• Facebook - conadrogach
Jedenastu chętnych do „projektuj i buduj” obwodnicy Niska i Stalowej Woli
Obwodnica Niska i Stalowej Woli o dł. 15,3 km realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. W II etapie przetargu oferty złożyło 11 wykonawców. Zdjęcia: GDDKIA

Otwarto oferty na realizację obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl. Inwestycją zainteresowanych jest jedenastu wykonawców.

W przetargu dla obwodnicy Niska i Stalowej Woli o długości ponad 15 km zainteresowane firmy zaproponowały zrealizowanie inwestycji w 34 miesiące i 10-letni okres gwarancji. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa S.A. oferując wykonanie zadania za kwotę 199 189 315,22 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. - 288 471 360,62 zł brutto. Kolejnym etapem będzie badanie i ocena ofert.

Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie 3 kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji jakości. Po wyborze najkorzystniejszej oferty całe postepowanie zostanie przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Mapa obwodnicy Niska i Stalowej Woli w ciągu DK77 - połaczenie z S19

Początek projektowanej obwodnicy Niska i Stalowej Woli zlokalizowany jest ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w miejscowości Stalowa Wola. Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej DK77 w m. Przędzel przed węzłem "Rudnik", stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (docelowo po wybudowaniu drogi ekspresowej - włączenie do węzła „Rudnik”).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2019r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: