1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Jest umowa dla ważnej drogi na Dolnym Śląsku

Jest umowa dla ważnej drogi na Dolnym Śląsku

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-04-04
Jest umowa dla ważnej drogi na Dolnym Śląsku
Powstanie około 60 km nowej trasy Wrocław - Lubin, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Zdjęcia: GDDKIA
Jaka będzie trasa Wrocław – Lubin po modernizacji? Odpowiedzi na to pytanie udzieli dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinków DK94 i DK36. Drogowcy podpisali już umowę z wykonawcą. W planach jest nie tylko rozbudowa ale i budowa nowych obwodnic w powiatach: lubińskim, legnickim oraz średzkim.   

Jaka będzie przyszła, niemal ekspresowa trasa Wrocław – Lubin?

Trasa pomiędzy Lubinem (Zagłębie Miedziowe) a Wrocławiem to ważne połączenie drogowe na Dolnym Śląsku. Biegnie w ciągu dróg krajowych nr 94 i 36 jest alternatywną drogą względem autostrady A4 i drogi ekspresowej S3. Droga od dawna jest w nienajlepszym stanie, jest wąska i prowadzi przez wiele miejscowości. Od lat mówi się o konieczności jej rozbudowy.

 

Umowa na rozbudowę trasy z Wrocławia do Lubina podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace przygotowawcze dla przebudowy około 60 km dróg krajowych nr 94 i 36 pomiędzy Wrocławiem i Lubinem. Wartość umowy to ok. 21,5 mln zł.   

Wykonawca, firma Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy, opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z Koncepcją programową (STEŚ-R), a także przygotuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Prowadzone prace zostaną poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu DŚU wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostaną opracowane elementy Koncepcji programowej w podziale na odcinki realizacyjne.

Jakie nowe drogi powstaną na Dolnym Śląsku przez najbliższe 10 lat?

Jaka będzie DK94 i DK36 Wrocław - Lubin po rozbudowie?

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie przepustowości drogi łączącej Wrocław z Lubinem, ośrodki o dużym znaczeniu gospodarczym i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Inwestycja obejmie rozbudowę ok. 60 km dróg krajowych:

  • odcinka DK36 Lubin – Prochowice (18 km)
  • odcinka DK94 Prochowice – Wrocław (42 km)

W ramach inwestycji planowana jest budowa obwodnic wybranych miejscowości, przebudowa istniejących skrzyżowań i budowa nowych. Powstaną chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Wykonane zostaną elementy ochrony środowiska, oświetlenie drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Parametry drogi zostaną dostosowane do prognozowanych natężeń ruchu z jednoczesnym dostosowaniem konstrukcji drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.  

W dokumentacji STEŚ-R zostaną opracowane warianty przebiegu trasy. Zakładać będą one rozbudowę ok. 60 km drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane, cenne przyrodniczo lub korygujące parametry drogi. 

W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, zakłada się rozbudowę drogi do przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) w parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.    Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie Projektuj i buduj.

Harmonogram i terminy dla nowej drogi Wrocław - Lubin

Przebudowa trasy Lubin - Wrocław jest planowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ponad 2,5 mld zł. Na przebudowę trasy Wrocław - Lubin w systemie projektuj i buduj przewidziano okres 6 lat, przy czym termin realizacji inwestycji będzie skorelowany z planowaną rozbudową autostrady A4.

Mapa planowanej do rozbudowy trasy Wrocław - Lubin w ciągu DK94 i DK36

Mapa z planowaną do rozbudowy trasą Wrocław - Lubin w ciągu Dk94 i Dk36

 Mapa: GDDKIA

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 36 Utrudnienia na drodze 94 Jak dojadę - Lubin Jak dojadę - Prochowice