Kto zaplanuje obwodnicę Ostrołęki? Jej budowa to lata 2025-27
Najwcześniej w 2027 roku powstanie obwodnica i znikną korki w Ostrołęce. Obecnie drogowcy szukają wykonawcy koncepcji nowego odcinka DK53. Zdjęcia: GDDKIA

Po raz kolejny drogowcy ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Budowa trasy przewidziana jest dopiero na lata 2025-27.

Drogowcy szukają firmy projektowej, która opracuje koncepcję obwodnicy i uzyska decyzję środowiskową. To już drugie podejście. Pierwszy przetarg został ogłoszony w październiku 2018r. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Po otwarciu, oferta z najniższą ceną (3,5 mln zł) przekroczyła kwotę jaka został przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, to jest 2,5 mln zł. Z tego powodu przetarg został unieważniony.

Teraz na oferty drogowcy czekają do 18 czerwca br. Jeśli nie będzie problemów to planują podpisac umowę we wrześniu. Zadaniem projektanta będzie opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej w tym ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na realizacje zadania dają wykonawcy 35 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy).

Obecna droga krajowa nr 53 przechodząca przez Ostrołękę (woj. mazowieckie). Zdjęcia: GDDKIA

 

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Ostrołęki:

  • 2022r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”
  • 2023r. podpisanie umowy z wykonawcą
  • 2025r. - 2027r. realizacja robót budowlanych.

Obwodnica Ostrołęki będzie liczyła około 12 km i od zachodniej strony ominie miasto. Trasa zostanie wyznaczona po nowym śladzie jako droga o parametrach ruchu głównego przyspieszonego. Więcej szczegółów co do jej przebiegu i parametrów poznamy gdy zostanie opracowana koncepcja programowa.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: