1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Kiedy budowa drogi S17 Lublin – Hrebenne?

Kiedy budowa drogi S17 Lublin – Hrebenne?

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-02-07
Kiedy budowa drogi S17 Lublin – Hrebenne?
Ekspresowa S17 na odcinku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. To jedyny gotowy odc. na trasie S17 Piaski - Hrebenne. Zdjęcia: GDDKIA
Na różnym etapie prac jest 125 kilometrów drogi ekspresowej S17 pomiędzy Lublinem a Hrebennem (granica państwa). W 2023 r. zakończono dobudowę drugiej nitki obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.  W rękach wykonawców są odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla trzech odcinków pomiędzy Piaskami a Zamościem nadal trwają procedury przetargowe.

Droga ekspresowa S17 między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Obecnie w standardzie drogi ekspresowej funkcjonuje jedynie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, której drugą jezdnię oddano do użytku w ubiegłym roku.  

Na etapie realizacji projektuj i buduj są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

S17, S19 i S12 – największe inwestycje drogowe w woj. lubelskim

W przetargu są trzy odcinki S17-ki pomiędzy Piaskami a Zamościem. Na początku stycznia br. GDDKIA zakończyła ocenę ofert w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów tej drogi: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości 35 km. Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa. Od obu rozstrzygnięć wpłynęły odwołania. Zgodnie z przepisami muszą zostać rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Mapa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne

Mapa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne

Mapa: GDDKIA

Znamy też oferty złożone w przetargu dla odcinka Izbica – Zamość Sitaniec. W sumie wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą, opiewającą na kwotę 522 288 546,78 zł złożyło konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones.

- Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą planujemy w tym roku – zapowiadają drogowcy.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki. Dla fragmentu Łopiennik – Krasnystaw Północ na początku lutego br. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Po zakończeniu prac i odebraniu dokumentacji projektowej przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka planowany jest w I kwartale 2025 r.

Na etapie prac przygotowawczych jest jeszcze ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania DŚU. 

Przypominamy, że zmieni się też przygraniczny odcinek trasy. GDDKIA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Otwarcie ofert ma nastąpić już za kilka dni - 12 lutego br.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S17 Jak dojadę - Izbica