1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Nowy wykonawca obwodnicy Szczuczyna w ciągu S61

Nowy wykonawca obwodnicy Szczuczyna w ciągu S61

  1. conadrogach.pl
  2. GDDKiA
  3. 2014-09-02
Nowy wykonawca obwodnicy Szczuczyna w ciągu S61
Obwodnicę Szczuczyna dokończy firma POL-AQUA” S,A. za 126,2 mln zł. Obwodnica jest częścią przyszłej drogi ekspresowej S61 Via Baltica.
Nowy wykonawca przejmie plac budowy na którym poprzedni wykonawca prowadził roboty ziemne oraz rozpoczął prace konstrukcyjne przy niektórych obiektach inżynierskich. Obwodnica Szczuczyna ma mieć 8 km, a w I etapie będzie to droga o przekroju jednojezdniowym - 1 x 2 pasy ruchu (na węźle dwujezdniowa 2 x 2 pasy ruchu) wraz z bezkolizyjnym węzłem drogowym „Szczuczyn”.

Na realizację zadania ma 13 miesięcy - od daty rozpoczęcia robót. Nie wlicza się do tego okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Przypomnijmy, że 22.06.2013 GDDKiA odstąpiła od umowy FCC ponieważ firma ta nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA. Jak informuje GDDKiA, firma FCC miała poważne opóźnienia i nie zastosowała się do wezwań o podjęcie i kontynuowanie prac. Zaawansowanie budowy obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi ekspresowej S61 w chwili przerwania robót szacowane było na niespełna 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji. Firma FCC pozostawiła po sobie nieopłaconych zarówno podwykonawców (wnioski zostały uwzględnione przez GDDKiA na kwotę 1,8 mln zł i wypłacone), jak i dostawców i usługodawców.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S61 Jak dojadę - Szczuczyn