1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Dolnośląskie. Obwodnica Legnicy na DK94 w drodze po decyzję środowiskową

Dolnośląskie. Obwodnica Legnicy na DK94 w drodze po decyzję środowiskową

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2023-04-17
Dolnośląskie. Obwodnica Legnicy na DK94 w drodze po decyzję środowiskową
Wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Legnicy złożony. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy złożyli wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Obwodnica jest jedną z siedmiu obwodnic jakie powstaną na Dolnym Śląsku w ramach realizacji rządowego Programu 100 obwodnic.

Spis treści:

 

Obwodnica Legnicy na etapie decyzji środowiskowej

- Do Prezydenta Legnicy złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Legnicy. Jako wariant preferowany wskazaliśmy wariant W2 (zaznaczony kolorem niebieskim na mapie) uwzględniający ominięcie Osiedla Piekary i ul. Sikorskiego w Legnicy – poinformował wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 będzie liczyła około 8,7 km. Zadanie zostanie zrealizowana wspólnie przez gminę Legnica i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gmin Legnickie Pole oraz Kunice. Dlatego inwestycja będzie realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. W wariancie preferowanym pozamiejski odcinek (czyli ten pod skrzydłami GDDKIA) ma długość ok. 5,1 km.

Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?

Przebieg obwodnicy Legnicy

Planowana obwodnica rozpoczyna się w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską (DP2176D), przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Przecina linię kolejową nr 137 Katowice - Legnica i dalej zmienia kierunek na północny omijając Bartoszów. W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z drogą powiatową, ul. Koskowicką (DP2177D) i wykorzystując jej przebieg prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką (DP2178D) włączy się w istniejącą DK94.

Mapa przebiegu obwodnicy Legnicy w ciągu DK94

Mapa przebiegu obwodnicy Legnicy w ciągu DK94

Mapa: GDDKIA

Parametry techniczne obwodnicy Legnicy w ciągu DK94

Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego) o następujących wstępnych parametrach technicznych:

 • klasa techniczna GP
 • kategoria ruchu KR5
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 • prędkość projektowa Vp = 50, 70 km/h
 • przekrój dla wariantów 1 oraz 3: 2x2
 • przekrój dla wariantu 2:
  - odcinek od km 0+000 (skrzyżowanie nr 1) do km 4+575,77 (skrzyżowanie nr 4) 2x2
  - odcinek od km 4+575,77 (skrzyżowanie nr 4) do km 8+690,09 (skrzyżowanie nr 8) 1x2"
 • pas ruchu o szerokości 3,50 m
 • jezdnia o szerokości 2 x 7,0 m
 • dostępność drogi ograniczona tylko w węzłach i skrzyżowaniach
 • chodniki min. 2 m
 • ścieżki rowerowe min. 3 m

Docelowe parametry techniczne zostaną dobrane na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu, analiz wyboru typu przekroju normalnego drogi - informują drogowcy.

 

Kiedy powstanie obwodnica Legnicy?

Według harmonogramu budowa obwodnicy Legnicy ma być realizowana w latach 2025-2029. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj.

Coraz bliżej przetargu na obwodnicę Głogowa na Dolnym Śląsku

Budowa obwodnicy Legnicy pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Komfortowe i szybkie połączenia drogowe pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Legnica