Małopolskie zasili budowę obwodnicy Nowego Sącza, drogi do A4 i mostów

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (połączenie z DK28), połączenie węzła autostradowego A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie oraz przygotowanie rozbudowy DW973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową mostów na Nidzie i Wiśle – to tylko niektóre z inwestycji drogowych, które otrzymały wsparcie finansowe uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazali pomoc finansową na rozwój sieci drogowej w regionie Tarnowa i Nowego Sącza. Powiat nowosądecki otrzyma ponad 7,3 mln zł na budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą wojewódzką nr 969 i krajową nr 28. Całkowita wartość projektu to 49 ml zł, z czego 80 proc. przeznaczonych zostanie ze środków unijnych, a resztę pokryć ma powiat nowosądecki. Pieniądze pomogą powiatowi w finansowaniu tej ważnej inwestycji.

Natomiast Powiat Tarnowski może liczyć w tym roku na 250 tys. zł na budowę połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Pieniądze te pozwolą na przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej. Warto jednak przypomnieć, że w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na ten cel w 2016 roku przewidziano kwotę ponad 6 mln zł.

Radni zgodzili się również na przekazanie 43 tys. zł na przygotowanie rozbudowy DW973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową mostów na Nidzie i Wiśle. Środki mają zostać wykorzystane na stworzenie dokumentacji całej inwestycji, czyli opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy, pozyskanie decyzji środowiskowej, a także przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. Przypomnijmy – w zeszłym roku Małopolska przekazała na ten cel ponad 95 tys. zł.

Ponad 4,9 mln zł trafi do lokalnych samorządów na zadania własne w obrębie infrastruktury drogowej. Wsparcie dzięki temu otrzymało aż 14 inwestycji – w tym m.in. przebudowa skrzyżowania DW948 w Oświęcimiu (1,2 mln zł); budowa drogi łączącej DW781 z ul. Kasztanową w Chrzanowie (1 mln zł); stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW965 – ul. Wiśnickiej – w Bochni ( ok. 390 tys. zł); rozbudowa odcinka DW956 Biertowice-Zembrzyce (100 tys. zł).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: