Kto zajmie się projektowaniem DK28 północnej obwodnicy Nowego Sącza? Najtańsza oferta Autostrady II
Ośmiu wykonawców chce zaprojektować obwodnicę Chełmca - część drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie część północnej obwodnicy Nowego Sącza. Zdjęcia: GDDKIA

Ośmiu wykonawców chce zaprojektować obwodnicę Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28. To część północnej obwodnicy Nowego Sącza. Trwa badanie ofert.

Obwodnicę w ciągu DK28 trzeba nie tylko zaprojektować, ale także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski podczas budowy. Do przetargu na zaprojektowanie i nadzór nad budową zgłosiło się 8 wykonawców. Pomiędzy najniższą zaproponowaną ceną 1 280 737,50 zł za wykonanie zadania, którą zaproponowała firma Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a najwyższą 3 028 653,60 zł zaproponowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy jest ponad dwukrotna różnica. 6 firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA.

GDDKIA chce aby, wyłoniony wykonawca oprócz projektu mógł udzielać wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w przetargu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ponadto wykonawca będzie miał: 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych. Z kolei 7 miesięcy ma potrwać procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i 18 miesięcy pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

 

Mapa przebiegu obwodnicy Chełmca - północnej obwodnicy Nowego Sącza

Mapa przebiegu obwodnicy Chełmca - północnej obwodnicy Nowego Sącza. Mapa: GDDKIA

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator- Nowy Sącz – Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o dł. ok. 1.4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: