1. Strona główna
  2. obwodnica Stalowej Woli i Niska

Obwodnica Stalowej Woli i Niska

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2019-05-14
Obwodnica Stalowej Woli i Niska
W maju 2019 r. rozpoczęły się roboty budowlane dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska na Podkarpaciu. Trasa ma być gotowa w 2021 r. Wizualizacja: GDDKiA
Obwodnica Stalowej Woli i Niska będzie częścią drogi krajowej nr 77. Odcinek o długości około 15,3 km ominie miasta od wschodu i zapewni bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. Jej budowa powinna zakończyć się w 2021 roku.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska będzie nowym ponad 15 km odcinkiem DK77, która zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Umożliwia ona dojazd do przejść granicznych południowo wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka).

Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 77 obejmuje fragment od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z projektowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

W ramach inwestycji docelowo powstanie droga 2 jezdniowa z pasem rozdziału i o nawierzchni odpornej na koleinowanie, z węzłami 2 poziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami dojazdowymi, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. W pierwszym etapie przewiduje się budowę drogi 2 jezdniowej od węzła Chopina do węzła Solidarności na pozostałym odcinku jako drogi 1 jezdniowej.

Mapa przebiegu obwodnicy Niska w ciągu DK77

Wykonawcą obwodnicy w formule projektuj i buduj jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Roboty budowlane ruszyły w maju 2019 r.  Wcześniej wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Obwodnica ma być udostepniona kierowcom wiosną 2021 r.

Taka będzie obwodnica Niska i Stalowej Woli na DK77 - parametry trasy:

  • przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
  • klasa techniczna: GP
  • szerokość pasów ruchu: 3,5 m
  • szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
  • kategoria ruchu: KR5
  • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Przypominamy, że na wniosek władz samorządowych powstanie dodatkowe połączenie obwodnicy z drogą powiatową nr 1024R. Wykonawca zaprojektował dodatkowy węzeł w celu połączenia ulicy Czarnieckiego z nowo projektowaną drogą obwodową. Ostatecznie, w ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, z Hutą Stalowa Wola, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

 

 Obwodnica Niska i Stalowej Woli (DK77) wepnie się w drogę ekspresową S19. Mapa: GDDKIA

Obwodnica Niska i Stalowej Woli (DK77) wepnie się w drogę ekspresową S19

 

Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia jak i całego kraju. Prowadzi ruch pojazdów m.in . do przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Obwodnica Niska i Stalowej Woli będzie odcinkiem, który bezpośrednio połaczy się z drogą ekspresową S19, co dodatkowo usprawni komunikację w regionie w kierunkach północ - południe. 

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Stalowej Woli i Niska":

droga ekspresowa S19 Nisko (woj. podkarpackie) Stalowa Wola (woj. podkarpackie) podkarpackie
obwodnica Białegostoku obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej obwodnica Lublina obwodnica Rzeszowa S19 Lublin - Białystok S19 Lublin Rzeszów S19 Rzeszów - Barwinek via Carpatia S74 Opatów - Nisko S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola obwodnica Brzozowa obwodnica Leżajska obwodnica Łańcuta obwodnica Mielca obwodnica Przemyśla obwodnica Sanoka
POPULARNE W CONADROGACH.PL