycję na ważnej trasie z Wrocławia

GDDKIA zapowiada dużą inwestycję na ważnej trasie z Wrocławia

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-04-18
GDDKIA zapowiada dużą inwestycję na ważnej trasie z Wrocławia
Trasa z Wrocławia do Lubina zostanie zmodernizowana. Zdjęcia: conadrogach.pl
Bez wątpienia budowa nowej autostrady A4 i dróg ekspresowych S8 i S5 to największe inwestycje drogowe jakie będą realizowane w najbliższych latach na Dolnym Śląsku. Na tym nie koniec, bo drogowcy przymierzają się również do rozbudowy ważnej trasy z Wrocławia biegnącej do Lubina, miasta Zagłębia Miedziowego. Prace przygotowawcze do przebudowy prawie 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem już ruszyły.

W tym artykule znajdziesz informacje:

 

W 2027 r. zakończy się proces przygotowawczy dla rozbudowy trasy Wrocław - Lubin

- Trasa z Wrocławia do Lubina w ciągu dróg krajowych DK36 i DK94 zostanie zmodernizowana, będzie bezpieczniej, powstaną obwodnice miejscowości – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisała też umowę z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy, która opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z Koncepcją programową (STEŚ-R), a także przygotuje materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. Wartość umowy na pace przygotowawcze to ok. 21,5 mln zł, a na ich wykonanie przewidziano 60 miesięcy (liczone od daty podpisania umowy tj. 31 marca br.).

Dokumentacja jest niezbędna do dalszych etapów prac, jak uzyskanie decyzji środowiskowej. - Po uzyskaniu DŚU wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostaną opracowane elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne – wyjaśniają drogowcy.

Dolnośląskie. Obwodnica Legnicy na DK94 w drodze po decyzję środowiskową

Dolnośląskie: Trasa Lubin – Wrocław jak ekspresowa, z nowymi obwodnicami
Trasa Lubin – Wrocław ma być jak ekspresowa, z nowymi obwodnicami. Prace projketuj i buduj ruszą ok. 2028 roku. 

DK94 i DK36 Lubin – Wrocław będzie jak ekspresówka

Nowa droga ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Drogowcy zaznaczają jednak, że przekrój drogi zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.  W ramach inwestycji planowana jest też budowa obwodnic wybranych miejscowości oraz węzłów, rozbudowa bądź przebudowa istniejących skrzyżowań na terenie powiatów lubińskiego, legnickiego oraz średzkiego.

Zlecona dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach. Zakładać będzie rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Inwestycja obejmie rozbudowę:

  • 18 km odcinka DK36 Lubin - Prochowice
  • 42 km odcinka DK94 Prochowice - Wrocław.

Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?

Rozbudowa na trasie Lubin - Wrocław obejmie odcinki DK94 i DK36

 Rozbudowa na trasie Lubin - Wrocław obejmie odcinki DK94 i DK36. Mapa: GDDKIA

Kiedy nowa trasa Wrocław – Lubin?

Przebudowa trasy Lubin - Wrocław jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł. W 2027 r. ma zakończyć się proces przygotowawczy. Na przebudowę trasy Wrocław - Lubin w systemie projektuj i buduj przewidziano okres 6 lat, przy czym termin realizacji inwestycji będzie skorelowany z planowaną rozbudową autostrady A4.

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 36 Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Lubin Jak dojadę - Wrocław