Malownicza S7 Lubień – Rabka Zdrój w przetargu
Droga ekspresowa S7 Lubień - Rabka, mat. GDDKiA

Dobra informacja dla kierowców korzystających z Zakopianki. Ruszyły przetargi na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka Zdrój.

Drogowcy ogłosili trzy przetargi na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem (Lubień - Naprawa, Naprawa – Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała – Chabówka). Na odcinki drogowe oferty mogą być składane do 12 lutego 2015 r., natomiast na odcinek tunelowy do 19 lutego 2015 r.

Jak informuje inwestor (GDDKiA) będzie to bardzo różnorodna i malownicza droga ekspresowa. Wyjątkowość trasy S7 na odcinku Lubień – Rabka podyktowana została przez przyrodę. Inżynierowie, by dostosować się do warunków terenowych aż połowę trasy głównej czyli 8 km zaprojektowali po wiaduktach, estakadach i mostach oraz w tunelu. Dwukomorowy tunel o długości 2,058 km pod Małym Luboniem, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą z wyposażeniem drążony będzie w niejednorodnych skałach fliszu karpackiego, poprzecinanych uskokami. W najwyższym punkcie od dna tunelu do wierzchołka góry będzie 107 m.

Oprócz tunelu zaprojektowano 38 obiektów mostowych, w tym 10 mostów na ciekach wodnych, pozostałe to wiadukty i łącznice. Dwa węzły drogowe: „Skomielna” i „Zabornia”, trzy MOP-y (miejsca obsługi podróżnych) w Lubniu, Krzeczowie i Zbójeckiej Górze oraz 25 km dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny. Najdłuższy wiadukt będzie miał około 992 metry długości.

Zakres prac dla poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka

Na odcinku S7 Lubień-Naprawa wykonawca ma za zadanie m.in.:

  • dwujezdniową drogę klasy S długości ok. 7,6 km,  • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich, zapewnienie stateczności nasypów i skarp i zabezpieczenie skarp głębokich wykopów,

  • MOP Lubień i MOP Krzeczów. Wybudowane, rozbudowane i przebudowane mają być drogi gminne, powiatowe, dojazdowe do obsługi przyległego terenu i drogi technologiczne. Wykonawca ma także zaprojektować, uzyskać niezbędne decyzje administracyjne oraz wykonać roboty budowlane dla odcinka drogi krajowej nr 7 (po śladzie istniejącej drogi powiatowej 1686) o długości ok. 0,5km.


Na odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała zakres prac obejmuje m. in. :

  • budowę odcinka tunelowego o długości ok .3,0 km z dwukomorowym tunelem długości ok.2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą wraz z wyposażeniem technicznym, wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów, przebudowę i budowę dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego, budowę murów oporowych i dróg technologicznych.


Na odcinku Skomielna Biała – Chabówka roboty drogowe obejmują m.in.:

  • budowę dwujezdniowej drogi długości ok.6,1 km, w tym: klasy S długości ok. 5,2km, klasy GP długości ok. 0,9km, wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów, budowę węzła „Skomielna Biała” wraz z łącznicami częściowo na estakadach oraz rondem, budowę węzła „Zabornia” wraz z łącznicami oraz rondami i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Ponadto rozbudowana zostanie droga krajowa nr 28, drogi krajowa nr 7 i nr 47, powstanie MOP-u Zbójecka Góra, mury oporowe. Na tym odcinku powstanie najdłuższy wiadukt, o długości ok. 992 m.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: