1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Mazowieckie. Trzy lata zajmie projektowanie obwodnicy Jabłonny

Mazowieckie. Trzy lata zajmie projektowanie obwodnicy Jabłonny

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-04-26
Mazowieckie. Trzy lata zajmie projektowanie obwodnicy Jabłonny
Ruszyło projektowanie II części obwodnicy Jabłonny w ciągu DW630. Zdjęcia: GDDKIA
Po trudnym i długotrwałym postępowaniu przetargowym mazowieccy drogowcy podpisali umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Jabłonny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 630 (DW630). To drugi etap obwodnicy. Projektowanie potrwa trzy lata.

Wykonawcą dokumentacji projektowej II etapu obwodnicy Jabłonny jest firma Europrojekt Gdańsk S.A. Umowa podpisana 17 kwietnia 2023 roku jest owocem współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim i Gminą Jabłonna. 

Nie będzie obwodnicy Warszawy. Budowa S17 odpływa w czasie

Zadanie zakłada zaprojektowanie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 630 o długości ok. 2,5 km w przekroju dwujezdniowym. Wykonawca w ciągu 3 lat przekaże MZDW pełną dokumentację projektową z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi. Koszt zadania to prawie 2 mln zł.

Zgodnie z obecnie przyjętymi założeniami droga zostanie zaprojektowana w przekroju dwujezdniowym 2x2, jako kontynuacja I etapu obwodnicy Jabłonny, który został zrealizowany w latach poprzednich przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i z założeniem włączenia, za pomocą dwóch wiaduktów i estakad, w obecne skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 630, tj. skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej z Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Wykonawca w ciągu 3 lat, od dnia podpisania umowy, przekaże nam dokumentację projektową (budowlaną, wykonawczą i przetargową) wraz z kompletem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych. Po otrzymaniu kompletu dokumentów będziemy mogli przystąpić do postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Naszą intencją jest, aby umowa na budowę obwodnicy Jabłonny została podpisana jeszcze w 2026 roku – informuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 630 Jak dojadę - Jabłonna